Activitats del curs   ·   Trajectòria històrica   ·   Directori   ·   Publicacions   ·  Miscel·lània
  de Socis i de Sòcies · de Col·laboradors i de
A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z  
Col·laboradores · la Junta · Semblances

 

 

 
 
    Aportacions:
2020   Va intervenir en l'acte de record de Tomàs Vidal [16 de gener, resum].
2019   Va intervenir en l'acte presentació del llibre Azares y decisiones. Recuerdos personales [28 de maig].
    "En record de Tomàs Vidal i Bendito (1941-2019)", efectuat amb AA.DD., publicat a Treballs de la SCdG, 87.
    La presentació del web Diccionari de mapes parcel·laris i agrimensors a Catalunya (segles XVIII-XIX) del Grup d’Estudis d’Història de la Cartografia, publicada a Treballs de la SCdG, 88.
    "Els plànols geomètrics de poblacions a Catalunya (1846-1859)". Efectuat amb Roger Cros, publicat a Treballs de la SCdG, 88.
    La ressenya del llibre Cartografia històrica de Menorca (2018) de T. Vidal, publicada a Treballs de la SCdG, 88.
2017   Va participar en la presentació del llibre El Pla de Barcelona a la fi del s. XVIII. Respostes al qüestionari de Francisco de Zamora [4 d'abril].
2016   "Acte d’homenatge de la Societat Catalana de Geografia i la Societat d’Onomàstica a Vicenç Biete i Farré", efectuat amb Joan Tort, publicat a Treballs de la SCdG, 81.
2015   La ressenya del llibre El Atlas Medici de Lorenzo Possi, 1687 "Piante d’Estremadura, e di Catalogna" de C. Sánchez, R. Sánchez i I. Testón, publicada a Treballs de la SCdG, 80.
2014   "Presentació" i "La cartografia municipal de Sabadell durant la segona meitat del segle XIX (1858-1886)", publicats a Treballs de la SCdG, 77.
    La ressenya del llibre Atles de la Catalunya senyorial. Els ens locals en el canvi de règim (1800-1860), publicat a Treballs de la SCdG, 78.
    El resum de la conferència "Els orígens històrics i geogràfics de l'aigua mineral envasada a Catalunya.
    La ressenya del llibre Atles de la Catalunya senyorial.
    N'hi ha més...
 
  Francesc Nadal i Piqué
@  
  Soci numerari  ·  Vocal de la Junta (1983/88)  ·  Vocal de la Junta (1994/98)  ·  Vicepresident de la Societat (1999/2006)  ·  President de la Societat (2006/2012)
 
 
                                                    
 
Li hem ressenyat:  
÷  "La cartografia". Secció, realitzada amb Ma. Carme Montaner i José Luis Urteaga, del llibre Transformacions territorials a Catalunya (segles XIX-XX) (Lleida: Pagès editors, 2000) a cura de Joan Vilagrasa.  
÷  "La xarxa administrativa i la xarxa urbana a la Catalunya del segle XIX". Ponència publicada a les Actes del V Congrés Internacional d'Història Local. L'estructuració territorial de Catalunya. Els eixos cohesionadors de l'espai. Barcelona: L'Avenç, 2001.  
÷  Geografía, estadística y catastro en España, 1856-1870. Barcelona: Eds. del Serbal, 1996, realitzat amb José I. Muro i José Luis Urteaga.  
÷  Las series del mapa topográfico de España a escala 1:50 000. Madrid: Ministerio de Fomento; Dirección General del Instituto Geográfico Nacional, 2001, realitzat amb José Luis Urteaga.  
÷  El territori dels geòmetres (Barcelona: Diputació de Barcelona, 2006) realitzat amb Luis Urteaga i José I. Muro.  
÷  "El mapa de Catalunya de 1687 d'Ambrosio Borsano", secció introductòria del llibre El mapa com a llenguatge geogràfic (Barcelona: Societat Catalana de Geografia, 2008) editat a cura de Jesús Burgueño.  
÷  L'aportació al llibre La cartografia cadastral a Espanya. Barcelona: ICC, 2007.  
÷  "Els serveis cartogràfics republicans durant la Guerra Civil espanyola", secció del llibre Els mapes en la Guerra Civil. Barcelona: ICC, 2007.  
÷  Burgueses, burócratas y territorio. Madrid: IEAL, 1987.  
÷  "Els treballs topogràfics i la planimetria urbana de Garriga i Roca", secció del llibre Aproximacions a la història de la cartografia de Barcelona (Barcelona: Ajuntament de Barcelona - Institut Cartogràfic de Catalunya, 2010) editat a cura de Carme Montaner i Nadal mateix.  
÷  La participació en el llibre Cartografia i agrimensura a Catalunya i Balears al segle XIX. Barcelona: ICC, 2011.  
÷  L'estudi introductori del llibre Estadística territorial de la Provincia de Barcelona 1858 (Barcelona: SCG, 2011), l'edició del qual va tenir cura amb José I. Muro i Luis Urteaga.  
÷  Miquel Garriga i Roca i el plànol de Barcelona. Barcelona: Ajuntament de Barcelona, 2011.  
÷  La introducció a Atles topogràfic-històric de Catalunya 1:50 000 (Barcelona: Institut Cartogràfic de Catalunya, 2012) efectuada amb José Luis Urteaga.  
÷  "La cartografia municipal de Gràcia, 1850-1897", secció del llibre Estudis sobre la cartografia de Barcelona (Barcelona: Ajuntament de Barcelona - Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, 2014).  
÷  La participació en el llibre Mapas y cartógrafos en la Guerra Civil española (Madrid: Instituto Geográfico Nacional, 2014), del qual va tenir cura de l'edició amb José Luis Urteaga González.  
÷  "El ivelé de la place de Barcelone-1827 : un gran salt qualitatiu en la representació cartogràfica de l'espai barceloní", secció del llibre Mapes i control del territori a Barcelona (Barcelona: IMHB - ICGC, 2016), efectuada amb Carme Montaner.  
 
