Activitats del curs   ·   Trajectòria històrica   ·   Directori   ·   Publicacions   ·  Miscel·lània
  de Socis i de Sòcies · de Col·laboradors i de
A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z  
Col·laboradores · la Junta · Semblances

 

 

 
 
    Aportacions:
2010   La ressenya (1935) dels llibres de J.A. Vandellós, Catalunya poble decadent i La immigració a Catalunya, i de Moviment demogràfic de Catalunya 1935: gràfics i comentaris, publicat a Treballs de la SCdG, 69.
    La ressenya del llibre Visió econòmica de Catalunya.
2009   Les ressenyes dels llibres El Gironès, Geografía General, Las ciencias físico-naturales en la escuela, La Tierra y el hombre, Geografia elemental de Catalunya, Les muntanyes de Prades, el Monsant i la serra de la Llena, La Plana de Vic, El Priorat. L’extensió de la comarca natural, Delimitació del Camp de Tarragona, Mapes topogràfics moderns de Catalunya, El Gironès i Banyoles i La geografia i els orígens del primer art romànic.
2003   La Societat li va reeditar el treball: Resum de geografia de Catalunya (Barcelona: Barcino, 1928-1936) [pròleg]
1991   "Les conurbacions ciutadanes i suggerències amb motiu de l'expansió barcelonina" (1970), reimprès a Treballs de la SCdG, 25.
    "Consideracions sobre la conveniència d'una coordinació urbanística a Catalunya" (1971), reimprès a Treballs de la SCdG, 25.
    N'hi ha més...
 
  Pau Vila i Dinarés
 
  Soci Fundador  ·  Membre Numerari de l'IEC  ·  President de la Societat (1935/36)  ·  Delegat de l'IEC a la Junta (1970/80)  ·  President Honorari de la Societat  ·  Semblança
 
  Citat a les semblances de: Antoni Bergós · Jaume Busqué · Joan Rebagliato · Víctor Bouvier · Enric Lluch · Josep de Sans · Josep Parunella · Miquel Fornaguera · Tomàs Iduarte · Jaume Marcet · Pierre Deffontaines · Josep Iglésies · Josep Ma. Puchades · Miquel Santaló · Pierre Vilar · Lluís Casassas · Lluís Solé · Gonçal de Reparaz · Salvador Llobet · Cristòfor Cardús · Josep Ma. de Casacuberta · Marc-Aureli Vila · Rafael Candel · Marcel Chevalier · Joan Tous · Felip Solé · Emili Canals  
 
 
                            
 
Li hem ressenyat:  
÷  La Cerdanya. Barcelona: Barcino, 1926. Ressenya de Max Sorre (1928).  
÷  Visions geogràfiques de Catalunya. Barcelona: Barcino, 1962. Ressenya d'Enric Lluch (1963).  
÷  Resum de geografia de Catalunya. Barcelona: Societat Catalana de Geografia, 2003.  
÷  La seva contribució al llibre col·lectiu El problema comarcal de Catalunya, 1931 (Barcelona: Societat Catalana de Geografia, 2005).  
÷  La fesomia geogràfica de Catalunya. Barcelona: Comissariat de Propaganda, Generalitat de Catalunya, 1937. Presentació d'Enric Lluch (1977).  
÷  La Divisió Territorial de Catalunya. Barcelona: Conselleria d’Economia; Generalitat de Catalunya - Seix Barral, 1937.  
÷  Joan Orpí. L’home de la Nova Catalunya. Barcelona: Ariel, 1967.  
÷  "Escrits sobre cartografia", reeditats dels textos de 1933-1938 al llibre El mapa com a llenguatge geogràfic (Barcelona: Societat Catalana de Geografia, 2008) editat a cura de Jesús Burgueño i Rivero.  
÷  Geografía de Venezuela. Caracas: Ministerio de Educación, 1960.  
 
