Activitats del curs   ·   Trajectòria històrica   ·   Directori   ·   Publicacions   ·  Miscel·lània
  de Socis i de Sòcies · de Col·laboradors i de
A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z  
Col·laboradores · la Junta · Semblances

 

 

 
 
    Aportacions:
2009   "L’organització territorial de l’administració pública de Catalunya. Resum de “La proposta” (informe lliurat a la Diputació de Barcelona l’any 1994)", publicat a Treballs de la SCdG, 67-68. Efectuat amb Jordi Casassas.
    "Proposta per a l’organització regional de Catalunya. Informe presentat a la Comissió de Delimitació Territorial de la Generalitat de Catalunya (abril 1989)", publicat a Treballs de la SCdG, 67-68. Efectuat amb Joan Vilà-Valentí
2000   La Societat li va reeditar el treball: Fires i mercats a Catalunya (Barcelona: Edicions 62, 1977) [pròleg].
1997   "Meditació des de la Torre de Collserola", publicat a Treballs de la SCdG, 44.
1992   "Pòrtic", publicat a Treballs de la SCdG, 32.
    "Morfologia de la Rambla barcelonina", publicat a Treballs de la SCdG, 33-34. Realitzat en col·laboració amb Oriol Riba i Arderiu.
    N'hi ha més...
 
  Lluís Casassas i Simó
 
  Antic soci  ·  Membre Numerari de l'IEC  ·  Vocal de la Junta (1968/69)  ·  Tresorer de la Societat (1970/72)  ·  Secretari de la Societat (1973/81)  ·  Vicepresident de la Societat (1982/85)  ·  President de la Societat (1986/91)  ·  Vocal de la Junta (1991/92)  ·  Editor de Treballs SCG (1984/1991)  ·  Semblança
 
  Citat a les semblances de: Dolors Iduarte · Narcís Rucabado i Franquesa · Vicenç Biete · Jaume Busqué · Enric Lluch · Joan Vinyes · Joan Vilagrasa · Josep R. Bataller · Gonçal Lax · Antoni Bergós · Josep Iglésies · Antoni Parramon Tobau · Josep Serra Ràfols · Ludwik Straszewicz · Pau Vila · Marc-Aureli Vila · Oriol Riba · Miquel Garcia  
 
 
                         
 
Li hem ressenyat:  
÷  "Un esguard sobre el Vallès del demà" en Aportacions en homenatge al geògraf Salvador Llobet. Barcelona: Universitat de Barcelona, 1979.  
÷  Fires i mercats a Catalunya. Barcelona: Societat Catalana de Geografia, 2000 [1978].  
÷  Barcelona i l’espai català. Barcelona: Curial, 1977.  
÷  L’organització territorial de Catalunya (Barcelona: Fundació Jaume Bofill, 1981), de conjunt amb Joaquim Clusa.  
÷  L'Alt Penedès. Barcelona: Caixa d'Estalvis de Catalunya, 1991.  
÷  El Lluçanès. Barcelona: Fundació Salvador Vives Casajuana - Rafael Dalmau, 1975.  
÷  "La funció cultural dels atlas", secció del llibre La cartografia al servei de les autonomies (Barcelona: Sirocco, 1980), efectuada amb Tomàs Vidal i Bendito.  
÷  La participació a L’eix del Llobregat i el Túnel del Cadí (Barcelona: Universitat de Barcelona, 1983), dirigit per Maria de Bolòs.  
 