 
    Més aportacions:
2013   "El levantamiento del mapa topográfico a escala 1:50.000 en Cataluña (1912-1932)", publicat a Treballs de la SCdG, 75. Efectuat amb Luis Urteaga
2012   Sortida d'estudi al Priorat perifèric [27 d'octubre, resum]. Va dissertar a l'Observatori de la Batalla de l’Ebre.
    "Per la via romana del Capsacosta; de Sant Salvador de Bianya a Sant Pau de Segúries", publicat a Treballs de la SCdG, 71-72.
    La notícia de la presentació de la reedició del llibre El valor geográfico de España (1921) d'Emilio Huguet del Villar, acte el qual va presentar.
2011   Va participar en la presentació del llibre El món rural a Catalunya [5 de maig, ressenya de l'acte].
    Va intervenir en l'acte de lliurament del Premi Internacional Geocrítica 2011 [20 de setembre, ressenya].
    Sortida d'estudi a Capsacosta [4 de juny, resum]. Va guiar la sortida.
2010   Va participar en la presentació de l'Atles del Turisme de Catalunya[13 d'abril, resum].
    Col·loqui Internacional : Les transformacions territorials a banda i banda dels Pirineus. Formes, lògiques i reptes. Va formar part de l'equip coordinador i va moderar el taller 4: Cultures i temporalitats de la construcció territorial [20 d'abril, resum].
    Inauguració de la plaça Lluís Casassas i Simó. Va intervenir amb el parlament: "Un record de Lluís Casassas i Simó". [5 de juny, resum].
    Va participar en la presentació del número 67-68 de Treballs de la SCG, monogràfic sobre l'organització territorial [13 d'octubre, ressenya].
    Va participar en la taula rodona i debat sobre "L'ensenyament de la cartografia en els estudis de geografia a Catalunya." [Girona, 9 de novembre, ressenya].
2009   Va participar en la presentació del llibre Josep Danés i Torras. Noucentisme i regionalisme arquitectònics. [17 de febrer, resum].
    Va participar en la presentació del llibre Cartografia històrica dels Països Catalans. [27 d'octubre, resum].
    Va participar en la presentació del llibre Guia per a la redacció d'una memòria social. [3 de novembre, resum].
    El resum de la conferència Mediciones de fincas, planos geométricos y evaluación de la riqueza territorial en la provincia de Tarragona (1846-1892).
    Les ressenyes dels llibres Desenvolupament industrial i evolució urbana a Manresa, Eliseo Reclus. La geografía de un anarquista i Emilio Huguet del Villar (1871-1951).
    La semblança d'Yvette Barbaza.
2008   Segon Congrés Català de Geografia. Formà part de la mesa i va impartir la conferència inaugural [29 de maig, ressenya]. Publicada a Treballs de la SCdG, 65.
    Segon Congrés Català de Geografia. Va presidir la mesa i va intervenir en la sessió de clausura [30 de maig, ressenya]
    Segon Congrés Català de Geografia. Hi presentà la comunicació titulada "Agrimensors a la província de Girona durant la segona meitat del segle XIX" amb Jesús Burgueño i Rivero. Va ser publicada a Treballs de la SCdG, 65.
    Va participar en l'acte de presentació del documental "La mirada d'un geògraf. Vida i viatges de Gonçal de Reparaz" [27 de novembre, ressenya].
    "Un geòmetra francès a Espanya: Jean-Antoine Laur (1850-1860)", publicat a Treballs de la SCdG, 66. Efectuat amb Luis Urteaga i José I. Muro.
2007   Va guiar la visita de l'exposició Els mapes en la guerra civil 1936-1939 a l'ICC [Barcelona, 10 de març, ressenya]
    Va participar en la presentació del llibre Enric Lluch i Martín : l'obra escrita [28 de maig]
