Activitats del curs   ·   Trajectòria històrica   ·   Directori   ·   Publicacions   ·  Miscel·lània   :   Índex
Els Llibres  dels Socis  i de les Sòcies
Notes   ·   Editors  ·   Any  ·   Autoria  ·   Títols  ·   Aparador
 
Enric Lluch i Oriol Nel•lo (a cura de) : La gènesi de la Divisió Territorial de Catalunya. Edició de documents de l'Arxiu de la Ponència (1931-1936). Barcelona: Diputació de Barcelona, 1983; XL + 413 pp. + 9 mapes. ISBN 84-500--8693-0.   Presentació dels curadors : 
pàg.    1  ·  2  ·  3  ·  4  ·  5  ·  6 
 

Les actes de les sessions de la Ponència formen la secció 1. Es tracta, naturalment, dels resums de les catorze reunions plenàries que se celebraren; totes estan signades per Pau Vila i Josep Iglésies, vicepresident i secretari de la Ponència respectivament. Com a apèndix d'aquesta primera secció s'hi inclouen els informes que la Ponència lliurà al conseller de Governació per donar-li compte de l'evolució de les seves tasques.

La secció 2 està integrada pels reports dels viatges d'estudi realitzats pels ponents. Hi ha informes de divuit viatges, tots redactats per Pau Vila. Els resums de les entrevistes mantingudes a l'Oficina amb representants de diversos ajuntaments s'han incorporat, també, a aquesta secció.

A les seccions 3 i 4 es publica gran part de la correspondència rebuda o enviada per l'Oficina de la Ponència (se n'han descartat només les comunicacions referides a qüestions toponímiques i algunes cartes de caire personal). Per facilitar-ne la lectura s'ha dividit la correspondència en dos grans blocs: interior i exterior. La correspondència interior —que es publica a la secció 3— és la referent als afers interns de la Ponència (relacions entre ponents, convocatòries, administració de l'Oficina...), mentre que la correspondència exterior —publicada a la

 

secció 4— és la mantinguda entre l'Oficina i persones o institucions que hi eren alienes (ajuntaments, premsa, associacions, particulars...). A part aquesta divisió, les comunicacions es publiquen seguint exactament l'ordre en què foren registrades en ser rebudes o enviades per l'Oficina de la Ponència. En els casos en què la mateixa comunicació fou enviada a més d'un destinatari o tramesa a la Ponència per més d'un remitent es publica únicament la primera de les cartes enviades o rebudes per l'Oficina, indicant-se en una nota la identitat de la resta dels destinataris o remitents.

A la secció 5 s'inclou el Catàleg complet de l'arxiu de la Ponència i els registres de correspondència, Al marge d'aquests registres —Registre d'Entrada de documents (RE) i Registre de Sortida de documents (RS) — s'hi indiquen les comunicacions que es publiquen en el llibre i en quina de les seccions apareixen.

Finalment, en la carpeta acompanyada, s'adjunten vuit dels mapes conservats a l'arxiu de la Ponència. Cinc d'aquests mapes ja havien estat publicats; es tracta dels dos mapes que recullen els resultats de l'enquesta, els mapes amb els projectes definitius de divisions en demarcacions i comarques i el mapa del projecte de divisió

 

segueix...

 
  l'àmbit de trobada  ·  er encastre  ·  el lugar para el encuentro  ·  gailenen bilgunea  ·  o lugar de encontro  ·  le lieu de rencontre  ·  the gathering space
 
  Pàgina publicada el
11 d'octubre de 2007
 
pau·alegre·fecit·mcmxcix·mmxx
Qualsevol persona interessada en la geografia pot associar-s'hi.
Si us plau, complimenteu la butlleta de sol.licitud d’ingrés.
    Societat Catalana de Geografia
Filial de l'Institut d'Estudis Catalans
Carrer del Carme, 47 / 08001 Barcelona
scg@iec.cat