Activitats del curs   ·   Trajectòria històrica   ·   Directori   ·   Publicacions   ·  Miscel·lània   :   Índex
Els Llibres  dels Socis  i de les Sòcies
Notes   ·   Editors  ·   Any  ·   Autoria  ·   Títols  ·   Aparador
 
Enric Lluch i Oriol Nel·lo (a cura de) : El debat de la Divisió Territorial de Catalunya. Edició d'estudis, propostes i documents (1939-1983). Barcelona: Diputació de Barcelona, 1984; LXXVIII + 1491 pp. ISBN 84-505-0372-8.   Presentació dels curadors : 
pàg.    1 ·  2 ·  3 ·  4 ·  5 ·  6 ·  7 ·  8 ·  9 
 

Nota a l’edició [LXXI-LXXVIII]

L'objectiu d'aquesta nota és doble: en primer lloc, s'hi exposa quins són els criteris que els curadors de l'edició han seguit a l'hora de triar els documents que integren el volum; a continuació, el lector hi trobarà una explicació detallada sobre la classificació i el tractament que hom ha donat als textos seleccionats.

1. Els criteris de selecció

Per aconseguir un recull significatiu de documents referents al tema de l'organització territorial de Catalunya els curadors d'aquesta edició s'han guiat per una sèrie de normes. A continuació, es detalla quines han estat les pautes seguides pel que fa al marc cronològic, a les fonts sobre les quals s'ha treballat i a la temàtica dels documents publicats.

1.1. El marc temporal

El primer element a determinar fou quin havia de ser el marc cronològic de la selecció. Es tractava de presentar una tria que oferís l’estat actual de la qüestió, però que permetés també d'estudiar quina ha estat l'evolució del debat i quines són les seves arrels profundes.

 

Obeint a aquesta voluntat d'actualitat es posà com a límit cronològic terminal el 31 de desembre de 1983. Així, s'hi han incorporat diversos documents apareguts a les darreries de 1983, tot i que la tria dels textos a publicar s'havia iniciat quatre mesos abans. No es reprodueix, per tant, cap document publicat a partir del primer de gener de 1984. De tota manera —quan ha estat tècnicament possible i si ha semblat escaient— els curadors al·ludeixen en llurs notes a alguns dels documents apareguts entre aquesta data i la del començ de la impressió del volum (juny de 1984) o en donen referència.

A l'hora de fixar quin havia de ser el límit cronològic inicial, una opció possible era la de publicar només documents recents (de 1977 ençà, per exemple). Sembla, però, que això dificultaria la comprensió del debat: els problemes plantejats tenen arrels més antigues i moltes de les aparicions recents compten amb precedents força anteriors. Finalment, hom decidí de començar el recull l'any 39, entenent que el desenllaç de la revolució i de la guerra comportava en relació amb el tema de la divisió territorial una ruptura no solament legal sinó també epistemològica. Tan sols un dels documents que es publiquen s'escapa per sota d'aquest llindar cronològic: la llei franquista

 

segueix...

 
  l'àmbit de trobada  ·  er encastre  ·  el lugar para el encuentro  ·  gailenen bilgunea  ·  o lugar de encontro  ·  le lieu de rencontre  ·  the gathering space
 
  Pàgina publicada el
11 d'octubre de 2007
 
pau·alegre·fecit·mcmxcix·mmxx
Qualsevol persona interessada en la geografia pot associar-s'hi.
Si us plau, complimenteu la butlleta de sol.licitud d’ingrés.
    Societat Catalana de Geografia
Filial de l'Institut d'Estudis Catalans
Carrer del Carme, 47 / 08001 Barcelona
scg@iec.cat