Activitats del curs   ·   Trajectòria històrica   ·   Directori   ·   Publicacions   ·  Miscel·lània
A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z
de Socis i de Sòcies;  de Col·laboradors i
de Col·laboradores;   la Junta de Govern
 
 

Josep de Calassanç Serra i Ràfols es formà com arqueòleg a la Universitat de Barcelona, on esdevingué un dels primers deixebles de Pere Bosch i Gimpera, sota la direcció del qual participà en les excavacions de l’Institut d’Estudis Catalans al Baix Aragó. El 1934 fou nomenat conservador del Museu d’Arqueologia de Barcelona. De bell antuvi, Serra Ràfols es dedicà a la prehistòria –camp d’estudi sempre present en la seva obra-, però aviat s’abocà a la investigació arqueològica d’època ibèrica i romana a Catalunya. Així, entre 1922 i 1925 ja excavà al poblat ibèric de Puig Castellar. Tot i que immediatament després de la Guerra Civil 1936-39 treballà un temps a Mérida i rodalia, durant els anys 1940-70 la seva labor principal fou orientar i ajudar qui esmerçava esforços en prospeccions i excavacions arqueològiques

Excavacions de Puig Castellar
dirigides per Josep de C. Serra i Ràfols

[...més semblances]

arreu de les comarques catalanes, marginat del món científic oficial. Els anys seixanta dirigí les excavacions de l’interior de la muralla romana de Barcelona.

És autor de diverses memòries d’excavacions, del neolític fins a l’època romana (sepulcres de fossa de Sant Quirze de Galliners, vas campaniforme de Sabadell, poblat ibèric de Tivissa, Badalona i Barcelona romanes, etc.), treballs de síntesi general, com El poblament prehistòric de Catalunya (1930); i monografies sobre comarques, com El poblamiento de la Maresma o Costa de Levante en época anteromana (1942).

Serra Ràfols fou secretari de l’Associació Catalana d’Antropologia, Etnologia i Prehistòria i president de la Secció d’Art i Arqueologia de la Societat Catalana d’Estudis Històrics, filial de l’IEC, institució de la qual esdevingué membre el 1949. Tal com diu Lluís Casassas a Treballs de la Societat Catalana de Geografia (núm.19), “La seva dedicació, el seu esperit de treball, el seu tarannà emprenedor, la seva fermesa i, alhora, el seu tracte exquisit, que permeté la superació de recels amb d’altres institucions catalanes de cultura, feren que fos nomenat president [de la SCG]. Ell portà la Societat cap a la normalització -relativa, sempre, en les circumstàncies adverses que es vivien-, féu que seguissin les publicacions, i que la commemoració dels primers vint-i-cinc anys de la Societat Catalana de Geografia fos digna i notable.”
[Enric Bertran]

 
Josep de C. Serra i Ràfols
 Maó, 1900 – Barcelona, 1971

"La Barcelona romana", interpretació de Josep de C. Serra i Ràfols a la Geografia de Catalunya dirigida per Ll. Solé (Barcelona: AEDOS, 1958; vol. I, pàg. 301); és a la secció "El Poblament; les etapes d'ocupació del sòl; els temps prehistòrics" redactada per Serra Ràfols mateix.

Aportacions


 

L'any de naixement ha estat rectificat d'acord amb la informació facilitada per Eva Serra i Puig en el transcurs de l'acte d'homenatge dispensat a Serra Ràfols a l'IEC el 25 de juny de 2012.

  l'àmbit de trobada  ·  er encastre  ·  el lugar para el encuentro  ·  gailenen bilgunea  ·  o lugar de encontro  ·  le lieu de rencontre  ·  the gathering space
 
  Pàgina actualitzada el
20 de febrer de 2005
 
pau·alegre·fecit·mcmxcix·mmxix
Qualsevol persona interessada en la geografia pot associar-s'hi.
Si us plau, complimenteu la butlleta de sol.licitud d’ingrés.
    Societat Catalana de Geografia
Filial de l'Institut d'Estudis Catalans
Carrer del Carme, 47 / 08001 Barcelona
scg@iec.cat