Activitats del curs   ·   Trajectòria històrica   ·   Directori   ·   Publicacions   ·  Miscel·lània
  de Socis i de Sòcies · de Col·laboradors i de
A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z  
Col·laboradores · la Junta · Semblances

 

 

 
 
    Aportacions:
2018   Va intervenir en l'acte de recordança de Carme Massana [12 de març, resum].
    Economia crítica i geografia crítica. Homenatge a Carme Massana "Carme Massana: ciutat, renda urbana i pensament crític", publicat a Treballs de la SCdG, 85.
2016   Va participar en la taula rodona i debat sobre "Què se n’ha fet d’allò que es va anomenar la Nova Cultura del Territori? 10 anys després de la NCT" [30 de novembre].
    "L’hàbitat rural en el procés d’urbanització de Catalunya. La masia i les influències trasbalsadores modernes", publicat a Treballs de la SCdG, 82.
2015   Va intervenir en la presentació del llibre La ciudad en movimiento. Crisis social y respuesta ciudadana del qual és l'autor.
2014   Va intervenir en la presentació del llibre Repensar el Estado [28 de febrer].
    Va intervenir en la presentació del llibre Los ríos de la zona árida peruana [19 de març].
    Va intervenir en la presentació del llibre Morfología de las ciudades. Agentes urbanos y mercado inmobiliario.
    Va intervenir en la Jornada Temàtica L'organització territorial dels ens locals, coorganitzada amb la Diputació de Barcelona, sobre el tema Realitats metropolitanes i governs locals [28 de gener, notícia].
    "Realitats metropolitanes i governs locals", efectuat amb Jaume Renyer, publicat a Treballs de la SCdG, 78.
    N'hi ha més...
 
  Oriol Nel·lo i Colom
@  
  Soci numerari  ·  Membre Numerari de l'IEC  ·  Delegat de l'IEC a la Junta (2017/ )
 
  Citat a les semblances de: Josep Homs · Joan Soler · Gonçal de Reparaz · Artur Dasca  
 
 
                                                             
 
Li hem ressenyat:  
÷  La gènesi de la Divisió Territorial de Catalunya. Barcelona: Diputació de Barcelona, 1983. En va tenir cura amb Enric Lluch.  
÷  El debat de la Divisió Territorial. Barcelona: Diputació de Barcelona, 1984. En va tenir cura amb Enric Lluch.  
÷  La ciutat del futur, el futur de les ciutats (Barcelona: Fundació Rafael Campalans; PSC Barcelona, 1998), realitzat amb Jordi Borja i Josep Ma. Vallès.  
÷  "La ciutat il·limitada i la ciutat futura". Secció del llibre La ciutat: visions, anàlisis i reptes (Girona: Ajuntament de Girona; Universitat de Girona, 1998), a cura de Joan Nogué.  
÷  "Le dinamiche metropolitane: la diffusione della città sul territorio". Secció del llibre Barcellona. Un nuovo ordine territoriale (Milà: Franco Angeli, 1999) a cura de Francesco Indovina.  
÷  Ciutat de ciutats. Barcelona: Editorial Empúries, 2001.  
÷  "L'organització territorial de l'administració pública a Catalunya (1931-1975). Crònica d'un debat". Ponència publicada a les Actes del V Congrés Internacional d'Història Local. L'estructuració territorial de Catalunya. Els eixos cohesionadors de l'espai. Barcelona: L'Avenç, 2001.  
÷  Lletres de batalla. Lleida: Pagès, 2003.  
÷  "The Olympic Village of Barcelona". Secció del llibre Olympic Villages. Hundred Years of Urban Planning and Shared Experiences (Lausana: Comité Olímpic Internacional, 1997) a cura de Miquel de Moragas, Montserrat Llinés i Bruce Kidd.  
÷  "El parc eòlic de les serres de Pàndols i Cavalls". Secció, realitzada amb Edmon Castell, del llibre Aquí no! Els conflictes... (Barcelona: Empúries, 2003), a cura d'Oriol Nel·lo mateix.  
÷  Pla director urbanístic del sistema costaner (Barcelona: DPTOP, 2006) dirigit amb Joan Llort.  
÷  "L'organització territorial en el nou Estatut de Catalunya. Gènesi i concreció d'una reforma incompleta", secció del llibre L’organització del territori, un repte per al segle XXI (Cabrera de Mar, Maresme - Barcelona: Galerada - Fundació Universitat Catalana d'Estiu, 2008) editat a cura de Joan Tort, Valerià Paül i Joan Maluquer.  
÷  La intervenció en el llibre Estratègies vers la ciutat de baixa densitat (Barcelona: Diputació de Barcelona, 2011), coor. per Francesc M. Muñoz Ramírez.  
÷  La participació en La construcción social del paisaje (Madrid: Biblioteca Nueva, 2007), editat a cura de Joan Nogué.  
÷  "La política territorial a Catalunya: reptes, principis i instruments", secció del llibre El planejament territorial a Catalunya... (Barcelona: SCOT, 2012), editat a cura de Margarida Castañer.  
÷  Francesco Indovina. Barcelona: Icaria, 2012.  
÷  La conclusió del llibre Province e territorio (Nàpols: Edizioni Scientifiche Italiane, 2013), que va editar amb Guglielmo Trupiano.  
÷  Ordenar el territorio, València: Tirant Humanidades, 2012.  
÷  La ciudad en movimiento. Madrid: Díaz & Pons, 2015.  
÷  La luz de la ciudad (Cerdanyola del Vallès: UAB, 2016), efectuat amb Joan López Redondo, Jordi Martín Oriol i Joan Checa Rius, sota la seva direcció.  
 
