Activitats del curs   ·   Trajectòria històrica   ·   Directori   ·   Publicacions   ·  Miscel·lània   :   Índex
Els Llibres  dels Socis  i de les Sòcies
Notes   ·   Editors  ·   Any  ·   Autoria  ·   Títols  ·   Aparador
 
Enric Lluch i Oriol Nel·lo (a cura de) : El debat de la Divisió Territorial de Catalunya. Edició d'estudis, propostes i documents (1939-1983). Barcelona: Diputació de Barcelona, 1984; LXXVIII + 1491 pp. ISBN 84-505-0372-8.   Presentació dels curadors : 
pàg.    1 ·  2 ·  3 ·  4 ·  5 ·  6 ·  7 ·  8 ·  9
 

mostres dels estudis realitzats i del to del debat en alguns indrets concrets. Per fortuna, durant el procés d'elaboració d'aquest volum, els curadors han tingut coneixement que en l'actualitat s'estan preparant alguns reculls documentals sobre el debat de la divisió territorial en àmbits concrets (com el que realitzen, amb suport municipal, la geògrafa Anna Roca i Torrent i el sociòleg Pere Riera i Micaló sobre l'adscripció territorial i la nomenclatura comarcal de Banyoles i el seu contorn; o el que preparen els geògrafs Dolors Roig i Canals i Josep Serra i Batiste sobre l'àrea metropolitana de Barcelona a instàncies de la Corporació Municipal Metropolitana. No hi ha dubte que aquestes lloables iniciatives i d'altres que en puguin sorgir ajudaran en gran manera a la resolució racional dels problemes plantejats en cada àmbit espacial i en el conjunt del Principat.

En el volum s'inclouen també extractes de les actes de tots els debats que sobre el tema de la divisió territorial han. tingut lloc en els òrgans parlamentaris catalans (àrea F) d'ençà de la seva reinstauració l'any 1977 i que proporcionen una visió de l'evolució de les posicions de les forces polítiques catalanes sobre el tema de la divisió territorial des del restabliment de la democràcia.

 

Finalment, s'ha fet una tria de documents legals (àrea G), entenent com a tals no sols aquells textos jurídics normatius que tenen força d'obligar, sinó també d'altres elements annexos. Així, s'inclouen extractes de lleis i decrets referents específicament a l'organització del territori català promulgats de 1939 ençà (aprovats tant per les institucions centrals de l'Estat com per les catalanes reinstaurades), però també projectes de plans territorials que mai no arribaran a entrar en vigor, dictàmens jurídics, etc. En canvi, s'ha prescindit totalment de la normativa legal estatal general, que, per bé que condiciona genèricament el territori català, no l'afecta de manera especifica (com ara, les lleis de base de règim local, els decrets i les lleis de règim local o la constitució espanyola). En opinió dels curadors, l'existència d'un bon nombre de repertoris jurídics en què aquesta normativa es troba recollida i comentada no en feia imprescindible la inclusió en aquest volum, que, per altra banda, per la seva magnitud esdevindria immanejable.

És així com s'ha arribat a compilar el present recull. Els curadors són ben conscients, i se'n dolen, que, a causa de les normes aplicades, alguns autors que han tingut una participació

 

segueix...

 
  l'àmbit de trobada  ·  er encastre  ·  el lugar para el encuentro  ·  gailenen bilgunea  ·  o lugar de encontro  ·  le lieu de rencontre  ·  the gathering space
 
  Pàgina publicada el
11 d'octubre de 2007
 
pau·alegre·fecit·mcmxcix·mmxx
Qualsevol persona interessada en la geografia pot associar-s'hi.
Si us plau, complimenteu la butlleta de sol.licitud d’ingrés.
    Societat Catalana de Geografia
Filial de l'Institut d'Estudis Catalans
Carrer del Carme, 47 / 08001 Barcelona
scg@iec.cat