Activitats del curs   ·   Trajectòria històrica   ·   Directori   ·   Publicacions   ·  Miscel·lània
  de Socis i de Sòcies · de Col·laboradors i de
A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z  
Col·laboradores · la Junta · Semblances

 

 

 
 
    Aportacions:
2019   "En record de Tomàs Vidal i Bendito (1941-2019)", efectuat amb AA.DD., publicat a Treballs de la SCdG, 87.
2017   "Una manera de interrogar al mundo. Apuntes para una lectura geográfica de Stefan Zweig", publicat a Treballs de la SCdG, 84.
2016   "Sobre l’evolució del pensament geogràfic a Catalunya", efectuat amb Ma. Dolors Garcia i Núria Benach, publicat a Treballs de la SCdG, 81.
    "Acte d’homenatge de la Societat Catalana de Geografia i la Societat d’Onomàstica a Vicenç Biete i Farré", efectuat amb Francesc Nadal, publicat a Treballs de la SCdG, 81.
2015   Va intervenir en l'acte commemoratiu del "Cinquantenari del primer volum de la Geografia de Catalunya (II)" [26 de març, resum].
2012   "Dinàmiques transfrontereres i protecció d’espais en territoris de muntanya desestructurats. La Terreta (Ribagorça) com a cas d’estudi", publicat a Treballs de la SCdG, 74. Efectuat amb Alexis Sancho
2010   Dissertà sobre el tema: "El paisatge en Joan Maragall." [25 de febrer, ressenya].
    Col·loqui Internacional : Les transformacions territorials a banda i banda dels Pirineus. Formes, lògiques i reptes. Va presentar la comunicació: Ribagorça, la frontera inexistent? [20 d'abril, resum].
    "A propòsit de la dimensió espacial dels noms de lloc. Algunes reflexions teòriques", publicat a Treballs de la SCdG, 70.
    N'hi ha més...
 
  Joan Tort i Donada
@  
  Soci numerari  ·  Vocal de la Junta (1991/2008)  ·  Conseller editorial de Treballs SCG
 
  Citat a les semblances de: Bígnia Kuoni · Vicenç Biete · Joan Rebagliato · Ramon Amigó  
 
 
                                                                                     
