Activitats del curs   ·   Trajectòria històrica   ·   Directori   ·   Publicacions   ·  Miscel·lània   :   Índex
Triat i garbellat  :  l'estassat   :   Índex
Aquesta comunicació o convocatòria és endarrerida, depassada o debolida. Us l'havíem triat i garbellat en la data que figura a peu de plana. Potser encara sigui del vostre interès. Si més no, us l'hem reservat com a record històric.
 

 

Dimarts 13 d’abril de 2010 va tenir lloc la presentació de l’Atles del turisme a Catalunya. Mapa nacional de l’oferta i els productes turístics, editat pel Departament d’Innovació, Universitats i Empresa de la Generalitat de Catalunya l’any 2009. L’aforament de la sala Pere i Joan Coromines de l’Institut d’Estudis Catalans va venir just per a encabir el públic assistent. El Dr. Salvador Giner, president de l’IEC i mestre de cerimònies de l’acte, es va felicitar per l’interès que l’Atles ha suscitat, bona prova de l’alt nivell científic i cultural que ha assolit. Aquest també va ser el parer del Dr. Francesc Nadal, qui va insistir en l’aposta de la Societat Catalana de Geografia, la qual presideix, per presentar i difondre els llibres del seus socis i sòcies. Sengles parlaments del Dr. Francesc López Palomeque, catedràtic d’Anàlisi Geogràfica Regional de la Universitat de Barcelona, d’una banda, i del Dr. Josep Oliveras, catedràtic de la mateixa especialitat de la Universitat Rovira i Virgili, de l’altra, van contextualitzar l’obra i en van destacar els trets més notables. La intervenció de l’Honorable Sr. Josep Huguet i Biosca, conseller d’Innovació, Universitats i Empresa de la Generalitat de Catalunya va tancar l’acte.

El professor López Palomeque, director científic de l’Atles, va repassar el principals trets d’aquesta obra ingent que ha mobilitzat quaranta-quatre autors i tretze institucions, entre les quals set universitats. En l’exposició de les motivacions i dels objectius, va aclarir que el Mapa nacional de l’oferta i els productes turístics ha estat el resultat d’un conveni signat entre el Departament d’Innovació, Universitats i Empresa i la Universitat de Barcelona per a desenvolupar una de les accions previstes en el Pla Estratègic del Turisme a Catalunya (2005-2010). Així doncs, l’Atles acompleix dues finalitats complementàries. D’una banda, és un inventari detallat i territorialitzat del sector turístic a Catalunya i, d’altra, és un instrument adient per a la gestió i planificació d’aquest sector durant els anys a venir. També és va estendre en la metodologia emprada al llarg de la seva gestació, amb especial esment de les bases de dades explotades i dels llenguatges emprats (mapes, gràfics, quadres, text i fotografies) al llarg dels cinquanta-quatre apartats o “fulls” de l’Atles.

Els apartats vénen agrupats en dues grans parts, la primera de les quals dedicada al patrimoni natural i cultural a través dels seus usos turístics i dels productes que se’n desprenen, i, la segona, a l’oferta i la demanda turística amb una anàlisi sectorial i territorial molt detallada. Però l’Atles del turisme a Catalunya no és només una publicació convencional. Com a eina eficaç per a la gestió que aspira a ser, el seu accés complet també es pot aconseguir via Internet a l’adreça: www.atlesturismecatalunya.cat

 

 

El Dr. López Palomeque va projectar diverses demostracions de les possibilitats que ofereix aquest mitjà. De la mateixa manera, va destacar les prestacions que facilita el Visor Cartogràfic de l’Atles del turisme a Catalunya, el qual es pot consultar lliurement a l’adreça: www.sitemcartografia.com. El públic va poder comprovar la potència del Visor Cartogràfic per a dibuixar nous mapes per la superposició dels cent tretze que presenta l’Atles.

La intervenció del professor Oliveras, amb un cert regust de contraponència, va servir per a remarcar l’excel•lència de l’obra, una producció de gran qualitat efectuada des de la geografia i en l’estela dels millors atles generals i temàtics de Catalunya. L’orador va aprofitar l’avinentesa per a recordar-ne la petita història, des del projecte d’atles nacional auspiciat per la Societat Catalana de Geografia, a mitjan del anys setanta, fins a les realitzacions més recents com, posem per cas, l’Atles del Món Rural, un marc històric de referència que va ampliar a bastament en referir-se a la transcendència política que comporta la publicació i la difusió de qualsevol recull de mapes, des d’Abraham Ortelius fins a l’actualitat. En efecte, si el mapa és poder, l’administració pública no se’n pot pas desentendre, i en la mesura que el turisme és la primera indústria nacional, li cal conèixer-la a fons amb l’objectiu d’endreçar-la en benefici de tothom. És un factor de desenvolupament clau en la societat global actual com a mecanisme de redistribució de la renda de base territorial. En aquest context, va concloure Oliveras, l’Atles del Turisme a Catalunya aporta una nova perspectiva per a la percepció turística del territori, estableix un balanç crític del seu estat –gairebé un llibre blanc–, la qual cosa en fa una eina indefugible per a la seva gestió.

El conseller Huguet va tancar l’acte per a regraciar de nou la feina –la bona feina– feta pels directors i autors del llibre i dels entorns virtuals específics per a la seva difusió. L’Atles del Turisme a Catalunya. Mapa nacional de l’oferta i els productes turístics, va afegir, és un instrument ben avingut amb els objectius traçats per la conselleria en dissenyar el Pla Estratègic del Turisme a Catalunya, és a dir, la promoció del turisme sostenible d’acord amb les recomanacions dels organismes internacionals per tal de reequilibrar la nostra oferta territorial, enfortir totes les branques d’activitat que en depenen i afermar una identitat cultural adient. [Pau Alegre, 15 d’abril de 2010]

Si us convé citar aquesta publicació, poseu:
Alegre Nadal, Pau (2010): "De la presentació de l'Atles del Turisme de Catalunya. Notícia de l'acte celebrat a la Societat Catalana de Geografia, SCG (13 d'abril de 2010)". Obrador Obert. El butlletí digital de la SCG, http://scg.iec.cat/Scg9/Scg90/S97381.htm

 
A la mesa, d'esquerra a dreta: F. López Palomeque, Josep Huguet,
Salvador Giner, Francesc Nadal i Josep Oliveras; fotografia de Gemma Pujol (IEC).

 
  l'àmbit de trobada  ·  er encastre  ·  el lugar para el encuentro  ·  gailenen bilgunea  ·  o lugar de encontro  ·  le lieu de rencontre  ·  the gathering space
 
  Pàgina actualitzada el
23 d'abril de 2010
 
pau·alegre·fecit·mcmxcix·mmxx
Qualsevol persona interessada en la geografia pot associar-s'hi.
Si us plau, complimenteu la butlleta de sol.licitud d’ingrés.
    Societat Catalana de Geografia
Filial de l'Institut d'Estudis Catalans
Carrer del Carme, 47 / 08001 Barcelona
scg@iec.cat