Activitats del curs   ·   Trajectòria històrica   ·   Directori   ·   Publicacions   ·  Miscel·lània
  de Socis i de Sòcies · de Col·laboradors i de
A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z  
Col·laboradores · la Junta · Semblances

 

 

 
 
    Aportacions:
2019   Va intervenir en l'acte presentació del llibre Paisatges després de la batalla: geografies de la crisi immobiliària [24 de gener].
    Sortida d'estudi a "Reus" [27 d'abril, resum]. Va intervenir sobre el tema: "La conjuntura econòmica del Camp de Tarragona".
    Va intervenir en l'acte presentació del llibre Azares y decisiones. Recuerdos personales [28 de maig].
    "En record de Tomàs Vidal i Bendito (1941-2019)", efectuat amb AA.DD., publicat a Treballs de la SCdG, 87.
    Va comissariar l'exposició "Pierre Deffontaines: 125è aniversari" [18 de novembre - 20 de desembre, catàleg].
    "El geògraf artista del paisatge", publicat a Treballs de la SCdG, 88.
2018   La Nit de la Geografia. Va coordinar l'activitat "En un poblet aperduat" [Castelló, Vandellòs, 6 d'abril, resum].
    Va intervenir en la jornada sobre "La situació de la Geografia en altres àmbits universitaris i noves experiències en la formulació de Plans d’Estudi" organitzada en col·laboració amb l'AGE [6 de juny, resum].
    Acte en recordança de Lluís Casassas i Simó "Parlament introductori", publicat a Treballs de la SCdG, 85.
    Economia crítica i geografia crítica. Homenatge a Carme Massana "De la relació entre l’Economia i la Geografia a Catalunya en el darrer segle", publicat a Treballs de la SCdG, 85.
    "Reunió conjunta AGE-SCG", publicat a Treballs de la SCdG, 85.
    "Presentació dels temes", de la Jornada sobre el desenvolupament local i el patrimoni natural i cultural a Catalunya, publicat a Treballs de la SCdG, 86.
    La ressenya del llibre Les Illes Balears. Mallorca, el sud i sud-est (municipis de Llucmajor, Campos, Ses Salines, Felanitx i Manacor) de V.M. Rosselló i Verger, publicat a Treballs de la SCdG, 86.
    La notícia de la reunió de les Juntes de Govern AGE i SCG i el resum de la conferència Algunes visions de la ciutat al cinema.
    N'hi ha més...
 
  Josep Oliveras i Samitier
@  
  Soci numerari  ·  Vicepresident de la Societat (1997/98)  ·  President de la Societat (2012/ )  ·  Conseller editorial de Treballs SCG
 
  Citat a les semblances de: Pere Verdaguer  
 
 
                                                                   