 
Li hem ressenyat:  
÷  Les entitats municipals descentralitzades a Catalunya. Barcelona: Departament de la Presidència - Departament de Governació, Generalitat de Catalunya, 1993.  
÷  L'home i el territori: vint converses geogràfiques. Barcelona: Rafael Dalmau Editor, 1999. Realitzat amb Pere Tobaruela i Martínez.  
÷  Darrere l'horitzó. Quinze converses per descobrir Catalunya. Barcelona: La Magrana, 2002. Realitzat amb Pere Tobaruela i Martínez.  
÷  Viatge a la frontera de Ponent. Itinerari geogràfic i literari per la Noguera Ribagorçana. Lleida: Pagès editors, 1998.  
÷  ¿Per què Catalunya és com és? Trenta-dues preguntes per descobrir la geografia del Principat. Barcelona: Edicions 62, 2002.  
÷  Okorobikó. Barcelona: la Magrana, 2003. Realitzat amb Pere Tobaruela i Martínez.  
÷  Pau Vila. L’esperit de la terra. Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 2004.  
÷  La toponímia del Baix Camp. Reus: Rosa de Reus, Associació d’Estudis Reusencs, 2002.  
÷  La seva aportació al llibre Policies and Strategies in Marginal Regions (Aldershot, Hants.: Ashgate, 2003), a cura de W. Leimgruber, R. Majoral i C-W. Lee.  
÷  "Paisaje y vida. A propósito del universo geográfico-literario de Josep Pla". Secció, realitzada amb Valerià Paül, del llibre Representaciones culturales del paisaje (Madrid: Universidad Autónoma de Madrid, 2006) coordinat per A. López Ontiveros, Joan Nogué i Nicolás Ortega  
÷  L'edició del llibre Més enllà de l’urbanisme (Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 2006) d'Albert Serratosa.  
÷  Vilada i la seva rodalia (Vilada: l'Ajuntament, 2003), de conjunt amb Ernest Costa.  
÷  "La significación del paisaje en el universo creativo de Federico García Lorca. Una lectura geográfica a través de la biografía de Ian Gibson", secció del llibre Territoris, paisatges i llocs (Madrid - Cabrera de Mar, Maresme: AGE - Galerada, 2007), del qual ha tingut cura amb Valerià Paül.  
÷  "Els noms de lloc i el territori: la toponímia des de la geografia", secció del llibre Toponímia, paisatge i cultura (Girona: 2006) a cura d'Elvis Mallorquí.  
÷  "Interrogants sobre l'organització territorial", secció del llibre L’organització del territori, un repte per al segle XXI (Cabrera de Mar, Maresme - Barcelona: Galerada - Fundació Universitat Catalana d'Estiu, 2008) editat a cura de Tort mateix amb Valerià Paül i J. Maluquer.  
÷  L'edició del llibre Paisatges construïts de Salvador Tarragó de la qual va tenir cura amb Rosa Català.  
÷  L’Empordà de Josep Pla (Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 2009) realitzat amb Valerià Paül.  
÷  El Salí de Cambrils (Terrassa: Albada, 1989), amb Ventura Roca i Ramon Sala.  
÷  Les aportacions al llibre Avances de la geomorfología en España, 2008-2010 (Barcelona: Societat Espanyola de Geomorfologia, 2010), editat a cura de Xavier Úbeda, Damià Vericat i Ramon J. Batalla.  
÷  Per la vall del Segre. Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 1984.  
÷  Del Segre a la Ribera Salada (Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 1992), efectuat amb Ventura Roca.  
÷  "El pàlpit vital. Unes notes sobre la dimensió geogràfica y paisatgística de la literatura de Salvador Espriu", secció del llibre Homenatge a Bartomeu Barceló i Pons, geògraf (Ciutat de Mallorca: Lleonard Muntaner, 2010).  
÷  Los paisajes agrarios de España (Madrid: Ministerio de Medio Ambiente, 2011), del qual va tenir cura de l'edició amb F. Molinero i Juan F. Ojeda.  
÷  Pensar el territori (Barcelona: Dèria, 2011), efectuat amb Rosa Català.  
÷  Les Garrigues (Barcelona: Caixa d'Estalvis de Catalunya, 1991), efectuat amb .  
÷  De noms i de llocs. Miscel·lània... (Barcelona: Societat d'Onomàstica, 2011) del qual va tenir cura.  
÷  Salvador Tarragó. Miscel·lània (Barcelona: Universitat Politècnica de Catalunya, 2013), el qual va coordinar amb Montserrat Julià i Josep Sánchez.  
÷  La secció "Antonio Machado, el ‘camino’ como metáfora de la vida" del llibre El viaje en la geografía moderna (Sevilla - Madrid: UIA - AGE, 2013).  
 