 
    Més aportacions:
1986   "La Fesomia Geogràfica de Catalunya (1937, fragment)", reimprès a Treballs de la SCdG, extr..
1978   Dissertà sobre el tema: "Marià Martí bisbe de Caracas (Veneçuela), geògraf sense saber-ho." [10 de novembre, resum].
    "Josep Iglésies, una semblança capdavantera", publicat a Revista Catalana de Geografia.
1976   Dissertà sobre el tema: "Progressió demogràfica de Catalunya i despoblament de comarques." [26 d'octubre, resum].
    Sortida d'estudi a Puigcerdà pel Cinquantenari de 'La Cerdanya' de Pau Vila [3 i 4 de juliol]. Va intervenir sobre el tema: "Records de Cerdanya mig segle enrera".
1973   Sessió inaugural del curs 1973-74. Va intervenir en el seminari de Geografia urbana de Barcelona (I) sobre el tema: "Els plantejaments dels estudis de geohistòria urbana de Barcelona. Dels temps més remots a començaments del segle XVIII" [3 d'octubre]. L'altra sessió del seminari va anar a càrrec de Lluís Casassas i Simó.
1972   Dissertà sobre el tema: "Sobre la hidrografia urbana de Barcelona." [16 de juny].
1970   Dissertà sobre el tema: "Barcelona, de llanera a cotonera." [10 de desembre].
1966   Dissertà sobre el tema: "Consideracions geo-humanes sobre la vida i l'obra de Joan Orpí, fundador de la Barcelona veneçolana." [22 de juny].
    Dissertà sobre el tema: "Noves descobertes sobre la vida i les conquestes de Joan Orpí a Amèrica." [ l de desembre].
1965   Dissertà sobre el tema: "Origen i evolució de les Rambles de Barcelona." [13 de gener].
1964   Dissertà sobre el tema: "La hidrografia natural de Barcelona i el Barcelonès i les seves derivacions." [27 de novembre].
1963   Dissertà sobre el tema: "Nova visió de la Cerdanya." [16 de gener].
1961   Dissertà sobre el tema: "L'obra dels franciscans catalans a Veneçuela." [ 2 de desembre].
1960   Dissertà sobre el tema: "Geografia de Veneçuela." [ 9 de novembre].
1938   Va intervenir en el debat sobre l'article d'E.H.G. Dobby: "El Delta de l'Ebre" [Març, ressenya]
    Dissertà sobre el tema: "Iniciació a l’estudi del poblament de Catalunya." [Juny, ressenya]
1936   Dissertà sobre el tema: "Sant Llorenç de Morunys." [13 de gener]
    Dissertà sobre el tema: "Mapes de ramaderia a Catalunya."[2 de març]
1935   Dissertà sobre el tema: "Allò que s'havia fet en Geografia a Catalunya des dels temps més reculats fins al moment present."
    Dissertà sobre el tema: "L'itinerari de l'excursió dels geògrafs francesos a Catalunya."
    Capçal de les aportacions...
 
   
  Citat a les ressenyes de:
  ÷  Morell; Maurel; Aldomà (1980): L’economia del Segrià  
  ÷  Lostanlen (2015): Pierre Deffontaines. Journal de guerre, 1939-1944  
  ÷  Fontserè (1938): Elements de geografia  
  ÷  Solé (1958): Geografia de Catalunya I  
  ÷  Solé (1958): Geografia de Catalunya I  
  ÷  Girona (1961): L'Alta Garrotxa  
  ÷  Galera; Roca; Tarragó (1972): Atlas de Barcelona  
  ÷  Vilà-Valentí (1973): El món rural a Catalunya  
  ÷  Bolòs (1977): La Comarca de Olot  
  ÷  Casassas (1977): Barcelona i l'espai català  
  ÷  Carreras (1980): Geografia humana  
  ÷  Casassas; Clusa (1981): L'organització territorial de Catalunya  
  ÷  Mateu (1981): La Cerdanya  
  ÷  Terradas; Picamal; Serra (1981): El Gironès  
  ÷  Lluch; Nel·lo (1983): La gènesi de la Divisió Territorial de Catalunya  
  ÷  Lluch; Nel·lo (1984): El debat de la Divisió Territorial de Catalunya  
  ÷  Bolòs (1987): L’eix del Llobregat… i el Túnel del Cadí  
  ÷  Aldomà; Pujadas (1987): El Solsonès  
  ÷  Roca; Sala; Tort (1989): El Salí de Cambrils  
  ÷  Nogueira; Tort (1991): Les Garrigues  
  ÷  Vilagrasa (2000):Transformacions territorials a Catalunya (segles XIX-XX)  
  ÷  Oliveras (2001): L'extensió i consolidació del fet metropolità  
  ÷  Nel·lo (2003): Lletres de batalla  
  ÷  Burgueño (2003): Història de la Divisió Comarcal  
  ÷  Vila, MA. (2003): Catalunya: rius i poblament  
  ÷  Tort, J. (2004): Pau Vila. L’esperit de la terra  
  ÷  Chevalier (2004): El paisatge de Catalunya  
  ÷  Tarroja (2005): Anuari Territorial de Catalunya 2004  
  ÷  Tarroja; Castañer; Mercader (2006): Anuari Territorial de Catalunya, 2005  
  ÷  Vilà-Valentí (2006): Pau Vila i Dinarès. Semblança biogràfica  
  ÷  Lluch (2007): L'obra escrita.  
  ÷  DDAA (2007): L’estany d’Ivars i Vila-sana  
  ÷  Galera (2008): Recull d'articles  
  ÷  Solà-Morales (2008): Deu lliçons sobre Barcelona  
  ÷  Carreras; Bernat; Riera (2009): El Pla general d’obres públiques de 1935: política, infraestructures i territori  
  ÷  Riba; Colombo (2009): Barcelona: la Ciutat Vella i el Poblenou. Assaig de geologia urbana  
  ÷  Castellet; Calvet; Felip (2013): El Centre Excursionista de Catalunya. De la Segona República al franquisme  
  ÷  Burgueño (2014): Nomenclátor... de España (1860)  
 
