Activitats del curs   ·   Trajectòria històrica   ·   Directori   ·   Publicacions   ·   Miscel·lània

 

 
La SCG és l'àmbit de trobada dels geògrafs
i geògrafes catalans més destacat...

Era SCG ei er encastre des geografs e geografes
catalanes mès destacadi...

La SCG es el lugar para el encuentro más
relevante de los geógrafos catalanes...

SCG elkartea Kataluniako geografo gailenen
bilgunea da...

A SCG é o lugar de encontro dos geógrafos
e geógrafas catalães mais destacado...

La SCG est le lieu de rencontre le plus
renommé des géographes catalans...

The SCG is the more important gathering
space for geographers in Catalonia...

 

 

 

La Societat Catalana de Geografia (SCG) és l'àmbit de trobada més destacat dels geògrafs i geògrafes catalans. Va ser fundada el 1935 com a filial de l'Institut d'Estudis Catalans. La consolidació de la Societat durant la dècada dels vuitanta es va concretar, entre d'altres manifestacions, amb la publicació de la revista Treballs de la Societat Catalana de Geografia, a partir del 1984, i en la celebració del Primer Congrés Català de Geografia, el 1991. Els darrers anys, la Societat ha refermat el seu abast internacional, amb la invitació a geògrafs i geògrafes d'arreu del món per donar-hi conferències. L'any 2008 es va celebrar el Segon Congrés Català de Geografia.
 

La Societat desenvolupa les seves activitats en les terres de llengua i cultura catalanes. El català serà, doncs, la llengua pròpia de la Societat i la que serà usada normalment en tots els seus actes i publicacions. [Estatuts de la Societat Catalana de Geografia, art. 4].
 

L'Obrador Obert és el butlletí permanent de la Societat Catalana de Geografia des de 1999. Presentem seguidament els grans apartats que el formen: activitats del curs, trajectòria històrica, directori, publicacions i miscel·lània. Podeu accedir-hi a través de les paraules d'enllaç, sempre en verd, disposades a la capçalera de totes les pàgines.
 

L'apartat de les activitats del curs presenta el noticiari de les activitats de la SCG de propera celebració. Cada curs, d'octubre a juny, s'imparteixen, pel cap baix, d'una dotzena de conferències, seminaris i cursets sobre temes diversos relacionats amb la disciplina, de l'àmbit de Catalunya i els Països Catalans, Espanya i el món. És l'activitat que assenyala la continuïtat de la Societat des de 1935. Així mateix, cada curs s'efectuen diverses sortides d'estudi a diferents indrets de Catalunya. Des de l'any 1998, la Societat auspicia un viatge orientat al coneixement d'altres cultures.
El Premi Lluís Casassas, dirigit a estudiants i a llicenciats de fa poc, té com a objectiu encoratjar la realització de treballs d'iniciació a la recerca en geografia. Ha estat convocat ininterrompuda-ment des de l'any 1995.
El Premi Joan Palau Vera, convocat per primera vegada l'any 2004, es destina a treballs de recerca d'estudiants de batxillerat sobre aspectes de la geografia en qualsevol dels seus àmbits temàtics.

A la trajectòria històrica podeu resseguir les actuacions de la SCG, any rere any, d’ençà 1935. Recordeu que la instauració del règim franquista, rere la Guerra Civil (1936-1939), va paralitzar les seves activitats del 1939 al 1946.

Al directori trobareu la relació de tots els membres de la SCG d'ençà la seva fundació amb el detall de les aportacions que hi han fet. També hi figuren totes les persones que sense formar-ne part, amics i amigues d'arreu del Món, han col·laborat amb la Societat amb les seves dissertacions i escrits. També hi teniu els textos dels Estatuts i del Reglament així com la composició de la Junta de Govern.
Són diversos els socis i les sòcies ja traspassats dels quals us podem oferir les semblances de la seves trajectòries.

 

A l’apartat de publicacions disposeu dels sumaris de tots els números de Treballs de la Societat Catalana de Geografia. TSCG és una revista acadèmica de periodicitat semestral sobre temes d'interès geogràfic. L'admissió d'articles es regeix pel sistema de censors i en el seu Consell editor participen geògrafs i geògrafes d'arreu del món. Publica textos inèdits així com els de les conferències impartides a la Societat, tots els quals us podeu descarregar en format PDF a través dels enllaços disposats als sumaris.

La SCG ha produït un bon nombre d’altres publicacions d’ençà la seva fundació. A partir de l’any 1998, han estat regularitzades en una col·lecció de llibres de presentació normalitzada. Hom procura editar-ne un cada any. Els socis i les sòcies de la SCG reben totes les publicacions de franc.

La miscel·lània presenta materials esparsos d'interès tant per als socis i les sòcies com per a qualsevol persona d'arreu del món apassionada per la geografia.
La secció de Triat i Garbellat, a manera de blog, aplega comunicacions sobre les activitats de la SCG i dels seus socis i sòcies. També inclou convocatòries i notícies diverses que poden desvetllar o esperonar la sensibilitat geogràfica. A l’estassada podeu revisar les comunicacions i les convocatòries aparegudes des de 2001.
La secció dels Llibres dels Socis i de les Sòcies acumula ressenyes i recensions de llibres recents, i no tan recents, escrits i /o dibuixats pels associats de tostemps. Vénen a ser l'ADN d'aquest col·lectiu d'estudiosos de la geografia.
En fi, a la pàgina d’índex de la miscel·lània també teniu una selecció d'enllaços i algunes dades sobre la freqüentació de l’Obrador Obert.

 

  Pàgina actualitzada el
28 de gener de 2011
optimitzada per a Internet Explorer
pau·alegre·fecit·mcmxcix·mmxx
Qualsevol persona interessada en la geografia pot associar-s'hi.
Si us plau, complimenteu la butlleta de sol.licitud d’ingrés.
    Societat Catalana de Geografia
Filial de l'Institut d'Estudis Catalans
Carrer del Carme, 47 / 08001 Barcelona
scg@iec.cat