 
    Més aportacions:
2013   Va intervenir en l'homenatge a Enric Lluch [4 de juny, resum].
    "Quatre lliçons d’Enric Lluch", publicat a Treballs de la SCdG, 76.
2010   Col·loqui Internacional : Les transformacions territorials a banda i banda dels Pirineus. Formes, lògiques i reptes. Va pronunciar la conferència inaugural [19 d'abril, resum].
2009   "La incerta reforma de l’organització territorial de Catalunya d’ençà l’aprovació de l’Estatut d’Autonomia de 2006", publicat a Treballs de la SCdG, 67-68.
2008   Segon Congrés Català de Geografia. Formà part de la mesa i va intervenir en la sessió inaugural [29 de maig, ressenya]
    Segon Congrés Català de Geografia: Conferències. Dissertà sobre el tema: "El marc institucional de la producció cartogràfica a Catalunya" [30 de maig, ressenya]
    Va participar en l'acte de presentació del documental "La mirada d'un geògraf. Vida i viatges de Gonçal de Reparaz" [27 de novembre, ressenya].
2007   Va participar en la presentació del llibre Enric Lluch i Martín : l'obra escrita [28 de maig]
2006   Dissertà sobre el tema: "La nova Llei de la Informació Geogràfica i de l'Institut Cartogràfic de Catalunya". [14 de març, resum]
2003   Dissertà sobre el tema: "Els conflictes territorials a Catalunya. Llocs, oportunitats i polítiques." [17 de juny, resum].
1994   "Apunts sobre la vida i l'obra de Gonçal de Reparaz i Ruiz (1901-1984) Una entrevista amb el professor G. André de Reparaz", publicat a Treballs de la SCdG, 38.
1991   Primer Congrés Català de Geografia. Membre del Consell Científic Assessor.
    Primer Congrés Català de Geografia: Ponències. Va dissertar sobre el tema: "Les teories sobre l'ordenament del territori a Catalunya. Els precedents." [13 de març]. Publicada a les Actes del Congrés.
1989   Jornades sobre Els Ens Intermedis. Va dissertar sobre el tema: "El debat de l'organització territorial: Del passat, fem-ne taula rasa?." [20 d'abril]. Publicada a les Actes de les Jornades editades per la Societat. El resum va ser publicat a Treballs de la SCdG, 17.
    Va col·laborar amb el Consell i Secretariat de Redacció de Treballs de la S.C.G., en l'edició del núm. 16.
    "Geografia, geògrafs i publicacions geogràfiques a Hongria", publicat a Treballs de la SCdG, 16.
    "El debat de l'organització territorial: de l'estat del passat, fem-ne taula rasa?.", publicat a Treballs de la SCdG, 17.
    Capçal de les aportacions...
 