    Va participar en la presentació del llibre Vigilia colonial de José Luis Urteaga. [20 de novembre, resum].
2005   Sortida d'estudi al Lluçanès [22 d'octubre, resum]. Va comentar el Plano geométrico estadístico del distrito municipal de San Feliu Sacerra (1863) conservat a l'Ajuntament de la localitat.
    "Los trabajos cartográficos y catastrales de Llorenç Presas i Puig (1811-1875)", publicat a Treballs de la SCdG, 59. Amb José Luis Urteaga González i José Ignacio Muro Morales.
    La presentació Del cicle d'homenatge a l'obra d'Eliseu Reclus.
2003   "La vigència de les idees geogràfiques de Lluís Casassas en el debat actual sobre l'organització territorial a Catalunya. Acte de recordança de Lluís Casassas en motiu del desè aniversari del seu traspàs", publicat a Treballs de la SCdG, 56. Realitzat en col·laboració amb Joaquim Clusa i Oriach i Jesús Burgueño i Rivero.
    El resum de la conferència La geografia històrica de la vitivinicultura andina.
2002   Dissertà sobre el tema: "La vigència de les idees geogràfiques de Lluís Casassas en el debat actual sobre l'organització territorial a Catalunya." [9 d'octubre, resum] en l'acte de recordança de Lluís Casassas en motiu del desè aniversari del seu traspàs. Va ser publicada a Treballs de la SCdG, 56.
    "Un capítulo del mapa topográfico a escala 1:50 000: el plan de modernización de la 'Zona Nordeste' (1947-1953)", publicat a Treballs de la SCdG, 53-54. Amb José Luis Urteaga González i José Ignacio Muro Morales.
2001   Sortida d'estudi a la Vall Fosca [6-7 de juliol]. Va guiar la sortida amb el lema: "De l'aprofitament hidroelèctric al turisme". La notícia de la sortida va ser publicada a Treballs de la SCdG, 53-54.
    La ressenya del llibre Antoon van den Wijngaerde, pintor de ciutats i de fets d'armes.
2000   Dissertà sobre el tema: "Expansió vitivinícola i colonització: el cas de Raïmat (1914-1939)." [17 de maig].
1997   "Pòrtic", publicat a Treballs de la SCdG, 43.
    "Breus notes sobre 'The Morphology of Landscape' de Carl Ortwin Sauer", publicat a Treballs de la SCdG, 43.
1995   "Els estudis hidrològics de Pedro Antonio de Mesa (1862-1865)", publicat a Treballs de la SCdG, 40. Realitzat en col·laboració amb José Ignacio Muro Morales i José Luis Urteaga González.
1993   "Lluís Casassas i Simó. Una jubilació (1987-1992)", publicat a Treballs de la SCdG, 35.
    "El projecte de divisió judicial de la provincia de Barcelona d'Ildefons Cerdà (1872)", publicat a Treballs de la SCdG, 36.
1991   Primer Congrés Català de Geografia: Ponències. Va dissertar sobre el tema: "El pensament geogràfic contemporani a Catalunya fins els anys quaranta." [13 de març]. Publicada a les Actes del Congrés.
1990   Sortida d'estudi a la Franja de Ponent [28 d'abril]. Va intervenir sobre el tema: "Geomorfologia i evolució del relleu en els terres d'entre Cinca i Segre. La notícia de la sortida va ser publicada a Treballs de la SCdG, 22.
1989   Jornades sobre Els Ens Intermedis. Va dissertar sobre el tema: "Particularització i fragmentació de l'administració territorial." [21 d'abril]. Publicada a les Actes de les Jornades editades per la Societat. El resum va ser publicat a Treballs de la SCdG, 17.
    "Particularització i fragmentació de l'administració territorial.", publicat a Treballs de la SCdG, 17.
1985   Sortida d'estudi a Lleida [20 d'abril]. Va intervenir sobre el tema: "Morfologia del sector central català".
    Capçal de les aportacions...
 
