Activitats del curs   ·   Trajectòria històrica   ·   Directori   ·   Publicacions   ·  Miscel·lània
  de Socis i de Sòcies · de Col·laboradors i de
A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z  
Col·laboradores · la Junta · Semblances

 

 

 
 
    Aportacions:
2019   Va intervenir en l'acte commemoratiu del dia internacional de les dones, desenvolupat sota el lema "Dones, geografia i acadèmia" [7 de març].
2017   Va intervenir en l'acte commemoratiu del 125è aniversari del naixement d'Aurora Bertrana [20 de desembre, resum].
2016   "Sobre l’evolució del pensament geogràfic a Catalunya", efectuat amb Núria Benach i Joan Tort, publicat a Treballs de la SCdG, 81.
    El resum de la Conferència Internacional Feminist Geographies and Intersectionality, l'organització de la qual va comptar amb el suport de la Societat Catalana de Geografia i l’Institut d’Estudis Catalans, entre altres institucions.
2015   Va intervenir en la presentació del llibre Espacios públicos, género y diversidad. Geografías para unas ciudades inclusivas, del qual és curadora [10 de febrer].
    Va intervenir en l'acte commemoratiu del "Cinquantenari del primer volum de la Geografia de Catalunya (II)" [26 de març, resum].
    N'hi ha més...
 
  Ma. Dolors Garcia i Ramon
@  
  Sòcia numerària  ·  Membre Numerari de l'IEC  ·  Vicepresidenta de la Societat (1986/93)  ·  Presidenta de la Societat (2000/2006)  ·  Conseller editorial de Treballs SCG
 
  Citada a les semblances de: Josep Iglésies · Joan Soler  
 
 
                                        
 
Li hem ressenyat:  
÷  Teoría y método en la geografía humana anglosajona. Barcelona: Ariel, 1985.  
÷  La práctica de la geografía en España (1940-1990). Barcelona: Ariel, 1992, realitzat amb Joan Nogué i Font i Abel Albet i Mas.  
÷  Geografía rural (Madrid: Síntesis, 1995), realitzat amb Antoni F. Tulla i Núria Valdovinos.  
÷  "La institucionalització acadèmica de la geografia". Secció, realitzada amb Abel Albet, del llibre Geografia general (Barcelona: Edicions de la UOC, 1999) a cura de Montserrat Pallarès i Antoni F. Tulla.  
÷  "Estudios rurales y género en Europa y en España: un estado de la cuestión". Secció, realitzada amb Mireia Baylina, del llibre El nuevo papel de las mujeres en el desarrollo rural (Vilassar de Mar: Oikos-tau, 2000) del qual també en són les curadores.  
÷  "Rural Gender Studies in Spain between 1975 and the present". Secció, realitzada amb Mireia Baylina, del llibre Power and Gender in European Rural Development (Aldershot, Hants: Ashgate Publ. Ltd., 2004) a cura d'Henri Goverde, Henk de Haan i Mireia Baylina.  
÷  "Colonialisme, imperialisme i exploració en geografia: noves aportacions crítiques sobre orientalisme i postcolonialisme", "Reinterpretant el discurs colonial i la història de la geografia des d'una perspectiva del gènere" i "Ensenyament de la geografia al Marroc, monografies regionals i llibres de viatges". Seccions, realitzades amb Joan Nogué i Abel Albet, del llibre España en Marruecos (Lleida: Milenio, 1999), a cura de Joan Nogué i JL. Villanova.  
÷  "Prácticas turísticas y coloniales de los viajeros catalanes en El Cairo a finales del XIX y principios del XX". Secció, realitzada amb Lluís Riudor i Perla B. Zusman, del llibre Representaciones culturales del paisaje (Madrid: Universidad Autónoma de Madrid, 2006) coordinat per A. López Ontiveros, Joan Nogué i Nicolás Ortega  
÷  Les aportacions al llibre Una mirada catalana a l’Àfrica (Lleida: Pagès, 2008) del qual va tenir cura amb Joan Nogué i Perla B. Zusman.  
÷  "La narrativa viatgera espanyola escrita per dones: interpretant les seves geografies imaginàries sobre el Marroc colonial (1900-1936)", secció de llibre Homenatge a Bartomeu Barceló i Pons, geògraf (Ciutat de Mallorca: Lleonard Muntaner, 2010), efectuada amb Rosa Cerarols.  
÷  Mujer y agricultura en España (Vilassar de Mar, Maresme: Oikos-Tau, 1995) efectuat amb Josefina Cruz, Isabel Salamaña i Montserrat Villarino.  
÷  Women of the European Union (Londres: Routledge, 1996), editat amb Janice Monk.  
÷  La participació en Espacios públicos, género y diversidad (Barcelona: Icaria, 2014), editat a cura de Garcia mateixa amb Anna Ortiz i Maria Prats.  
 