   
  Citat a les ressenyes de:
  ÷  Cànoves et al (2017): Turismo de interior en España  
  ÷  González; Oliveras (2003): Ordenació del territori i sostenibilitat al Camp de Tarragona  
  ÷  Oliveras (2001): L'extensió i consolidació del fet metropolità  
  ÷  Mata; Tarroja (2006): El paisaje y la gestión del territorio  
  ÷  Boada; Capdevila (2000): Barcelona. Biodiversitat urbana  
  ÷  Nogué (1998): La ciutat: visions, anàlisis i reptes  
  ÷  Nogué (1991, 1998): Els nacionalismes i el territori  
  ÷  Roca (1997): Expansió urbana i planejament a Barcelona  
  ÷  Castañer; Vicente; Boix (2001): Áreas urbanas y movilidad en España  
  ÷  Esteban; Tarroja (2004): Anuari Territorial de Catalunya 2003  
  ÷  Tarroja (2005): Anuari Territorial de Catalunya 2004  
  ÷  Colomer (1992): Cartografia Peninsular (s. VIII - XIX)  
 
 
  Triat i garbellat a les planes:
  La reinvenció de l'espai públic : II Jornades Cerdà  
  Sobre la governança de les infraestructures  
  Assemblea general 2017 : paraules del president  
  La llum de la ciutat : jornada d'estudi a l'IEC  
  De l'acte d'homenatge a Albert Serratosa  
  Anuari territorial de Catalunya : sobre el decenni  
  Territori i identitat: mirades en clau de futur  
  Junta general 2013 : paraules del president  
  Espais crítics : cicle de seminaris a Terrassa  
  Dalla città diffusa all'arcipelago metropolitano  
  El planejament territorial a Catalunya del totxo al paper  
  II Jornades d'història de la cartografia de Barcelona  
  Les polítiques territorials en temps de crisi : debat  
  Diàlegs ambientals '12 : turisme i sostenibilitat  
  L'ordenació del territori: teoria i pràctica  
  Per a una política de gestió del paisatge  
  Edward W. Soja : llibre votiu i conferència  
  Cerdà post metròpolis : congrés internacional  
  Governança: canvis i resistències  
  Ja tenim Territori : observatori de projectes i debats...  
  Els Cursos del Centre d'Art i Natura de Farrera  
  Protecció, gestió i ordenació del paisatge : hi ha manual  
  Albert Quintana : el seu temps i la seva obra  
  Pierre Deffontaines : homenatge a ca la Ciutat  
  Un món rural viu, un paisatge sense cendres  
  Dels límits del creixement als Països Catalans  
  Planificació estratègica territorial : curs al CUIMPB  
  Sobre l’escala supralocal de la gestió territorial  
  Anuari Territorial de Catalunya 2005 : presentació  
  La cultura del paisatge : cicle al CCCB  
  Bones pràctiques per paisatges de qualitat : seminari  
  Pla Director Urbanístic del Sistema Costaner  
  Paisatge i salut : seminari a Olot  
  Jornades sobre l'organització territorial  
  Els plans directors urbanístics : presentació i debat  
  Les altres comarques: de la sortida al Lluçanès  
  Ciutats, en (re)construcció : curs  
  Avaluació Ambiental del Planejament : jornades  
  A Olot : paisatges incògnits, territoris ocults  
  El territori: dinàmiques i polítiques  
  Paisatge, territori i societat : congrés a Maó  
  Ara sí: Anuari Territorial de Catalunya 2003  
  A propòsit de la ciutat de baixa densitat  
  Un passeig per la planificació territorial a Europa  
  Perspectives del segle XXI : població, societat i país  
  Crostes, nafres i paisatges: ciutat i espais oberts  
  Jornada d'estudi i homenatge a Joan Vilagrasa  
  Terres de l'Ebre : propostes per a una realitat  
  Sobre la Llei de la Mobilitat a Catalunya  
  Els geògrafs en la historiografia catalana  
  Estratègies territorials: una nova cultura al CCCB  
  Venim del XVIII Congreso... : taules rodones  
  Dels conflictes territorials a Catalunya...  
  urBANALització : paisatges comuns, llocs globals  
  Paisatge, ordenació i gestió, mapa eòlic, ...Curs!  
  SCOT : nova Junta de Govern  
  I Jornades : Les Ciutats Emergents de la RM de Barcelona  
  l'àmbit de trobada  ·  er encastre  ·  el lugar para el encuentro  ·  gailenen bilgunea  ·  o lugar de encontro  ·  le lieu de rencontre  ·  the gathering space
 
  Pàgina actualitzada el
12 de gener de 2019
 
pau·alegre·fecit·mcmxcix·mmxx
Qualsevol persona interessada en la geografia pot associar-s'hi.
Si us plau, complimenteu la butlleta de sol.licitud d’ingrés.
    Societat Catalana de Geografia
Filial de l'Institut d'Estudis Catalans
Carrer del Carme, 47 / 08001 Barcelona
scg@iec.cat