   
  Citat a les ressenyes de:
  ÷  Gisbert (2010): Cartografia de Cardona  
  ÷  AADD (2007): Ciència i compromís social. Élisée Reclus (1830-1905) i la geografia de la llibertat  
  ÷  Felip (2008): Fer país, conèixer món  
  ÷  Molleví (2007): La geografía de la vid y el vino en Cataluña  
  ÷  Anton (2007): The Global Theme Park Industry  
  ÷  Urteaga (2006): Vigilia colonial  
 
 
  Triat i garbellat a les planes:
  Acte en record de Tomàs Vidal Bendito  
  Eines i recursos per a l'ensenyament de la Geografia  
  El delegat Joan Vilà-Valentí : l'agraïment de la SCG  
  Models en la cartografia urbana espanyola : col·loqui  
  Assemblea general 2016 : paraules del president  
  De l'acte d'homenatge a Vicenç Biete a l'IEC  
  III Jornades d'història de la cartografia de Barcelona  
  De la sortida a la Vall del Madriu  
  Ensenyar geografia en un món digital  
  Repensar el Estado : a voltes amb la geografia política  
  Sobre mapes urbans de la península ibèrica : col·loqui  
  Junta general 2013 : paraules del president  
  De la coma de Burg als boscos de la vall Ferrera  
  II Jornades d'història de la cartografia de Barcelona  
  Descoberta urbana : les obres del túnel del TGV a BCN  
  De Sant Salvador de Bianya a Sant Pau de Segúries...  
  Assemblea General Ordinària 2011 : temes de portada  
  Cartografia i agrimensura a Catalunya i Balears a debat  
  Assemblea General Ordinària 2010 : temes de portada  
  Per la història de la cartografia de Barcelona  
  Per les terres parades a banda i banda del Jordà  
  Jornades d'història de la cartografia de Barcelona  
  Recordant Cerdà i els orígens de l'Eixample : jornada  
  Mapes i cartògrafs en la Guerra Civil a la Jonquera  
  Del viatge a les Açores  
  Assemblea General Ordinària 2009 : temes de portada  
  A la descoberta de la serra de Cardó  
  Adjudicats els Premis Solè Sabarís i Lluís Casassas  
  Els nous atractius culturals de Lleida  
  Deu plànols de ciutats catalanes en facsímil  
  Les altres comarques : la Vall de Ribes  
  Una ascensió emblemàtica : el Canigó  
  IIcCG : Cartografia persuasiva a Internet  
  IIcCG : Història de la cartografia  
  La secció de Geografia del CEC fa cent anys  
  Adjudicació del XIII Premi Lluís Casassas  
  La Baixa Segarra també és comarca  
  De la mar Negra a la mar Blanca  
  Calen nous geògrafs  
  Del III Col·loqui d'Història del Pensament Geogràfic  
  Els mapes en la guerra civil 1936-1939 : exposició  
  El territori dels geòmetres : publicació presentada  
  Seminaris d'història rural a Girona : 2006-2007  
  De la presentació de Més enllà de l'urbanisme  
  L'Alta Segarra, una altra comarca!  
  Del lliurament del III Premi Joan Palau i Vera  
  Del volt per Busa  
  Setmana Santa 06 a Tripolitània  
  Cartografia cadastral a Espanya : jornades  
  Per la volta del Creixent Fèrtil : unes impressions  
  Muntanya, llibres i fira al Collsacabra  
  Del Plan de Beret a Montgarri  
  La Sociedad Geográfica Española ens visita  
  Salvem l'Empordà  
  Els geògrafs en la historiografia catalana  
  Francesc Nadal a The History of Cartography  
  Setmana Santa a Sicília  
  REVISTA DE GEOGRAFIA : segona època : número 1  
  Recordança de Lluís Casassas  
  l'àmbit de trobada  ·  er encastre  ·  el lugar para el encuentro  ·  gailenen bilgunea  ·  o lugar de encontro  ·  le lieu de rencontre  ·  the gathering space
 
  Pàgina actualitzada el
15 de maig de 2020
 
pau·alegre·fecit·mcmxcix·mmxx
Qualsevol persona interessada en la geografia pot associar-s'hi.
Si us plau, complimenteu la butlleta de sol.licitud d’ingrés.
    Societat Catalana de Geografia
Filial de l'Institut d'Estudis Catalans
Carrer del Carme, 47 / 08001 Barcelona
scg@iec.cat