Activitats del curs   ·   Trajectòria històrica   ·   Directori   ·   Publicacions   ·  Miscel·lània
 
Actes del
Primer Congrés Català de Geografia ( 1991)
I. Conferències; II. Ponències;
IIIa i IIIb Comunicacions
 
NADAL i PIQUÉ, F. : "El pensament geogràfic contemporani a Catalunya fins els anys quaranta", 5:20 [13 de març de 1991] .
GARCIA i RAMON, MaD. : "Tendències recents del pensament geogràfic a Catalunya", 21:32 [13 de març de 1991] .
SANCHEZ i PÉREZ, JE. : "La política i l'administració del territori", 33:52 [13 de març de 1991] .
NEL·LO i COLOM, O. : "Les teories sobre l'ordenament del territori a Catalunya. Els antecedents", 53:68 [13 de març de 1991] .
TULLA i PUJOL, AF. : "El pensament sobre l'ordenament del territori i la legislació actuals", 69:84 [13 de març de 1991] .
GOMEZ ORTIZ, A. : "Fundamentos físicos en la ordenación del territorio: la aportación de la geografia física. El ejemplo de la montaña", 85:98 [15 de març de 1991] .
BECAT, J. : "L'anàlisi ecològica, els recursos naturals: ús i malgastament", 99:114 [15 de març de 1991] .
ALEGRE i NADAL, P. : "Les bases de dades i la cartografia", 115:126 [15 de març de 1991] .
VIDAL i BENDITO, T. : "La urbanització del territori i de la societat a Catalunya", 127:142 [14 de març de 1991] .
PUJADAS i RUBIES, I. : "Població i demografia a Catalunya", 143:158 [14 de març de 1991] .
 
 
 
 
MENDIZÀBAL i RIERA, E. : "Les noves tendències del poblament", 159:178 [14 de març de 1991] .
MAJORAL i MOLINÉ, R. : "Variacions i canvis recents de l'agricultura catalana", 179:194 [14 de març de 1991] .
BELIL i BOLADERAS, M. : "Les transformacions de la indústria a Catalunya després de la crisi", 195:210 [14 de març de 1991] .
LOPEZ i PALOMEQUE, F. : "Turisme i territori: El model geo-turístic català", 211:238 [14 de març de 1991] .
OLIVERAS i SAMITIER, J. : "El paper del territori en l'activitat del sector financer a Catalunya: 1970-1990", 239:268 [13 de març de 1991] .
GIMÉNEZ i CAPDEVILA, R. : "Els transports i les comunicacions", 269:282 [13 de març de 1991] .
RIERA i FIGUERAS, P. : "Les ciutats i el territori: balanç dels estudis sobre el sistema urbà de Catalunya 1931-1991", 283:300 [14 de març de 1991] .
RIBAS i PIERA, M. : "La regió metropolitana de Catalunya", 301:306 [14 de març de 1991] .
SERRA i BATISTE, J. : "La ciutat metropolitana: delimitacions, desconcentracions, desequilibris", 307:332 [14 de març de 1991] .
PARELLADA i SABATA, M. : "L'economia catalana a l'Estat de les Autonomies", 333:344 [15 de març de 1991] .
 
ROIG i MARTÍ, J. : "Catalunya i la construcció d'Europa", 345:350 [15 de març de 1991] .
HERNANDO RICA, A. : "Educación geográfica: precedentes en Catalunya y situación actual", 351:366 [13 de març de 1991] .
COMES i SOLÉ, P. : "La reforma educativa i la geografia a l'ensenyament obligatori (6 a 16 anys)", 367:488 [13 de març de 1991] .
ASCON i BORRÀS, R. i ESTALELLA i BOADELLA, H.: "La reforma educativa i la geografia a l'ensenyament post-obligatori (16 a 18 anys): una proposta per a la programació de la geografia de Catalunya", 389:402 [13 de març de 1991] .
Sumari del volum II, 403:404 .
 
Altres publicacions ·  Actes del Ier Congrés: I. Conferències; II. Ponències; IIIa i IIIb Comunicacions ·  Treballs de la S.C.G. 
  l'àmbit de trobada  ·  er encastre  ·  el lugar para el encuentro  ·  gailenen bilgunea  ·  o lugar de encontro  ·  le lieu de rencontre  ·  the gathering space
 
  Pàgina actualitzada el
19 de gener de 2011
 
pau·alegre·fecit·mcmxcix·mmxix
Qualsevol persona interessada en la geografia pot associar-s'hi.
Si us plau, complimenteu la butlleta de sol.licitud d’ingrés.
    Societat Catalana de Geografia
Filial de l'Institut d'Estudis Catalans
Carrer del Carme, 47 / 08001 Barcelona
scg@iec.cat