 
Li hem ressenyat:  
÷  Desenvolupament industrial i evolució urbana: Manresa 1800-1870. Manresa: Caixa de Manresa, 1985.  
÷  La consolidació de la ciutat industrial: Manresa 1871-1900. Manresa: Caixa de Manresa, 1986.  
÷  "El desequilibri territorial de Catalunya en el segle XIX". Ponència publicada a les Actes del V Congrés Internacional d'Història Local. L'estructuració territorial de Catalunya. Els eixos cohesionadors de l'espai. Barcelona: L'Avenç, 2001.  
÷  "Les activitats financeres". Secció del llibre Geo... PPCC 5: el turisme, el comerç i les finances (Barcelona: Enciclopèdia Catalana, 1994), dirigit per Carles Carreras.  
÷  "La geografia industrial". Secció del llibre Transformacions territorials a Catalunya (segles XIX-XX) (Lleida: Pagès editors, 2000) a cura de Joan Vilagrasa.  
÷  Turismo y planificación en la España de fin de siglo (Tarragona: Universitat Rovira i Virgili, 1998) amb Salvador Anton i Clavé (curadors)  
÷  La formació dels desequilibris territorials a Catalunya en el segle XIX. Barcelona: Direcció General de Planificació i Acció Territorial, 1994.  
÷  "Els límits municipals com a frontera". Secció del llibre A l'entorn de la frontera. (Vilassar de Mar: Oikos-Tau, 1997), a cura de Jordi Domingo i Lluís Mallart.  
÷  El Bages. Barcelona: Caixa d'Estalvis de Catalunya, 1992; realitzat amb José A. Giménez i Montserrat Jardí.  
÷  L’extensió i consolidació del fet metropolità. Barcelona: Ajuntament de Barcelona, 2001.  
÷  Ordenació del territori i sostenibilitat al Camp de Tarragona (Reus: Fundació Josep Recasens, 2003), realitzat amb Francesc González.  
÷  "Pespectives de present i de futur sobre el fet metropolità a Catalunya", secció del llibre L’organització del territori, un repte per al segle XXI (Cabrera de Mar, Maresme - Barcelona: Galerada - Fundació Universitat Catalana d'Estiu, 2008) editat a cura de Joan Tort, Valerià Paül i Joan Maluquer.  
÷  "La ciutat de Manresa a l'època de la Guerra del Francès" i "L'incendi de Manresa del 1811", seccions del llibre De la revolta a la destrucció: Manresa i la Catalunya central a la Guerra del Francès, (Manresa: Centre d'Estudis del Bages - Ajuntament de Manresa, 2009) editat a cura de M. G. Rubí.  
÷  La participació en el llibre Xarxes de ciutats a Catalunya (Barcelona: Diputació de Barcelona, 2009), coordinat per Pilar Riera i Joan Ganau.  
÷  Desenvolupament sostenible (Valls: Cossetània, 2010), efectuat amb Òscar Saladié.  
÷  "La introducció dels qüestionaris en la geografia moderna catalana", secció del llibre Homenatge a Bartomeu Barceló i Pons, geògraf (Ciutat de Mallorca: Lleonard Muntaner, 2010).  
÷  "Governança i administració del territori". Secció del llibre 10 lliçons sobre turisme (Barcelona: Planeta, 2012) a cura de Salvador Anton i Clavé.  
÷  La participació en el llibre Història de Tarragona. La ciutat actual (Lleida: Pagès, 2012).  
÷  La secció "Le littoral méridionel de la Catalogne. Agriculture, tourisme, industrie: un partage difficile de l’espace" del llibre Géographie d’une Espagne en mutation (París - Madrid: Casa de Velázquez, 1990), efectuada amb Santiago Roquer.  
÷  La secció "Los espacios de innovación en Cataluña. El papel de la autopista del Mediterráneo" del llibre España en la Unión Europea (París - Madrid: Casa de Velázquez, 2011), efectuada amb Santiago Roquer.  
÷  La secció "El papel de la excursión en los planes del Instituto de Geografía Alpina de Grenoble y sus repercusiones en Cataluña" del llibre El viaje en la geografía moderna. Sevilla - Madrid: UIA - AGE, 2013.  
÷  La secció "La consolidació d’una ciutat industrial. Barcelona, 1881-1935" del llibre L’electrificació de Barcelona, 1881-1935. Barcelona: Ajuntament de Barcelona, 2013.  
 