 
    Més aportacions:
2009   El resum de la conferència Toponímia recreativa. Una visió diferent dels noms de lloc de Catalunya.
2008   Segon Congrés Català de Geografia. Va moderar la sessió d'exposició de comunicacions de la primera ponència : "Cartografia, paisatge i territori"; va organitzar i dorigir la sortida d'estudi a Vilanova i la Geltrú [31 de maig, ressenya]
    Segon Congrés Català de Geografia. Va guiar la sortida de la tercera jornada a Vilanova i la Geltrú.
    El resum de la conferència Ambiguous geographies of Australia.
    La ressenya de l'acte d'homenatge a Pierre Deffontaines a l'ajuntament de Barcelona.
2007   La ressenya del III Col·loqui d'Història del Pensament Geogràfic amb Valerià Paül.
2006   Va introduir l'acte commemmoratiu del 125è aniversari del naixement de Pau Vila sobre el tema "Llegat bibliogràfic de Pau Vila". [11 de maig, resum]
    Va participar en la presentació del llibre Més enllà de l'urbanisme d'Albert Serratosa [26 d'octubre, notícia]
    Va presentar la primera pel·licula del cicle "Cinema i Geografia": Els tres sebolliments de Melquíades Estrada [23 de novembre, ressenya.
2004   Va participar en la presentació de la col·lecció Descoberta [28 d'octubre, resum].
2002   Va coordinar el curset titulat Interrogants sobre l'Àfrica, amb Jordi SABATER, Bru Rovira, Alfred Bosch, Ferran Iniesta, i Edmundo Sepa [abril, resum].
2001   Dirigí la descoberta urbana a la Garriga [10 de març] amb el lema "La necessària 'reinvenció' del Vallès. El cas de la Garriga", i amb Juan José Molina i Villar.
    "Albert Compte, una lectura geogràfica de l'Alt Empordà", publicat a Treballs de la SCdG, 51. Realitzat en col·laboració amb Pere Tobaruela i Martínez.
2000   Dirigí la descoberta urbana a Sant Cugat del Vallès [4 de març] amb el lema "De 'rerapaís barceloní' a punt neuràlgic de la regió metropolitana", i amb Jaume Busquets i Fàbregas.
    "Josep Maria Panareda. L'observació com a eina per a interpretar el món", publicat a Treballs de la SCdG, 49. Realitzat en col·laboració amb Pere Tobaruela i Martínez.
    "Nota necrològica", publicat a Treballs de la SCdG, 50.
    "Cristòfor Cardús: quan la paraula és testimoni d'una època", publicat a Treballs de la SCdG, 50. Realitzat en col·laboració amb Pere Tobaruela i Martínez.
    "L'aportació de la Societat Catalana de Geografia a la geografia catalana (1935-1991)", publicat a Treballs de la SCdG, 50.
1999   Dirigí la descoberta urbana a Vic [20 de març] amb el lema "Les transformacions del centre urbà", i amb Vicenç Biete i Farré , i Ma. Carme Montaner i Garcia .
    "Anna Borbonet, l'excursionisme com a forma de coneixement", publicat a Treballs de la SCdG, 48. Realitzat en col·laboració amb Pere Tobaruela i Martínez.
1998   L'aportació cultural i científica de l'Institut d'Estudis Catalans (1907-1997), organitzades per l'IEC. Va dissertar sobre el tema: "Notes sobre l'aportació de la Societat Catalana de Geografia a la geografia catalana (1935-1991)." [10 de desembre].
    Dirigí la descoberta urbana a Terrassa i Sabadell [13 de juny] amb el lema "Aproximació a l'evolució recent". La notícia de la descoberta a Treballs de la S.C.G., 47
    Sortida d'estudi: el Priorat [7 de novembre]. Va intervenir sobre el tema: "Des del 'balcó' del Priorat: la panoràmica de la comarca". La notícia de la sortida va ser publicada a Treballs de la SCdG, 48.
    "Vicenç Biete, una visió integradora del territori", publicat a Treballs de la SCdG, 46. Realitzat en col·laboració amb Pere Tobaruela i Martínez.
    "Ernest Costa, la fotografia com a voluntat d'explicar les coses", publicat a Treballs de la SCdG, 47. Realitzat en col·laboració amb Pere Tobaruela i Martínez.
    "Sortida de cloenda del curs 1997-98. Aproximació a l'evolució recent de Terrassa i Sabadell", publicat a Treballs de la SCdG, 47.
1997   Les xarxes ecològiques i la conservació de la diversitat biològica i paisatgística de Catalunya, organitzades per l'IEC. Va dissertar sobre el tema: "El medi i el paisatge a Catalunya, criteris i prioritats per a conservar-los." [16 de desembre].
    Sortida d'estudi a l'Alt Penedès [17 de maig]. Va intervenir sobre el tema: "Visió geogràfica de la comarca". La notícia de la sortida va ser publicada a Treballs de la SCdG, 44.
    "El territori com a compromís del geògraf. Una conversa amb Joan Rebagliato", publicat a Treballs de la SCdG, 43. Realitzat en col·laboració amb Pere Tobaruela i Martínez.