 
    Més aportacions:
2012   "Un recorregut a través de la geografia crítica: de la geografia agrària a la geografia del gènere", publicat a Treballs de la SCdG, 73.
    La presentació del llibre Edward Soja. Doreen Massey. Un sentido global del lugar.
2011   Va participar en la presentació del llibre Edward W. Soja. La perspectiva postmoderna de un geógrafo radical.
    Va participar en la presentació del llibre El món rural a Catalunya [5 de maig, ressenya de l'acte].
    Va intervenir en l'acte durant el qual li va ser lliurat el Premi Internacional Geocrítica 2011 [20 de setembre, ressenya].
    La ressenya del llibre Edward Soja. La perspectiva postmoderna de un geógrafo radical.
2010   Inauguració de la plaça Lluís Casassas i Simó. Va intervenir amb la lectura d'un fragment d'entrevista amb Lluís Casassas (1986). [5 de juny, notícia].
2008   Segon Congrés Català de Geografia. Formà part de la mesa i va intervenir en la sessió de clausura [30 de maig, ressenya]; va formar part del Consell Científic.
    Va participar en la presentació del llibre Una mirada catalana a l’Àfrica. Viatgers i viatgeres dels segles XIX i XX (1859-1936) d'autors diversos. [15 d'octubre, resum].
2007   Va participar en la presentació del llibre Las otras geografias [21 de febrer, ressenya]
    Va participar en la presentació del llibre Enric Lluch i Martín : l'obra escrita [28 de maig]
    "Presentació del llibre Las otras geografías, de Joan Nogué i Joan Romero, a la Societat Catalana de Geografia", publicat a Treballs de la SCdG, 63. Amb M. Tura.
2006   Geografia i gènere al món : qüestionant l'hegemonia angloamericana. Va dissertar sobre el tema: "'Generizando' la geografía española: un balance con más luces que sombras." [24 de febrer; notícia].
    Va presidir l'acte de presentació del Manifest per a una nova cultura del territori. [5 d'octubre, resum]
2005   "'Roda el món i torna al Born' : geografies imaginàries dels viatgers catalans al Caire (1889-1934)", publicat a Treballs de la SCdG, 60. Amb PB. Zusman, L. Riudor i A. Luna.
2001   Geografies dissidents. Va efectuar la "Presentació del seminari." [30 de novembre].
    Geografies dissidents. Va participar en la taula rodona i debat sobre el tema: "Dissidències, dissidents." [1 de desembre].
    "De la invisibilitat a l'agricultura ecològica: dona i gènere als estudis rurals", publicat a Treballs de la SCdG, 51. Realitzat en col·laboració amb Mireia Baylina i Ferré.
1997   "Vida i obra de Pau Vila i Dinarès (l881-1980)", publicat a Treballs de la SCdG, 45. Realitzat en col·laboració amb Joan Nogué i Font.
1993   Curs 1992-1993: D'homenatge a Lluís Casassas i Simó. Va dissertar sobre el tema: "La pràctica de la geografia: entrevista a Lluís Casassas i Simó (filmació)." [22 d'abril].
1992   "Pòrtic", publicat a Treballs de la SCdG, 33-34.
1991   Primer Congrés Català de Geografia: Ponències. Va dissertar sobre el tema: "Tendències recents del pensament geogràfic a Catalunya." [13 de març]. Publicada a les Actes del Congrés.
    "Joan Vilà i Valentí i la institucionalització de la geografia", publicat a Treballs de la SCdG, 25.
    "Exportació de petroli i desenvolupament econòmic. Una tipologia" (1981), reimprès a Treballs de la SCdG, 27.
    "Sobre la Conferència Regional dels Països Asiàtics del Pacífic organitzada per la Unió Geogràfica Internacional, Pequin (Beijing), 1990", publicat a Treballs de la SCdG, 27. Realitzat en col·laboració amb Roser Majoral i Moliné.
1989   Va dirigir el seminari sobre La geografia anglosaxona dels anys vuitanta amb David Saurí i Pujol i Abel Albet i Mas. El varen repartir en quatre sessions que versaren sobre els temes següents: "Les noves temàtiques i els nous enfocaments", "La introducció de l'anàlisi del gènere en geografia i la seva evolució", "El debat marxista en la geografia dels riscs naturals" i "Valoració dels lligams entre la geografia radical i la geografia humanística". El resum del seminari es va publicar a Treballs de la SCdG, 18.
    "Noves tendències i nous enfocaments a la geografia anglosaxona dels anys 80", publicat a Treballs de la SCdG, 18.
1986   Curs 1986-1987: La geografia catalana i els corrents actuals de la geografia. Va dissertar sobre el tema: "Les influències estrangeres a la geografia espanyola (1940-1985) : el paper de la geografia catalana." [31 d'octubre]. Va ser publicada a Treballs de la SCdG, 9.
    "Influències estrangeres i innovació metodològica en la geografia espanyola, 1940-1985: El paper de la geografia catalana", publicat a Treballs de la SCdG, 9.
1974   L'Atlas Temàtic de Catalunya. Va dissertar sobre el tema: "Anàlisi de la localització de cultius." [ 1 de març].
    Capçal de les aportacions...
 
