Activitats del curs actual   ·   Trajectòria històrica   ·   Directori   ·   Publicacions   ·  Miscel·lània
 

 

20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
09
08
07
06
05
04
03
02
01
00
99
98
97
96
95
94
93
92
91
90
89
88
87
86
85
84
83
82
81
80
79
78
77
76
75
74
73
72
71
70
69
68
67
66
65
64
63
62
61
60
59
58
57
56
55
54
53
52
51
50
49
48
47
46/39
38
37
36
35
Activitats de l'any 1991 :
 
Consell d'Honor
presidit pel Sr. Jordi PUJOL i SOLEY, president de la Generalitat de Catalunya.
En formaren part, a més, els Srs.
Josep GOMIS i MARTÍ, Conseller de Governació de la Generalitat de Catalunya
Joaquim MOLINS i AMAT, Conseller de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya
Joan GUITART i AGELL, Conseller de Cultura de la Generalitat de Catalunya
Josep Ma. BRICALL i MASIP, Rector de la Universitat de Barcelona
Josep Ma. VALLÈS i CASADEVALL, Rector de la Universitat Autònoma de Barcelona
Gabriel FERRATÉ i PASCUAL, Rector de la Universitat Politècnica de Catalunya
Enric ARGULLOL i MURGADES, President de la Comissió Gestora de la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona
Manuel ROYES i VILA, President de la Diputació de Barcelona
Joan PUJALS i VALLVÉ, President de la Diputaci6 de Tarragona
Pasqual MARAGALL i MIRA, Alcalde de Barcelona
Emili GIRALT i RAVENTÓS, President de l'Institut d'Estudis Catalans.
 
Comitè organitzador
Junta de govern
Lluís CASASSAS i SIMÓ, president
Ma. Dolors GARCIA i RAMON, vice-president
Enric BERTRAN i GONZÀLEZ, secretari
Vicenç BIETE i FARRÉ, tresorer
Enric MENDIZÀBAL i RIERA, vocal
Joan TORT i DONADA, vocal
Montserrat CUXART i TREMPS, vocal
Joaquim CABEZA i VALLS, vocal
Rosa ASCON i BORRÀS, vocal
Roser MAJORAL i MOLINÉ, vocal
Marc-Aureli VILA i COMAPOSADA, delegat de l'IEC
 
Coordinadors locals
Josep OLIVERAS i SAMITIER, a Manresa
Joan NOGUÉ i FONT, a Girona
Diego LOPEZ BONILLO, a Tarragona
Ma. Carme MONTANER i GARCIA, a Vic
Assumpta JANÉ i RENAU, a Sabadell
Montserrat COMES i GÜELL, a Vilanova i la Geltrú
Xavier MARCET i GISBERT, a Terrassa
Ramon MORELL i ROSELL i
Joan VILAGRASA i IBARZ, a Lleida
Maria VILLANUEVA i MARGALEF, a Cerdanyola del Vallès.
 
Consell Científic Assessor
Modest BATLLE i GIRONA, del Departament d'Infrastructures del Transport i del Territori de la Universitat Politènica de Catalunya
Joan BECAT, del Centre de Recerques i d'Estudis Catalans de la Universitat de Perpinya
Maria de BOLÒS i CAPDEVILA, del Servei de Gestió i Evolució del Paisatge de la Universitat de Barcelona
Joan BUSQUETS i GRAU, del Departament d'Urbanisme i Ordenació del Territori de la Universitat Politènica de Catalunya
Anna M. CABRÉ i PLA, del Centre d'Estudis Demogràfics de la Universitat Autònoma de Barcelona
Josep COSTA i MAS, del Departament de Geografia Humana de la Universitat d'Alacant
Lourdes FEIXA LAPEDRA, de la Direcci6 General de Planificació i Acció Territorial de la Generalitat de Catalunya
Jean-Marc HOLZ, de la Universitat de Perpinyà
Diego LOPEZ BONILLO, del Departament de Geografia, Història i Filosofia de Tarragona
Francesc LOPEZ i PALOMEQUE, de l'Estudi General de Lleida
Jaume MASSÓ i CARTAGENA, de l'Institut Cartogràfic de Catalunya
Xavier MATEU i LLEVADOT, de l'Associació de Geògrafs Professionals de Catalunya
Oriol NEL·LO i COLOM, de l'Institut d'Estudis Metropolitans de Barcelona
Joan NOGUÉ i FONT, de l'Estudi General de Girona
Vicent ORTELLS CHABRERA, del Departament de Geografia del Col·legi Universitari de Castelló de la Plana
Tomàs POU i VIVER, de la Societat Catalana d'Ordenació del Territori
Isabel PUJADAS i RUBIES, del Departament de Geografia Humana de la Universitat de Barcelona
Josep M. RASO NADAL, del Departament de Geografia Física i Anàlisi Geogràfica Regional de la Universitat de Barcelona
Pere A. SALVÀ i TOMÀS, del Departament de les Ciències de la Terra de la Universitat de les Illes Balears
Joan VILÀ i VALENTÍ, de l'Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona
Maria VILLANUEVA i MARGALEF, del Departament de Geografia de la Universitat Autònoma de Barcelona.
 
