Activitats del curs   ·   Trajectòria històrica   ·   Directori   ·   Publicacions   ·  Miscel·lània   :   Índex
Els Llibres  dels Socis  i de les Sòcies
Notes   ·   Editors  ·   Any  ·   Autoria  ·   Títols  ·   Aparador
 
Josep Oliveras, José A. Giménez , Montserrat Jardí : El Bages. Transició industrial i centralitat territorial. Barcelona: Caixa d'Estalvis de Catalunya, 1992 (Col. Catalunya Comarcal); 426 pp.; pròleg de Jesús Serra i Santamans. ISBN 84-87135-18-8   Nota dels autors  : 
pàg.    1  ·  2 
 

Amb aquesta breu introducció s'ha posat punt final al procés de recollida de dades, elaboració i redacció de la monografia dedicada a l'anàlisi geogràfica i socioeconòmica de la comarca del Bages. Com a geògraf em sento orgullós de la confiança dipositada per la Caixa de Catalunya en encomanar-me l'estudi d'una part del territori català a la qual per diferents motius em sento estretament vinculat.

Els geògrafs analitzem un territori concret com a espai d'interrelació entre el medi físic i una població organitzada en grups socials que hi viu i hi treballa. L'entorn físic que es posa de manifest per mitjà d'un relleu recorregut per cursos d'aigua, parcialment cobert de vegetació i afectat per un determinat tipus de clima ha estat modificat pels homes al llarg del temps. La societat humana aprofita els recursos que el medi li ofereix i construeix, modifica i organitza el propi ambient, no sempre de la forma més racional i eficient possible, per poder obtenir excedent econòmic i reproduir-se com a persones i grups socials.

 

Metodològicament, els geògrafs utilitzem els coneixements de les ciències de la Terra i de les ciències socials per efectuar una anàlisi d'un territori concret - l'anàlisi regional - i comprovar la variació locacional de diferents atributs i variables tot relacionant-los amb d'altres variables ambientals i humanes. Les interrelacions s'acompanyen d'explicacions, suggeriments i fins i tot en alguns casos de propostes d'actuació, a fi de permetre comprendre molt millor l'espai estudiat, ajudar que d'altres analistes puguin aprofundir determinats aspectes i contribuir amb les dades i judicis a aportar solucions per resoldre problemes concrets.

La metodologia i objectius que deriven dels paràgrafs precedents són els que ens han guiat en l'elaboració de la monografia comarcal sobre el Bages, subtitulada Transició industrial i centralitat territorial.

 

segueix...

 
  l'àmbit de trobada  ·  er encastre  ·  el lugar para el encuentro  ·  gailenen bilgunea  ·  o lugar de encontro  ·  le lieu de rencontre  ·  the gathering space
 
  Pàgina publicada el
24 de març de 2003
 
pau·alegre·fecit·mcmxcix·mmxx
Qualsevol persona interessada en la geografia pot associar-s'hi.
Si us plau, complimenteu la butlleta de sol.licitud d’ingrés.
    Societat Catalana de Geografia
Filial de l'Institut d'Estudis Catalans
Carrer del Carme, 47 / 08001 Barcelona
scg@iec.cat