    "La geografia com a eina de futur. Parlant amb Marc-Aureli Vila", publicat a Treballs de la SCdG, 44. Realitzat en col·laboració amb Pere Tobaruela i Martínez.
    "Edmon Gimeno, la vida com a itinerari geogràfic", publicat a Treballs de la SCdG, 45. Realitzat en col·laboració amb Pere Tobaruela i Martínez.
1994   Va intervenir en el seminari d'Introducció a la toponímia sobre el tema: "La toponímia com a instrument d'anàlisi i descripció del territori". El resum del seminari va ser publicat a Treballs de la SCdG, 38. La resta de les sessions del seminari varen anar a càrrec de Ramon Amigó i Anglès, Anna Borbonet i Macià i Vicenç Biete i Farré.
    Sortida d'estudi a la Ribagorça [30 d'abril]. Va intervenir en el debat sobre la "Problemàtica actual de la Ribagorça" amb Josep Bardagí i Agustí Larrègula. La notícia de la sortida va ser publicada a Treballs de la SCdG, 38.
    Sortida d'estudi a Tona i Sant Pere de Torelló [19 de novembre]. Va intervenir sobre el tema: "Aspectes geogràfics de la Plana de Vic". La notícia de la sortida va ser publicada a Treballs de la SCdG, 38.
    "L'estructura municipal a Dinamarca i a Catalunya. Consideracions entorn de dos models contraposats", publicat a Treballs de la SCdG, 37. Realitzat en col·laboració amb Marc Salvador i Segarra.
    "El curs-seminari d'Introducció a la Toponímia", publicat a Treballs de la SCdG, 38.
    "Sortida d'estudi a la Ribagorça (30 d'abril de l994)", publicat a Treballs de la SCdG, 38.
1993   Sortida d'estudi a Rialb i el Segre Mitjà [24 d'abril]. Va participar en la taula rodona sobre el tema: "L'embassament de Rialb i el seu impacte social i mediambiental" amb Ventura Roca i Martí, Antoni F. Tulla i Pujol, Manel Gabriel i Forn i Vicenç Biete i Farré.
    Sortida d'estudi a la Vila de Capellades [13 de novembre]. Va intervenir sobre el tema: "Lluís Solé i Sabarís, aproximació a una visió creativa de la Geografia". La notícia de la sortida va ser publicada a Treballs de la SCdG, 36.
1992   Sortida d'estudi a Terrassa [28 de novembre]. Va intervenir sobre el tema: "La lògica locacional de la ciutat de Terrassa en relació al conjunt del Vallès". La notícia de la sortida va ser publicada a Treballs de la SCdG, 33-34.
    "Obituari: Sobre l'optimisme i la generositat: Record de Bignia Kuoni", publicat a Treballs de la SCdG, 32.
    "Les entitats municipals descentralitzades: una alternativa al microfundisme municipal", publicat a Treballs de la SCdG, 33-34.
1991   Primer Congrés Català de Geografia. Hi presentà la comunicació titulada "La 'Gran Geografia Comarcal de Catalunya' (1981-1985). Notes per a un estudi crític", amb Jaume Font i Garolera , publicada a les Actes del Congrés.
    "Sobre el difícil compromís del geògraf", publicat a Treballs de la SCdG, 25.
    "Materials per a una interpretació geogràfica del poema 'Canigó', de Jacint Verdaguer", publicat a Treballs de la SCdG, 31.
1990   "Pau Vila, la seva dimensió cívica i humanista d'una trajectòria exemplar ", publicat a Treballs de la SCdG, 23.
1989   "Algunes notes sobre la informació geogràfica a les autopistes franceses", publicat a Treballs de la SCdG, 20.
1988   Va obtenir el Premi Lluís Solé i Sabarís amb el treball titulat: "Estudi de les unitats de població de Catalunya" en col·laboració amb Enric Morera i Borrell.
    Sortida d'estudi al Riubregós, Torà i Vallferosa [10 de desembre]. Va intervenir sobre el tema: "La història de la Torre de Vallferosa". La notícia de la sortida va ser publicada a Treballs de la SCdG, 15.
    "El sector agrari a la Terra Alta", publicat a Treballs de la SCdG, 13-14. Realitzat en col·laboració amb Gelasio Nogueira.
    "Estudi de les unitats de població de Catalunya", publicat a Treballs de la SCdG, 15. Realitzat en col·laboració amb Enric Morera i Borrell.
1987   Sortida d'estudi al Priorat [25 d'abril]. Va intervenir sobre el tema: "Aspectes diversos del Priorat: història, morfologia, biogeografia, toponímia, economia" amb Vicenç Biete i Farré, Anna Borbonet i Macià i Lluís Casassas i Simó. La notícia de la sortida va ser publicada a Treballs de la SCdG, 10-11.
    "Espai urbà i diferenciació social: estudi de la mobilitat obligada diària per raons de treball a la ciutat de Terrassa ", publicat a Treballs de la SCdG, 12. Realitzat en col·laboració amb Gelasio Nogueira.
1986   "Consideracions sobre la vigència pretèrita i actual del topònim Segarra", publicat a Treballs de la SCdG, 9.
    Capçal de les aportacions...
 