Institucions col.laboradores
Ajuntament de Barcelona,
Ajuntament de Cerdanyola del Vallès,
Ajuntament de Girona,
Ajuntament de Lleida,
Ajuntament de Manresa,
Ajuntament de Palafrugell,
Ajuntament del Prat de Llobregat,
Ajuntament de Sabadell,
Ajuntament de Sallent,
Ajuntament de la Seu d'Urgell,
Ajuntament de Terrassa,
Ajuntament de Vic,
Ajuntament de Vilanova i la Geltrú,
Arxiu Biblioteca Episcopal de Vic,
Arxiu Històric de Sabadell,
Ateneu Cultural de Manresa,
Banc de Sabadell,
Biblioteca Museu Víctor Balaguer de Vilanova i la Geltrú,
Caixa de Girona,
Caixa de Sabadell,
Cambra de Comerç i Indústria de Sabadell,
Cambra de la Propietat Urbana de Sabadell,
Centre d'Estudis Socials d'Osona,
Centre Excursionista de Catalunya,
Centre Internacional d'Estudis Urbans,
Centre de Lectura de Reus,
Centre Metal·lúrgic de Sabadell,
Centres Universitaris del Camp de Tarragona,
Col·legi de Doctors i Llicenciats de Sabadell,
Col·legi de Doctors i Llicenciats de Terrassa,
Consell Comarcal del Bages,
Dept. de Benestar Social de l'Ajuntament de Vic,
Dept. de Cultura de la Generalitat de Catalunya,
Dept. de Governació de la Generalitat de Catalunya,
Dept. de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya,
Diputació de Barcelona,
Diputació de Tarragona,
Escola de Mestres de Sant Cugat,
Escola de Mestres d'Osona,
Escola Tècnica Superior de Telecomunicacions de Vilanova i la Geltrú,
Estudi General de Girona,
Estudi General de Lleida,
Estudis Universitaris de Vic,
Facultat de Filosofia i Lletres de Tarragona,
Facultat de Lletres de Lleida,
Fundació Bosch i Cardellach de Sabadell,
Gremi de Fabricants de Sabadell,
Institut de Batxillerat de Tortosa,
Institut Cartogràfic de Catalunya,
Institut d'Estudis Catalans,
Institut d'Estudis Ilerdencs de la Diputació de Lleida,
Institut d'Estudis Penedesencs,
Institut d'Estudis Tarraconenses de la Diputació de Tarragona,
Mancomunitat de Municipis de l'Àrea Metropolitana de Barcelona,
Secció de Lletres de l'Estudi General de Girona,
Universitat de Barcelona,
Universitat Autònoma de Barcelona,
Universitat Politècnica de Catalunya,
i Unió Excursionista de Sabadell.

 

Vegeu també:
Memòria del Curs 1991-92
Memòria del Curs 1990-91
 
Primer Congrés Català de Geografia
La sessió inaugural va celebrar-se a l'Institut d'Estudis Catalans, sota la presidència del seu Vice-president, senyor Enric Casassas i Simó, i amb l'assistència del senyor Josep Gomis i Martí, Conseller de Governació de la Generalitat de Catalunya, del senyor Josep Maria Panicello i Hernàndez, Diputat de la Diputació de Tarragona, i de la senyora Encarna Roca i Trias, Vice-rectora de la Universitat de Barcelona [11 de març].
 
