Activitats del curs   ·   Trajectòria històrica   ·   Directori   ·   Publicacions   ·  Miscel·lània   :   Índex
Els Llibres  dels Socis  i de les Sòcies
Notes   ·   Editors  ·   Any  ·   Autoria  ·   Títols  ·   Aparador
 
Joan Tort: Les entitats municipals descentralitzades a Catalunya. Barcelona: Generalitat de Catalunya, Departament de la Presidència i Departament de Governació, 1993 (Col. Població i territori, 7,); 207 pp. Presentació de Joan Sala i Morell. ISBN 84-393-2330-1.   Introducció de l’autor : 
pàg.    1  ·  2  ·  3 
 

L’estudi que oferim a continuació pretén de ser, com el mateix títol indica, una presentació de les entitats municipals descentralitzades, una de les modalitats d’entitat local que conformen l’actual mapa administratiu de Catalunya. Certament, es tracta d’un tipus d’entitat local menys conegut que el municipi, la província o la comarca, entre altres coses perquè no té, com les entitats acabades d’esmentar, un abast territorial general. Des del punt de vista espacial, les entitats municipals descentralitzades no comprenen pas tot el conjunt del territori de Catalunya, sinó que el seu àmbit se circumscriu a uns determinats sectors d’un total de trenta municipis, situats majoritàriament en les comarques nord-occidentals del país. Es tracta, doncs, d’un tipus d’entitat local amb uns trets molt específics i concrets, però no per això mancat d’interès tant des del punt de vista administratiu com estrictament


Amb la col•laboració de Ferran Lasso, autor del capítol Les entitats municipals descentralitzades. Concepte i marc legal, i Marc Salvador Segarra, en l’anàlisi de dades i preparació de la cartografia.

 

territorial. D’entrada, doncs, volem remarcar que l’estudi té bàsicament una orientació sistematitzadora i ordenadora dels conceptes i les dades essencials actualment vigents en relació amb tals entitats. Una orientació, d’altra banda, que no desconeix les possibilitats de desenvolupament que pot tenir aquesta figura en el context administratiu de Catalunya. És, en definitiva, dins d’aquest plantejament de conjunt que cal situar la motivació i l’esquema general de l’obra present.

El treball és estructurat en tres parts fonamentals. La primera, titulada Les entitats municipals descentralitzades: concepte i marc legal, fa una anàlisi general d’aquesta figura jurídico-administrativa, a la llum de la seva regulació en la legislació catalana i en relació amb la legislació bàsica estatal sobre règim local.

 

segueix...

 
  l'àmbit de trobada  ·  er encastre  ·  el lugar para el encuentro  ·  gailenen bilgunea  ·  o lugar de encontro  ·  le lieu de rencontre  ·  the gathering space
 
  Pàgina publicada el
15 de març de 2004
 
pau·alegre·fecit·mcmxcix·mmxx
Qualsevol persona interessada en la geografia pot associar-s'hi.
Si us plau, complimenteu la butlleta de sol.licitud d’ingrés.
    Societat Catalana de Geografia
Filial de l'Institut d'Estudis Catalans
Carrer del Carme, 47 / 08001 Barcelona
scg@iec.cat