   
  Citat a les ressenyes de:
  ÷  Mata; Tarroja (2006): El paisaje y la gestión del territorio  
  ÷  Casassas; Mendizàbal (1991): L·Alt Penedès  
  ÷  Tobaruela; Sans (2003): El delta del Llobregat  
  ÷  Vila (2003): Resum de geografia de Catalunya  
  ÷  Busquets (2004): Sant Cugat del Vallès. Paisatge i patrimoni  
  ÷  Vila et al. (1931, 2005): El problema comarcal de Catalunya (1931)  
 
 
  Triat i garbellat a les planes:
 
  Acte en record de Tomàs Vidal Bendito  
  La reinvenció de l'espai públic : II Jornades Cerdà  
  Calidoscopi informal : presentació a l'IEC  
  La territorialitat de l'Estat : debat a Cocentaina  
  Jornades Cerdà, camins de futur  
  Assemblea general 2016 : paraules del president  
  De l'acte d'homenatge a Vicenç Biete a l'IEC  
  En la mort d'Albert Serratosa, pensador del territori  
  Junta general 2013 : paraules del president  
  Descoberta urbana : les obres del túnel del TGV a BCN  
  XXIV Congrés ICOS : els noms en la vida quotidiana  
  Inaugurada la plaça Lluís Casassas de Barcelona  
  De les claus interdisciplinàries del paisatge viscut  
  Recordant Cerdà i els orígens de l'Eixample : jornada  
  Assemblea General Ordinària 2009 : temes de portada  
  L'Empordà de Josep Pla presentat en llibre  
  Tres sessions sobre Pau Vila a Sabadell  
  En la mort d'Antoni Farrés  
  Adjudicació del XIII Premi Lluís Casassas  
  Territoris, paisatges i llocs : actes del Col·loqui  
  Els mapes en la guerra civil 1936-1939 : de la visita  
  La fascinació dels noms de lloc : cicle a Sabadell  
  El paisatge, els paisatges i el pensament geogràfic  
  Jornades sobre l'organització territorial  
  Fórem a la Biblioteca Josep Ma. Domènech, a Terrassa  
  el Baix Vallès : realitat o ficció?  
  Paisatge, memòria històrica i identitat nacional  
  Veredicte del Premi Lluís Casassas 2003  
  L'aprofitament dels boscos de Catalunya al CEC  
  Interrogants sobre l'Àfrica : 2  
  l'àmbit de trobada  ·  er encastre  ·  el lugar para el encuentro  ·  gailenen bilgunea  ·  o lugar de encontro  ·  le lieu de rencontre  ·  the gathering space
 
  Pàgina actualitzada el
18 de novembre de 2019
 
pau·alegre·fecit·mcmxcix·mmxx
Qualsevol persona interessada en la geografia pot associar-s'hi.
Si us plau, complimenteu la butlleta de sol.licitud d’ingrés.
    Societat Catalana de Geografia
Filial de l'Institut d'Estudis Catalans
Carrer del Carme, 47 / 08001 Barcelona
scg@iec.cat