Primer Congrés Català de Geografia
Conferència inagural
Lluís CASASSAS i SIMÓ : "La continuïtat de la geografia catalana." [11 de març]
 
Primer Congrés Català de Geografia
Conferències temàtiques
Joan VILÀ i VALENTÍ : "El pensament geogràfic." [Manresa, 12 de març]
Jordi BORJA i SEBASTIÀ : "La política i l'ordenament del territori." [Girona, 12 de març]
Vicenç M. ROSSELLÓ i VERGER : "El component físic en l'ús de l'espai als Països Catalans." [Tarragona, 12 de març]
Anna Ma. CABRÉ i PLA : "Població i poblament." [Vic, 12 de març]
Bartomeu BARCELÓ i PONS : "L'economia i el territori." [Sabadell, 12 de març]
Miquel de MORAGAS i SPA : "Tecnologia de la comunicació i la creació d'espais: Dels satèl·lits a les televisions locals." [Vilanova i la Geltrú, 12 de març]
Juli ESTEBAN i NOGUERA : "El fet metropolita." [Terrassa, 12 de març]
JMa. CARRERAS i PUIGDENGOLAS : "Les relacions de Catalunya amb l'exterior." [Lleida, 12 de març]
Pilar BENEJAM i ARQUIMBAU : "La incorporació del constructivisme a la didàctica de la geografia. Els canvis que comporta." [Cerdanyola del Vallès, 12 de març]
 
Primer Congrés Català de Geografia
Ponències: sessió primera
, presidida per la Sra. Josefina Gómez Mendoza i pel Sr. Joan Vilà i Valentí:
Francesc NADAL i PIQUÉ : "El pensament geogràfic contemporani a Catalunya fins els anys quaranta." [13 de març]
Ma. Dolors GARCIA i RAMON : "Tendències recents del pensament geogràfic a Catalunya." [13 de març]
 
Primer Congrés Català de Geografia
Ponències: sessió segona
, presidida pel Sr. Joan Sala i Morell:
Joan Eugeni SANCHEZ i PÉREZ : "La política i l'administració del territori." [13 de març]
Oriol NEL·LO i COLOM : "Les teories sobre l'ordenament del territori a Catalunya. Els precedents." [13 de març]
Antoni F. TULLA i PUJOL : "El pensament sobre l'ordenament del territori i la legislació actuals." [13 de març]
 
Primer Congrés Català de Geografia
Ponències: sessió tercera
, presidida pel Sr. Antoni Montserrat i Solé:
Josep OLIVERAS i SAMITIER : "El paper del territori en l'activitat del sector financer a Catalunya: 1970-1990." [13 de març]
Rafael GIMÉNEZ i CAPDEVILA : "Les comunicacions i els transports." [13 de març]
 
Primer Congrés Català de Geografia
Ponències: sessió quarta
, presidida pel Sr. Joan Roig i Obiols:
Agustín HERNANDO RICA : "Fonaments teòrics de la didàctica de la geografia." [13 de març]
Pilar COMES i SOLÉ : "La reforma educativa i la geografia a l'ensenyament obligatori (6 a 16 anys). Precedents i situació actual." [13 de març]
Rosa ASCON i BORRÀS , Helena ESTALELLA i BOADELLA : "La reforma educativa i la geografia a l'ensenyament postobligatori (16 a 18 anys). Realitat i perspectives." [13 de març]
 
Primer Congrés Català de Geografia
Ponències: sessió cinquena
, presidida pel Sr. Lluís Casassas i Simó:
Tomàs VIDAL i BENDITO : "La urbanització del territori i de la societat a Catalunya." [14 de març]
Isabel PUJADAS i RUBIES : "Població i demografia a Catalunya." [14 de març]
Enric MENDIZÀBAL i RIERA : "Les noves tendencies del poblament." [14 de març]
 
Primer Congrés Català de Geografia
Ponències: sessió sisena
, presidida pel Sr. Rafael Pujol i Marigot:
Roser MAJORAL i MOLINÉ : "Variacions i canvis recents de l'agricultura catalana." [14 de març]
Mireia BELIL i BOLADERAS : "Les transformacions de la indústria catalana després de la crisi." [14 de març]
Francesc LOPEZ i PALOMEQUE : "Turisme i territori: El model geo-turístic català." [14 de març]
 
