Activitats del curs   ·   Trajectòria històrica   ·   Directori   ·   Publicacions   ·  Miscel·lània   :   Índex
Triat i garbellat  :  l'estassat   :   Índex
Aquesta comunicació o convocatòria és endarrerida, depassada o debolida. Us l'havíem triat i garbellat en la data que figura a peu de plana. Potser encara sigui del vostre interès. Si més no, us l'hem reservat com a record històric.
 

 

ACTA DEL JURADO

El Jurado Internacional ha acordado conceder el Premio Internacional Geocrítica 2011 a la profesora Maria Dolors Garcia Ramon por sus aportaciones a la geografía rural y a la historia de la geografía, así como por sus contribuciones a la geografía feminista y su papel impulsor en este campo de estudio.

Barcelona 9 de diciembre de 2010.

 

 

Ens plau reproduir l'acta del jurat encarregat d'atorgar el Premio Internacional Geocrítica 2011 juntament amb un ampli extracte del text de relació de mèrits que també trobareu a l'adreça www.ub.edu/geocrit/.

.
 

 

<<< retrocedir   El compromís social, la influència del marxisme en geografia o les aportacions del grup editor de la revista Antipode han estat en el seu punt de mira i ha estat sempre oberta als nous enfocaments i temàtiques sorgits en els fòrums geogràfics internacionals, sense oblidar els corrents crítics i les geografies dissidents. És per això que el llibre Teoría y Método en Geografía Humana Anglosajona (1985) tindria un ressò ben merescut. Alhora, el rescat del pensament anarquista efectuat pels geògrafs radicals la va portar a investigar el moviment anarquista espanyol i la seva petja en les transformacions agràries i territorials empeses per aquell col·lectiu durant la Guerra Civil de 1936-39.

En aquest context d’actualització de l’ideari de la geografia espanyola, cal destacar les anàlisis bibliomètriques de publicacions en revistes geogràfiques. Són investigacions sobre la història de la geografia espanyola que va ampliar, pas a pas, cap a altres direccions, desenvolupades mitjançant diversos programes de recerca personal i en grup. Així, cal destacar l’estudi de les relacions entre pensament geogràfic, nacionalisme i colonialisme, i el paper de la geografia política i la geopolítica a l’Espanya del segle XX.

La professora Garcia Ramon va aplicar a Espanya la proposta d’Anne Buttimer per a recollir el testimoni dels geògrafs. Va endegar el registre d’un seguit de vídeos sobre alguns geògrafs espanyols, els quals, a hores d’ara, han adquirit un valor històric innegable. També va efectuar l’anàlisi del pensament d’alguns geògrafs catalans, com Pau Vila i Lluís Casassas, i estrangers, com James P. Parsons, dels quals va publicar semblances excel·lents. En el llibre titulat La práctica de la Geografía en España: innovación metodológica y trayectorias personales en la geografía académica (1992) va aplegar una gran part d’aquesta faceta investigadora.

 

 

La tercera línia de recerca de Maria Dolors Garcia Ramon és referida a la geografia del gènere, el de les dones per davant de tot, un corrent que va adquirir una gran empenta durant els anys vuitanta. Com ella mateixa ha deixat escrit, era una línia indefugible “per a no excloure la meitat del gènere humà de la recerca: un repte pendent en geografia humana”.

És indubtable que la soca d’aquesta tercera línia de recerca s’arrela en els dos dominis enumerats prèviament, la geografia rural i la teoria i la història de la geografia. De primer antuvi, des de la teoria de la geografia, abocada sobre els nous desenvolupaments de la disciplina, no li podia passar per alt el nou àmbit de recerca obert als Estats Units: la geografia de les dones, és a dir, gender geography en la seva accepció original. Ha defensat tothora la incorporació decidida i explícita del vessant de la dona, i de la diversitat sexual en els estudis geogràfics, com una veritable revolució conceptual en la disciplina, i no ha estalviat esforços per a seguir el desenvolupament del nou corrent d’estudi en una perspectiva d’abast internacional.

D’altra banda, l’interès pel paper de la dona en les explotacions agràries familiars i en les activitats agrícoles en general, se li ha desvetllat rere la seva trajectòria en geografia rural. Tan bon punt el domini va estar delimitat, les línies de recerca es van multiplicar: el treball invisible de les pageses a les explotacions familiars, el paper de la dona en el desenvolupament rural, la divisió sexual del treball i l’enfocament del gènere en l’estudi de l’agricultura als països desenvolupats.  seguir >>>

 

  l'àmbit de trobada  ·  er encastre  ·  el lugar para el encuentro  ·  gailenen bilgunea  ·  o lugar de encontro  ·  le lieu de rencontre  ·  the gathering space
 
  Pàgina actualitzada el
17 de desembre de 2010
 
pau·alegre·fecit·mcmxcix·mmxix
Qualsevol persona interessada en la geografia pot associar-s'hi.
Si us plau, complimenteu la butlleta de sol.licitud d’ingrés.
    Societat Catalana de Geografia
Filial de l'Institut d'Estudis Catalans
Carrer del Carme, 47 / 08001 Barcelona
scg@iec.cat