 
    Més aportacions:
1991   Primer Congrés Català de Geografia. Presidí la sessió cinquena de Ponències: "Població i poblament"
    Primer Congrés Català de Geografia. Va intervenir en la sessió de cloenda.
    Primer Congrés Català de Geografia : Conferència inaugural. Dissertà sobre el tema: "La continuïtat de la geografia catalana" [Barcelona, 11 de març]. Publicada a les Actes del Congrés.
    Sortida d'estudi: El Lluçanès [4 de maig]. Va intervenir sobre el tema: "Aspectes físics i històrics que frustraren la consolidació d'una comarca lluçanesa; Prats de Lluçanés; la transhumància". La notícia de la sortida va ser publicada a Treballs de la SCdG, 28-29 .
    Sortida d'estudi a Granollers [30 de novembre]. Va intervenir sobre el tema: "Aspectes socio-econòmics del Vallès Oriental". La notícia de la sortida va ser publicada a Treballs de la SCdG, 31.
    Sortida d'estudi a Granollers [30 de novembre]. Va intervenir sobre el tema: "Una conversa amb el Dr. Salvador Llobet: projecció de video". La notícia de la sortida va ser publicada a Treballs de la SCdG, 31.
    "Pòrtic", publicat a Treballs de la SCdG, 25.
    "Marc Aureli Vila i Comaposada, un geògraf que tornà de lluny", publicat a Treballs de la SCdG, 25.
    "De la preocupació constant del geògraf Pau Vila ", publicat a Treballs de la SCdG, 25.
    "La Plana de Vic (Catalunya). Incidències de les transformacions socials en una societat i una economia agrària" (1980), reimprès a Treballs de la SCdG, 25.
    "Pòrtic", publicat a Treballs de la SCdG, 26.
    "Pòrtic", publicat a Treballs de la SCdG, 27.
    "La dedicació perseverant de Maria Dolors Garcia i Ramon ", publicat a Treballs de la SCdG, 27. Realitzat en col·laboració amb Enric Mendizàbal i Riera.
    "Pòrtic", publicat a Treballs de la SCdG, 28-29.
    "Pòrtic", publicat a Treballs de la SCdG, 30.
    "Aproximació a l'estudi de la bibliografia de Salvador Llobet", publicat a Treballs de la SCdG, 30.
    "Pòrtic", publicat a Treballs de la SCdG, 31.
1990   Sortida d'estudi a la Franja de Ponent [28 d'abril]. Va intervenir sobre el tema: "A propòsit de la Vil·la Fortunatus: els emplaçaments humans i el domini de l'aigua. La notícia de la sortida va ser publicada a Treballs de la SCdG, 22.
    Sortida d'estudi a Sabadell [20 d'octubre]. Va intervenir sobre el tema: "Inaguració del curs del 'Primer Congrès Català de Geografia'".
    "Pòrtic", publicat a Treballs de la SCdG, 21.
    "Reflexions a l'entorn del concepte de regió a finals del segle XX", publicat a Treballs de la SCdG, 21.
    "Pòrtic", publicat a Treballs de la SCdG, 22.
    "Pòrtic ", publicat a Treballs de la SCdG, 23.
    "La ciutat metropolitana i la unitat de Catalunya", publicat a Treballs de la SCdG, 23.
    "Pòrtic", publicat a Treballs de la SCdG, 24.
1989   Jornades sobre Els Ens Intermedis. Va dissertar sobre el tema: "Els ens intermedis: la descentralització inacabada." [19 d'abril]. Publicada a les Actes de les Jornades editades per la Societat. El resum va ser publicat a Treballs de la SCdG, 17.
    Jornades sobre Els Ens Intermedis. Va dissertar sobre el tema: "Societat, espai i organització territorial." [21 d'abril]. Publicada a les Actes de les Jornades editades per la Societat. El resum va ser publicat a Treballs de la SCdG, 17.
    Sortida d'estudi: el Vendrell i la seva rodalia (del Montmell al Mar) [16 d'abril]. Va intervenir sobre el tema: "La societat i el territori del Baix Penedès". La notícia de la sortida va ser publicada a Treballs de la SCdG, 18.
    Sortida d'estudi: el Prat de Llobregat i el Delta Occidental [11 de novembre]. Va intervenir sobre el tema: "Inauguració del curs 1989-1990". La notícia de la sortida va ser publicada a Treballs de la SCdG, 20.
    "Pòrtic", publicat a Treballs de la SCdG, 16.
    "Les primeres jornades catalano- magiars de planejament regional i urbà", publicat a Treballs de la SCdG, 16. Realitzat en col·laboració amb Roser Majoral i Moliné.
    "Recordança de Jordi Rubió i Lois", publicat a Treballs de la SCdG, 16.
    "Els ens intermedis: la descentralització inacabada.", publicat a Treballs de la SCdG, 17.
    "Societat, espai i organització territorial en la realitat d'avui.", publicat a Treballs de la SCdG, 17.
    "Pòrtic", publicat a Treballs de la SCdG, 18.
    "El Grup de Treball de Geografia dels Tèxtils, Geotex 1989", publicat a Treballs de la SCdG, 18.
    "Pòrtic ", publicat a Treballs de la SCdG, 19.
    "Una continuïtat assegurada. Aproximació a l'anàlisi del període recent: 1976-1989" (1985), reimprès a Treballs de la SCdG, 19.
    "Pòrtic", publicat a Treballs de la SCdG, 20.
1988   Curs 1987-1988: Anàlisi comparativa de l'organització de l'espai urbà. Va dissertar sobre el tema: "Barcelona en els intents d'ordenació territorial." [ 3 de juny].
    Sortida d'estudi al Riubregós, Torà i Vallferosa [10 de desembre]. Va intervenir sobre el tema: "Aspectes diversos del Riubregós i les terres de frontera" amb Vicenç Biete i Farré, Anna Borbonet i Macià i Jesús Burgueño i Rivero. La notícia de la sortida va ser publicada a Treballs de la SCdG, 15.
    "Pòrtic", publicat a Treballs de la SCdG, 13-14.
    "Pòrtic", publicat a Treballs de la SCdG, 15.
1987   Curs 1986-1987: La geografia catalana i els corrents actuals de la geografia. Va dissertar sobre el tema: "La semblança de Josep Iglésies." [20 de març]. Va ser publicada a Treballs de la SCdG, 12.