Primer Congrés Català de Geografia
Ponències: sessió setena
, presidida pel Sr. Ricard Pié i Ninot:
Pilar RIERA i FIGUERAS : "Les ciutats i el territori." [14 de març]
Josep SERRA i BATISTE : "La ciutat metropolitana." [14 de març]
Manuel RIBAS i PIERA : "La regió metropolitana de Catalunya." [14 de març]
 
Primer Congrés Català de Geografia
Ponències: sessió vuitena
, presidida pel Sr. Salvador Llobet i Reverter:
Antonio GOMEZ ORTIZ : "Fonaments físics en l'ordenament del territori." [15 de març]
Joan BECAT : "L'anàlisi ecològica, els recursos naturals: ús i malgastament." [15 de març]
Pau ALEGRE i NADAL : "Les bases de dades i la cartografia." [15 de març]
 
Primer Congrés Català de Geografia
Ponències: sessió novena
, presidida pel Sr. Jordi Borja i Sebastià:
Martí PARELLADA i SABATA : "Catalunya i l'Estat de les Autonomies." [15 de març]
Josep ROIG i MARTÍ : "Catalunya i la construcció d'Europa." [15 de març]
 
Primer Congrés Català de Geografia
Conferències extraordinàries
Nicolás ORTEGA CANTERO : "Reflexiones sobre la geografía española contemporánea." [13 de març]
Paul CLAVAL : "La Géographie et les Géographes au temps de la chute des murs." [14 de març]
Peter GOULD : "Helping Others to be Geographers." [15 de març]
Primer Congrés Català de Geografia
L'acte de cloenda fou presidit pel Sr. Salvador Llobet i Reverter qui va obrir l'acte amb unes paraules d'agraïment a la comunitat dels geògrafs i amb uns mots de reconeixement a la tasca organitzativa de la Societat Catalana de Geografia. Tot seguit, el president, Sr. Lluís Casassas i Simó, agraí la presència del Dr. Llobet i l'assistència i participació de tots els geògrafs que havien pres part en el Primer Congrés Català de Geografia, que havia assolit la xifra de 318 inscrits i 73 comunicacions presentades. A continuació, el secretari, Sr. Enric Bertran i Gonzàlez, donà lectura a les conclusions. L'acte i el Primer Congrés Català de Geografia foren clausurats pel Sr. Salvador Llobet i Reverter. [15 de març].
 
Primer Congrés Català de Geografia
les activitats prèvies
Actes de presentació a:
a la Seu d'Urgell [8 de febrer],
a Reus [11 de febrer],
a Palafrugell [16 de febrer],
a l'Eixample de Barcelona [18 de febrer],
a Tortosa [1 de març].
Una taula rodona a la Unió Excursionista de Sabadell sobre "Els espais agrícoles i naturals del rodal de Sabadell. Riquesa i possibilitats de futur",
una conferència a Sabadell a càrrec de Lluís Casassas: "Consideracions sobre el geògraf sabadellenc Pau Vila", organitzada per la Fundació Bosch i Cardellach, i
les inauguracions de les exposicions:
"Mapes Antics de Catalunya" al Centre Excursionista de Catalunya,
"Tres-cents anys de cartògrafs catalans", organitzada per la Cartoteca de Catalunya de l'Institut Cartografic de Catalunya, i
"Fes teu el delta del Llobregat", instal·lada a la seu de l'Institut d'Estudis Catalans per gentilesa de l'Ajuntament del Prat de Llobregat.
 
Primer Congrés Català de Geografia
les activitats celebrades amb posterioritat
Amb posterioritat a l'acte de cloenda, es realitzaren d'altres actes, inclosos al programa d'activitats del Primer Congrés Català de Geografia:
visita guiada organitzada per l'Ajuntament del Prat de Llobregat a diversos llocs del terme per analitzar-ne les transformacions i l'alteració ecològica [16 de març],
excursió de coneixement del Parc Natural de Sant Llorenç del Munt, organitzada per la Unió Excursionista de Sabadell [17 de març],
conferència a càrrec de Josep Ma. Benaül: "Els factors de localització de la indústria llanera a Sabadell. Segles XVIII i XIX", organitzada per l'Institut Sallarès i Pla del Gremi de Fabricants de Sabadell [9 d'abril].
 