 
    Més aportacions:
2017   Va intervenir en l'acte commemoratiu del 125è aniversari de les Bases de Manresa per la seva significació en el model territorial de Catalunya [Manresa, 28 de novembre, resum].
    Sortida d'estudi a "Tarragona. De la imperial Tàrraco als Jocs de la Mediterrània" [22 d'abril, resum]. Va organitzar i guiar la sortida.
    "La nostra organització territorial local des d’una perspectiva geogràfica", publicat a Treballs de la SCdG, 83.
    "Joan Palau Vera, pedagog i geògraf (1875-1919)", publicat a Treballs de la SCdG, 83.
    La notícia del llibre Capitalismo y morfología urbana en España.
2016   Va participar en la taula rodona i debat sobre "Què se n’ha fet d’allò que es va anomenar la Nova Cultura del Territori? 10 anys després de la NCT" [30 de novembre].
    Va intervenir en la Jornada Temàtica L'organització territorial i el desenvolupament local a Catalunya, coorganitzada amb la Diputació de Barcelona, sobre el tema La nostra organització territorial local des d’una perspectiva geogràfica [29 de novembre].
    "Presentació de la jornada [sobre els petits municipis i l’organització territorial]", efectuada amb Joan Roca i Josep Salom, publicada a Treballs de la SCdG, 81.
    El resum de l'acte de recordatori del cinquantenari del 1er volum de la Geografia de Catalunya en relació amb el paisatge
    El resum de la conferència Decreixement turístic i finançament immobiliari a l’illa de Mallorca.
    Un perfil definidor de Joan Palau Vera.
2015   Va organitzar la visita guiada a Born Centre Cultural de Barcelona [17 de gener].
    Va presentar el llibre Atles de la Catalunya senyorial. Els ens locals en el canvi de règim (1800-1860) [17 de març].
    "Presentació", publicat a Treballs de la SCdG, 80.
    "Sortida d’estudi a Valls i la serra de Miramar (Alt Camp)", publicat a Treballs de la SCdG, 80.
    El resum de la sortida d'estudi a Valls i serra de Miramar (Alt Camp).
    El comentari de la presentació del llibre La ciudad en movimiento. Crisis social y respuesta ciudadana.
2014   Va organitzar la visita guiada a Born Centre Cultural de Barcelona [8 de febrer, resum].
    Va intervenir en la presentació del llibre Costums sobre termenals, camins i aigües en terres de pagès [13 de febrer].
    Va intervenir en la presentació del llibre Repensar el Estado [28 de febrer].
    Va intervenir en l'acte de donació d’un facsímil de l’Atles Català [12 de març, resum].
    Va intervenir en la presentació del llibre Los ríos de la zona árida peruana [19 de març].
    Va col·laborar en la sortida d'estudi "A Perpinyà amb el Tren d'Alta Velocitat" [26 d'abril, resum].
    "Presentació" i "Conclusions dela Jornada Temàtica L'organització territorial dels ens locals", efectuat amb Xavier Forcadell, publicat a Treballs de la SCdG, 78.
    "Crònica de la visita al jaciment del Born i barri de la Ribera", publicat a Treballs de la SCdG, 78.
    Les semblances d'Edmon Gimeno i Rafel Llussà.
    Les notícies de les conferències Experiències de treball de joves geògrafs i Els governs locals a Europa.
    El resum de l'acte de presentació del llibre Morfología de las ciudades. Agentes urbanos y mercado inmobiliario.
    El resum de la visita al jaciment del Born i barri de la Ribera.
2013   "Crònica del viatge a Creta. L’illa dels tres continents", publicat a Treballs de la SCdG, 76.
    "Sortida d’estudi al Baix Llobregat nord: Martorell", publicat a Treballs de la SCdG, 76.
    La notícia de la sortida d'estudi a Martorell i el Baix Llobregat nord.
2012   Sortida d'estudi al Priorat perifèric [27 d'octubre, resum]. Va organitzar la sortida.
    "Les vegueries: interessos locals i territori en la creació d’aquests nous ens a Catalunya", publicat a Treballs de la SCdG, 74.
    "El Priorat perifèric: entre vinyes i mines passant per trinxeres", publicat a Treballs de la SCdG, 74. Efectuat amb Rafael Giménez.
2010   Va participar en la presentació de l'Atles del Turisme de Catalunya[13 d'abril, resum].
    Col·loqui Internacional : Les transformacions territorials a banda i banda dels Pirineus. Formes, lògiques i reptes. Va presentar la comunicació: Interessos locals i territori en la creació de les noves vegueries a Catalunya [19 d'abril, resum].
    Dissertà sobre el tema: "De quan mestre Vila conegué el patró Blanchard i de les coses que succeïren" [15 de juny, ressenya].
2009   "Reflexions sobre l’organització territorial de Catalunya", publicat a Treballs de la SCdG, 67-68.
2007   Va participar en la presentació del llibre Vigilia colonial de José Luis Urteaga. [20 de novembre, resum].
2001   Dissertà sobre el tema: "Dividir, organitzar i administrar el territori." [10 d'octubre].
1998   Sortida d'estudi a Tarragona [25 d'abril]. Va intervenir sobre el tema: "Visita pel nucli medieval i la Catedral". La notícia de la sortida va ser publicada a Treballs de la SCdG, 46.
1993   Curs 1992-1993: D'homenatge a Lluís Casassas i Simó. Va participar en la taula rodona i debat sobre "La Catalunya Postolímpica." [23 de febrer].
1992   "La geografia i la renovació pedagògica a Catalunya ", publicat a Treballs de la SCdG, 32.
1991   Primer Congrés Català de Geografia. Portà a terme la coordinació local a Manresa
    Primer Congrés Català de Geografia: Ponències. Va dissertar sobre el tema: "El paper del territori en l'activitat del sector financer a Catalunya: 1970-1990." [13 de març]. Publicada a les Actes del Congrés.
1989   Jornades sobre Els Ens Intermedis. Va dissertar sobre el tema: "Sobre la vigència i la realitat de la divisió territorial." [21 d'abril]. Publicada a les Actes de les Jornades editades per la Societat. El resum va ser publicat a Treballs de la SCdG, 17.
    "Vigència i realitat de la divisió territorial.", publicat a Treballs de la SCdG, 17.
1983   Dissertà sobre el tema: "El Bages: un territori en crisi." [16 de desembre].
1974   L'Atlas Temàtic de Catalunya. Va dissertar sobre el tema: "Problemes cartogràfics de la indústria a Catalunya. Introducció a la problemàtica dels mapes industrials." [ 5 d'abril].
1973   Sortida d'estudi a Manresa [24 de novembre]. Va intervenir sobre el tema: "L'evolució de Manresa el segle XIX".
    Capçal de les aportacions...
 