    Curs 1986-1987: La geografia catalana i els corrents actuals de la geografia. Va dissertar sobre el tema: "Anàlisi del territori i qualitat de vida." [ 5 de juny].
    "Réseaux modernes et permanences traditionelles dans le commerce de la Catalogne". Comunicació presentada a la reunió del Groupe des Activités Commerciales UGI/IGU (Barcelona, agost de 1986) i publicada al llibre Le changement commercial.
    La Societat li va editar el treball: Le changement commercial. Són les Actes de la reunió del Groupe des Activités Commerciales UGI/IGU celebrada a Barcelona l'agost de 1986. Va tenir cura de la seva publicació en col·laboració amb Alain Metton.
    Sortida d'estudi al Priorat [25 d'abril]. Va intervenir sobre el tema: "Aspectes diversos del Priorat: història, morfologia, biogeografia, toponímia, economia" amb Vicenç Biete i Farré, Anna Borbonet i Macià i Joan Tort i Donada. La notícia de la sortida va ser publicada a Treballs de la SCdG, 10-11.
    "Pòrtic", publicat a Treballs de la SCdG, 10-11.
    "Dels actes de la Casa de Caritat (homenatge a Josep Iglésies)", publicat a Treballs de la SCdG, 10-11.
    "Pòrtic", publicat a Treballs de la SCdG, 12.
    "De l'homenatge a Josep Iglésies a la Mussara : paraules de la S.C.G.", publicat a Treballs de la SCdG, 12.
1986   Sortida d'estudi a Solsona i l'Alt Cardener [15 de març]. Va intervenir sobre el tema: "Aspectes econòmics i socials de les explotacions mineres del Cardener". La notícia de la sortida va ser publicada a Treballs de la SCdG, 6.
    "Pòrtic", publicat a Treballs de la SCdG, 6.
    "Pòrtic", publicat a Treballs de la SCdG, 7- 8.
    "Pòrtic", publicat a Treballs de la SCdG, extr..
    "De la Societat Catalana de Geografia", publicat a Treballs de la SCdG, extr..
    "About the Societat Catalana de Geografia", publicat a Treballs de la SCdG, extr..
    "Escrits sobre el comerç tradicional a Catalunya", publicat a Treballs de la SCdG, extr..
    "La División Territorial de Catalunya", publicat a Treballs de la SCdG, extr..
    "Catalonia's Territorial Partition", publicat a Treballs de la SCdG, extr..
    "Pòrtic ", publicat a Treballs de la SCdG, 9.
    "De la bibliografia més recent de Josep Iglésies", publicat a Treballs de la SCdG, 9.
1985   III Sessió Plenària del Grup Permanent de Treball Internacional de Geografia dels Tèxtils. Va dissertar sobre el tema: "Fibres tradicionals i emplaçaments industrials a la regió de Barcelona." [ 3 de juny]. Va ser publicada a Treballs de la SCdG, 4.
    Va intervenir en el seminari de L'acció humana i els riscs naturals a la muntanya sobre el tema: "La vida a muntanya, riscs naturals i ordenació del territori". La resta de les sessions del seminari varen anar a càrrec de: Josep Ma. Panareda i Clopés, Jordi Corominas i Dulcet i Maria de Bolòs i Capdevila.
    Sortida d'estudi a Lleida [20 d'abril]. Va intervenir sobre el tema: "L'evolució humana de les terres lleidatanes".
    "Pòrtic", publicat a Treballs de la SCdG, 2.
    "Paper de la frontera a les valls altes de la capçalera del riu Ter", publicat a Treballs de la SCdG, 2.
    "Pòrtic", publicat a Treballs de la SCdG, 3.
    "Dels actes del Saló de Cent (10 de maig de 1985)", publicat a Treballs de la SCdG, 3.
    "Pòrtic ", publicat a Treballs de la SCdG, 4.
    "Ara fa justament cinc anys", publicat a Treballs de la SCdG, 4.
    "Fibres tradicionals i emplaçaments industrials a 1a regió de Barcelona", publicat a Treballs de la SCdG, 4.
    "Pòrtic", publicat a Treballs de la SCdG, 5.
    "Les raons d'un homenatge (Capella de Santa Àgata, 18 d'octubre de 1985) ", publicat a Treballs de la SCdG, 5.
1984   "Comentaris sobre una nova organització territorial de Catalunya", publicat a Treballs de la SCdG, 1.
1983   Sortida d'estudi a Girona [18 de juny]. Va intervenir sobre el tema: "Girona i el seu entorn immediat".
1981   Curs del Centenari de Pau Vila. Va dissertar sobre el tema: "Els problemes i els continguts de la divisió territorial actual de Catalunya." [24 d'abril]. Va ser publicada a Treballs de la SCdG, 1.
1980   Dissertà sobre el tema: "Pau Vila, el geògraf." [ 7 de juny].
    La Societat li va editar el treball: Pau Vila, el geògraf.
1979   Sortida d'estudi a Sant Joan de les Abadesses [30 de juny]. Va intervenir sobre el tema: "Accessibilitat i camins al Ripollès".
1978   "De la fesomia geogràfica de Josep lglésies", publicat a Revista Catalana de Geografia.
    Sortida d'estudi a Granollers [4 de febrer]. Va intervenir sobre el tema: "Els centres urbans del Vallès occidental".
1977   Sortida d'estudi a Vilafranca del Penedès [29 de maig]. Va intervenir sobre el tema: "El doctor Josep Estalella en la geografia catalana".
1975   "Un exemple de la Catalunya àrida: Almatret". Treball publicat a Miscel·lània Pau Vila.
1974   Va intervenir en el seminari de Geografia urbana de Barcelona (II) sobre el tema: "El port de Barcelona. Evolució recent i perspectives". L'altra sessió del seminari va anar a càrrec de Francesc Roca i Rossell.
1973   L'Atlas Temàtic de Catalunya. Va dissertar sobre el tema: "El medi físic. El clima i les aigües." [10 de desembre].
    Va intervenir en el seminari de Geografia urbana de Barcelona (I) sobre el tema: "L'evolució de Barcelona de finals del segle XVIII fins els nostres dies". L'altra sessió del seminari va anar a càrrec de Pau Vila i Dinarés.
    Capçal de les aportacions...
 