 
  Triat i garbellat a les planes:
  La mobilitat en la Geografia de l'AEDOS  
  Un perfil definidor de Joan Palau Vera  
  La població en la Geografia de l'AEDOS  
  El paisatge en la Geografia de l'AEDOS  
  El poblament tradicional de Menorca  
  L'homenatge a Pau Vila en fer noranta anys (1971)  
  Donació d’un facsímil de l’Atles Català a la SCG i l'IEC  
  Catalans a l'Orinoco : mostra Fèlix Cardona a Malgrat  
  Entrevista a Pau Vila arran la fundació de la SCG  
  Les iniciatives estroncades i les voluntats que perduraren  
  El blat i la població a Cerdanya al segle XVIII  
  L’interior de l’Àsia als mapes medievals catalans  
  Manuel Ribas i Piera, urbanista i paisatgista  
  Les fotografies del Fons Pau Vila a l'abast de tothom  
  De l'Atlàntic a la Mediterrània amb Orlando Ribeiro  
  La conquesta de l'Orinoco i el capità Fèlix Cardona  
  Els vents de tramuntana i de mestral a Catalunya (1947)  
  De l'homenatge de l'IEC a Josep M. de Casacuberta  
  M. D. Garcia Ramon : Premi Internacional Geo Crítica  
  Una altra comarca estudiada : el Segre Mitjà  
  Nous productes descarregables a la Cartoteca Digital  
  De quan mestre Vila conegué el patró Blanchard i...  
  Notícia de la sessió inaugural de la SCG (1935)  
  De la Sociedad de Geografía Comercial de Barcelona  
  El Baix Montseny : una altra comarca a estudi  
  La biblioteca Domènech s'integra a la Cartoteca de l'ICC  
  Tres sessions sobre Pau Vila a Sabadell  
  Josep Danés i Torras : llibre presentat  
  En la mort d'Antoni Farrés  
  De l'homenatge a Josep Iglésies de 1979  
  Més flaixos de Pau Vila  
  El projecte d'expedició transafricana de 1936  
  De l'acte d'homenatge a Marc-Aureli Vila  
  Pierre Deffontaines : homenatge a ca la Ciutat  
  Pau Vila : el país en la mirada  
  IIcCG : De l'acte inaugural  
  La secció de Geografia del CEC fa cent anys  
  Centenari Lluís Solé Sabarís : acte de recordança  
  La Baixa Segarra també és comarca  
  La Cartoteca del CEC agafa embranzida  
  Paisatges culturals de Catalunya  
  Una evocació de Pau Vila  
  De teixidor a Premi d'Honor de les Lletres Catalanes  
  Pau Vila : 125è aniversari del seu naixement  
  El canal Segarra-Garrigues i la cultura del l'aigua  
  Reeditades les conferències de la Casa del Vallès  
  Les altres comarques: de la sortida al Lluçanès  
  La Barcino i Josep M. de Casacuberta : exposició  
  Recerca i país: l'aportació de la geografia  
  De l'acte d'homenatge a Pierre Vilar  
  Els geògrafs en la historiografia catalana  
  24è Premi Pau Vila per a excursionistes  
  Fa vint-i-cinc anys a la Cerdanya... : identitats  
  Fa vint-i-cinc anys a la Cerdanya... : foto i identitats  
  Fa vint-i-cinc anys a la Cerdanya... : foto  
  l'àmbit de trobada  ·  er encastre  ·  el lugar para el encuentro  ·  gailenen bilgunea  ·  o lugar de encontro  ·  le lieu de rencontre  ·  the gathering space
 
  Pàgina actualitzada el
23 de juliol de 2018
 
pau·alegre·fecit·mcmxcix·mmxx
Qualsevol persona interessada en la geografia pot associar-s'hi.
Si us plau, complimenteu la butlleta de sol.licitud d’ingrés.
    Societat Catalana de Geografia
Filial de l'Institut d'Estudis Catalans
Carrer del Carme, 47 / 08001 Barcelona
scg@iec.cat