 
 
 
...i les altres activitats de l'any 1991!
 
Conferències
Curs 1990-1991: El curs del Primer Congrés
Montserrat GALERA i MONEGAL : "La imatge de Catalunya a través de la cartografia: segles XVII i XVIII." [20 de febrer] Publicada a Treballs de la S.C.G., 27
Oriol RIBA i ARDERIU : "Actuació antròpica i dinàmica de les costes." [12 de juny] Publicada a Treballs de la S.C.G., 36
Curs 1991-1992: El curs de després del Congrés
Paola VINAY : "Donne e 'flessibilita' del lavoro: dalla economia formale alla reorganizzacione del tempo." [25 d'octubre] Publicada a Treballs de la S.C.G., 32
 
Cursets i Seminaris
"El paisatge i la ciutat", per Josepa BRU i BISTUER , [gener]
"La coneixença geogràfica de la muntanya mediterrània (I)", per Antonio GOMEZ ORTIZ , Agustí ESTEBAN i BORRÀS , [maig] Resum a Treballs de la S.C.G., 28 - 29
"La diferenza di genere dell'attivita scientifica universitaria", per Paola VINAY , [octubre]
"El reconeixement de la natura", per Joan F. MATEU i BELLÉS , [novembre]
 
Sortides d'Estudi
El Lluçanès [ 4 de maig]
CASASSAS i SIMÓ, L. : "Aspectes físics i històrics que frustraren la consolidació d'una comarca lluçanesa; Prats de Lluçanés; la transhumància." ·  CORTÈS i RODRÍGUEZ, J. : "L'evolució recent de les activitats agràries del Lluçanès i perspectives de futur." ·  MENDIZÀBAL i RIERA, E. : "La història demogràfica del Lluçanès i el procés d'envelliment dels darrers decennis." ·  GOST, JMa. , BARTOLÓ i MARMI, MaR. : "El Museu Municipal 'Miquel Soldevila' de Prats de Lluçanès." ·  MATAVERA, R. : "Aspectes de l'economia agropecuària lluçanesa i els problemes de la gesti6 territorial." ·  Notícia a Treballs de la S.C.G., 28 - 29
Granollers [30 de novembre]
GOMEZ ORTIZ, A. : "Aspectes físics del Vallès Oriental." ·  CASASSAS i SIMÓ, L. : "Aspectes socio-econòmics del Vallès Oriental." ·  TORRA, RMa. : "La repercussió territorial del Circuit de Catalunya." ·  PUJADAS, J. : "Salvador Llobet, in memoriam." ·  ARRIZABALAGA, A. : "Presentació de maquetes de relleu de Catalunya." ·  BIETE i FARRÉ, V. : "Inauguració del curs 'de després del Congrés." ·  CASASSAS i SIMÓ, L. : "Una conversa amb el Dr. Salvador Llobet: projecció del video." ·  SUNYOL i BUSQUETS, M. : "La formació i l'evolució de Granollers." ·  HOMS i COROMINAS, J. : "Granollers com a subcentre metropolità." ·  Notícia a Treballs de la S.C.G., 31
 
Publicacions
Actes del Primer Congrés Català de Geografia: conferències, ponències i comunicacions.
Treballs de la S.C.G., 25 ·  26 ·  27 ·  28 -29 ·  30 ·  31
 
  l'àmbit de trobada  ·  er encastre  ·  el lugar para el encuentro  ·  gailenen bilgunea  ·  o lugar de encontro  ·  le lieu de rencontre  ·  the gathering space
 
  Pàgina actualitzada el
24 de gener de 2011
 
pau·alegre·fecit·mcmxcix·mmxx
Qualsevol persona interessada en la geografia pot associar-s'hi.
Si us plau, complimenteu la butlleta de sol.licitud d’ingrés.
    Societat Catalana de Geografia
Filial de l'Institut d'Estudis Catalans
Carrer del Carme, 47 / 08001 Barcelona
scg@iec.cat