   
  Citat a les ressenyes de:
  ÷  Nogueira; Tort (1991): Les Garrigues  
  ÷  Terradas; Picamal; Serra (1981): El Gironès  
  ÷  Solà-Morales (2008): Deu lliçons sobre Barcelona  
  ÷  Burgueño (2008): El mapa com a llenguatge geogràfic  
  ÷  Vilà-Valentí (2006): Pau Vila i Dinarès. Semblança biogràfica  
  ÷  Vila (1980): La casa rural a Catalunya  
  ÷  Lluch; Nel·lo (1984): El debat de la Divisió Territorial de Catalunya  
  ÷  Girona (1961): L'Alta Garrotxa  
  ÷  Oliveras (2001): L'extensió i consolidació del fet metropolità  
  ÷  Clua (2001): Les colònies industrials  
  ÷  Vilagrasa (2000): Transformacions territorials a Catalunya (segles XIX-XX)  
  ÷  Cortès; Serra (1996): La comarca del Lluçanès  
  ÷  Garcia; Nogué; Albet (1992): La práctica de la geografía en España (1940-1990)  
  ÷  Tort (1998): Viatge a la frontera de Ponent  
  ÷  Iglésies (1949, 2002): Pere Gil S.I. (1551-1622) i la seva Geografia de Catalunya  
  ÷  Bertran; Paredes; Sánchez (1994): La percepció de la ciutat. Una experiència didàctica a l’Hospitalet de Llobretat  
  ÷  Burgueño (2003): Història de la Divisió Comarcal  
  ÷  Tort, J. (2004): Pau Vila. L’esperit de la terra  
 