   
  Citat a les ressenyes de:
  ÷  López Palomeque; Sánchez (2009): Atles del turisme a Catalunya  
  ÷  Lluch; Nel·lo (1983): La gènesi de la Divisió Territorial de Catalunya  
  ÷  Anton (1997): Diferenciació i reestructuració de l'espai turístic  
  ÷  Geografia General dels Països Catalans VII. Concepte i evolució (1996)  
 
 
  Triat i garbellat a les planes:
  Acte en record de Tomàs Vidal Bendito  
  Mallorca. El sud i sud-est : nova edició  
  De Sant Salvador de la Vedella a Sant Jordi de Cercs  
  El drago de la SCG a Porto Santo  
  Sobre dinamització de les ciutats no metropolitanes  
  25è aniversari del traspàs de Lluís Casassas : acte de recordança  
  Premi Rafel Llussà : acte de lliurament a l'IEC  
  El delegat Joan Vilà-Valentí : l'agraïment de la SCG  
  Assemblea general 2017 : paraules del president  
  De l'acte d'homenatge a Vicenç Biete a l'IEC  
  A tall d'homenatge a Horacio Capel  
  De la sortida a Valls i la serra de Miramar  
  Assemblees generals 2015 : paraules del president  
  L'Ebre a exposició : vernissatge a les muscleres  
  Assemblea general 2014 : paraules del president  
  El turisme xinès i els casinos de joc  
  Donació d’un facsímil de l’Atles Català a la SCG i l'IEC  
  Junta general 2013 : paraules del president  
  Geografia i muntanyes : jornada a la URV  
  La radicalització de la geografia : orígens i evolució  
  Les fotografies del Fons Pau Vila a l'abast de tothom  
  L'electrificació de Barcelona 1881-1935 : curs  
  A la descoberta de la serra de Cardó  
  Els nous atractius culturals de Lleida  
  Deu plànols de ciutats catalanes en facsímil  
  Tres sessions sobre Pau Vila a Sabadell  
  És irresoluble l'organització territorial catalana?  
  Desenvolupament i sostenibilitat: dos mons?  
  Jornades sobre l'organització territorial  
  Reports de la recerca : geografia i demografia 1996-2002  
  Jornada d'estudi i homenatge a Joan Vilagrasa  
  Terres de l'Ebre : propostes per a una realitat  
  Propostes amb sensibilitat geogràfica a la UETE  
  Estratègies territorials: una nova cultura al CCCB  
  REVISTA DE GEOGRAFIA : segona època : número 1  
  Fa vint-i-cinc anys a la Cerdanya... : identitats  
  Fa vint-i-cinc anys a la Cerdanya... : foto i identitats  
  l'àmbit de trobada  ·  er encastre  ·  el lugar para el encuentro  ·  gailenen bilgunea  ·  o lugar de encontro  ·  le lieu de rencontre  ·  the gathering space
 
  Pàgina actualitzada el
15 de maig de 2020
 
pau·alegre·fecit·mcmxcix·mmxx
Qualsevol persona interessada en la geografia pot associar-s'hi.
Si us plau, complimenteu la butlleta de sol.licitud d’ingrés.
    Societat Catalana de Geografia
Filial de l'Institut d'Estudis Catalans
Carrer del Carme, 47 / 08001 Barcelona
scg@iec.cat