   
  Citada a les ressenyes de:
  ÷  Nogué (1985): Una lectura geogràfico-humanista del paisatge de la Garrotxa  
  ÷  Tulla (1993): Procés de transformació agrària en àrees de muntanya  
 
 
  Triada i garbellada a les planes:
  De la reunió de les Juntes de Govern AGE i SCG  
  La territorialitat de l'Estat : debat a Cocentaina  
  El delegat Joan Vilà-Valentí : l'agraïment de la SCG  
  Assemblea general 2017 : paraules del president  
  Assemblea general 2016 : paraules del president  
  Françoise Breton i Anna Cabré guardonades  
  Capitalisme global i regeneració urbana : col·loqui  
  Repensar el Estado : a voltes amb la geografia política  
  De l'homenatge a M. Dolors Garcia Ramon a la UAB  
  M. D. Garcia Ramon : Premi Internacional Geo Crítica  
  Per les terres parades a banda i banda del Jordà  
  De la Sociedad de Geografía Comercial de Barcelona  
  Del viatge a les Açores  
  Adjudicats els Premis Solè Sabarís i Lluís Casassas  
  Infàncies diverses i context internacional  
  Documents d'Anàlisi Geogràfica : 50 números  
  Ma. Dolors Garcia Ramon : de la recepció a l'IEC  
  Paisatges culturals de Catalunya  
  De la mar Negra a la mar Blanca  
  David Saurí, Premi Medi Ambient IEC  
  Calen nous geògrafs  
  A l'encalç del paisatge de Joan Miró  
  Setmana Santa 06 a Tripolitània  
  Qüestionant hegemonies : foto de família  
  De la presentació de la Llei d’Informació Geogràfica i l’ICC  
  Globalització, treball i rol de la dona  
  Ma Dolors Garcia i Àngels Pascual ingressen a l'IEC  
  Reports de la recerca : geografia i demografia 1996-2002  
  Del lliurament del II Premi Joan Palau Vera  
  De l'acte d'homenatge a Pierre Vilar  
  Atorgat el Premi Lluís Casassas 2004  
  Per la volta del Creixent Fèrtil : unes impressions  
  De la taula rodona : la geografia professional a Catalunya  
  De la Rambla al Nil : els viatgers...  
  De la reunió EUGEO a Barcelona  
  Dos-cents cinquanta anys d'industrialització a...  
  Ma. Dolors Garcia Ramon guardonada  
  Venim del XVIII Congreso de Geógrafos Españoles  
  Setmana Santa a Sicília  
  Dels conflictes territorials a Catalunya...  
  Cap al XVIII Congreso de Geógrafos Españoles  
  Quart col·loqui internacional de Geocrítica : El Trabajo  
  La SCdG serà al Congrés anyal de l'AAG  
  l'àmbit de trobada  ·  er encastre  ·  el lugar para el encuentro  ·  gailenen bilgunea  ·  o lugar de encontro  ·  le lieu de rencontre  ·  the gathering space
 
  Pàgina actualitzada el
22 de març de 2019
 
pau·alegre·fecit·mcmxcix·mmxx
Qualsevol persona interessada en la geografia pot associar-s'hi.
Si us plau, complimenteu la butlleta de sol.licitud d’ingrés.
    Societat Catalana de Geografia
Filial de l'Institut d'Estudis Catalans
Carrer del Carme, 47 / 08001 Barcelona
scg@iec.cat