 
  Triat i garbellat a les planes:
  25è aniversari del traspàs de Lluís Casassas : acte de recordança  
  De l'acte d'homenatge a Vicenç Biete a l'IEC  
  La Geografia de Catalunya AEDOS fa cinquanta anys II  
  Junta general 2013 : paraules del president  
  Dalla città diffusa all'arcipelago metropolitano  
  Més col·leccions de diapositives : Majoral, Casassas...  
  Les fotografies del Fons Pau Vila a l'abast de tothom  
  Municipalies, trenta anys després  
  Solsona, 1985 : del cicle sobre la divisió comarcal  
  M. D. Garcia Ramon : Premi Internacional Geo Crítica  
  De quan mestre Vila conegué el patró Blanchard i...  
  Inaugurada la plaça Lluís Casassas de Barcelona  
  Geografía del Medio Ambiente : de la presentació  
  Adjudicats els Premis Solè Sabarís i Lluís Casassas  
  En la mort d'Antoni Farrés  
  IIcCG : De l'acte de clausura  
  IIcCG : De l'acte inaugural  
  La Baixa Segarra també és comarca  
  Paisatges culturals de Catalunya  
  L'Alta Segarra, una altra comarca!  
  Les altres comarques: de la sortida al Lluçanès  
  Pels camins de la calç, per la ruta del vent  
  Del paisatge glacial de Sierra Nevada  
  Per la Y de la Vall de Camprodon  
  Els geògrafs en la historiografia catalana  
  Recordança de Lluís Casassas  
  Fa vint-i-cinc anys a la Cerdanya... : identitats  
  Fa vint-i-cinc anys a la Cerdanya... : foto i identitats  
  l'àmbit de trobada  ·  er encastre  ·  el lugar para el encuentro  ·  gailenen bilgunea  ·  o lugar de encontro  ·  le lieu de rencontre  ·  the gathering space
 
  Pàgina actualitzada el
8 de juliol de 2019
 
pau·alegre·fecit·mcmxcix·mmxx
Qualsevol persona interessada en la geografia pot associar-s'hi.
Si us plau, complimenteu la butlleta de sol.licitud d’ingrés.
    Societat Catalana de Geografia
Filial de l'Institut d'Estudis Catalans
Carrer del Carme, 47 / 08001 Barcelona
scg@iec.cat