Activitats del curs   ·   Trajectòria històrica   ·   Directori   ·   Publicacions   ·  Miscel·lània
  de Socis i de Sòcies · de Col·laboradors i de
A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z  
Col·laboradores · la Junta · Semblances

 

 

 
 
    Aportacions:
2017   Va intervenir en l'acte commemoratiu del 125è aniversari del naixement d'Aurora Bertrana [20 de desembre, resum].
2016   "Sobre l’evolució del pensament geogràfic a Catalunya", efectuat amb Núria Benach i Joan Tort, publicat a Treballs de la SCdG, 81.
    El resum de la Conferència Internacional Feminist Geographies and Intersectionality, l'organització de la qual va comptar amb el suport de la Societat Catalana de Geografia i l’Institut d’Estudis Catalans, entre altres institucions.
2015   Va intervenir en la presentació del llibre Espacios públicos, género y diversidad. Geografías para unas ciudades inclusivas, del qual és curadora [10 de febrer].
    Va intervenir en l'acte commemoratiu del "Cinquantenari del primer volum de la Geografia de Catalunya (II)" [26 de març, resum].
2012   "Un recorregut a través de la geografia crítica: de la geografia agrària a la geografia del gènere", publicat a Treballs de la SCdG, 73.
    La presentació del llibre Edward Soja. Doreen Massey. Un sentido global del lugar.
    N'hi ha més...
 
  Ma. Dolors Garcia i Ramon
@  
  Sòcia numerària  ·  Membre Numerari de l'IEC  ·  Vicepresidenta de la Societat (1986/93)  ·  Presidenta de la Societat (2000/2006)  ·  Conseller editorial de Treballs SCG
 
  Citada a les semblances de: Josep Iglésies · Joan Soler  
 
 
                                        
 
Li hem ressenyat:  
÷  Teoría y método en la geografía humana anglosajona. Barcelona: Ariel, 1985.  
÷  La práctica de la geografía en España (1940-1990). Barcelona: Ariel, 1992, realitzat amb Joan Nogué i Font i Abel Albet i Mas.  
÷  Geografía rural (Madrid: Síntesis, 1995), realitzat amb Antoni F. Tulla i Núria Valdovinos.  
÷  "La institucionalització acadèmica de la geografia". Secció, realitzada amb Abel Albet, del llibre Geografia general (Barcelona: Edicions de la UOC, 1999) a cura de Montserrat Pallarès i Antoni F. Tulla.  
÷  "Estudios rurales y género en Europa y en España: un estado de la cuestión". Secció, realitzada amb Mireia Baylina, del llibre El nuevo papel de las mujeres en el desarrollo rural (Vilassar de Mar: Oikos-tau, 2000) del qual també en són les curadores.  
÷  "Rural Gender Studies in Spain between 1975 and the present". Secció, realitzada amb Mireia Baylina, del llibre Power and Gender in European Rural Development (Aldershot, Hants: Ashgate Publ. Ltd., 2004) a cura d'Henri Goverde, Henk de Haan i Mireia Baylina.  
÷  "Colonialisme, imperialisme i exploració en geografia: noves aportacions crítiques sobre orientalisme i postcolonialisme", "Reinterpretant el discurs colonial i la història de la geografia des d'una perspectiva del gènere" i "Ensenyament de la geografia al Marroc, monografies regionals i llibres de viatges". Seccions, realitzades amb Joan Nogué i Abel Albet, del llibre España en Marruecos (Lleida: Milenio, 1999), a cura de Joan Nogué i JL. Villanova.  
÷  "Prácticas turísticas y coloniales de los viajeros catalanes en El Cairo a finales del XIX y principios del XX". Secció, realitzada amb Lluís Riudor i Perla B. Zusman, del llibre Representaciones culturales del paisaje (Madrid: Universidad Autónoma de Madrid, 2006) coordinat per A. López Ontiveros, Joan Nogué i Nicolás Ortega  
÷  Les aportacions al llibre Una mirada catalana a l’Àfrica (Lleida: Pagès, 2008) del qual va tenir cura amb Joan Nogué i Perla B. Zusman.  
÷  "La narrativa viatgera espanyola escrita per dones: interpretant les seves geografies imaginàries sobre el Marroc colonial (1900-1936)", secció de llibre Homenatge a Bartomeu Barceló i Pons, geògraf (Ciutat de Mallorca: Lleonard Muntaner, 2010), efectuada amb Rosa Cerarols.  
÷  Mujer y agricultura en España (Vilassar de Mar, Maresme: Oikos-Tau, 1995) efectuat amb Josefina Cruz, Isabel Salamaña i Montserrat Villarino.  
÷  Women of the European Union (Londres: Routledge, 1996), editat amb Janice Monk.  
÷  La participació en Espacios públicos, género y diversidad (Barcelona: Icaria, 2014), editat a cura de Garcia mateixa amb Anna Ortiz i Maria Prats.  
 
 
    Més aportacions:
2011   Va participar en la presentació del llibre Edward W. Soja. La perspectiva postmoderna de un geógrafo radical.
    Va participar en la presentació del llibre El món rural a Catalunya [5 de maig, ressenya de l'acte].
    Va intervenir en l'acte durant el qual li va ser lliurat el Premi Internacional Geocrítica 2011 [20 de setembre, ressenya].
    La ressenya del llibre Edward Soja. La perspectiva postmoderna de un geógrafo radical.
2010   Inauguració de la plaça Lluís Casassas i Simó. Va intervenir amb la lectura d'un fragment d'entrevista amb Lluís Casassas (1986). [5 de juny, notícia].
2008   Segon Congrés Català de Geografia. Formà part de la mesa i va intervenir en la sessió de clausura [30 de maig, ressenya]; va formar part del Consell Científic.
    Va participar en la presentació del llibre Una mirada catalana a l’Àfrica. Viatgers i viatgeres dels segles XIX i XX (1859-1936) d'autors diversos. [15 d'octubre, resum].
2007   Va participar en la presentació del llibre Las otras geografias [21 de febrer, ressenya]
    Va participar en la presentació del llibre Enric Lluch i Martín : l'obra escrita [28 de maig]
    "Presentació del llibre Las otras geografías, de Joan Nogué i Joan Romero, a la Societat Catalana de Geografia", publicat a Treballs de la SCdG, 63. Amb M. Tura.
2006   Geografia i gènere al món : qüestionant l'hegemonia angloamericana. Va dissertar sobre el tema: "'Generizando' la geografía española: un balance con más luces que sombras." [24 de febrer; notícia].
    Va presidir l'acte de presentació del Manifest per a una nova cultura del territori. [5 d'octubre, resum]
2005   "'Roda el món i torna al Born' : geografies imaginàries dels viatgers catalans al Caire (1889-1934)", publicat a Treballs de la SCdG, 60. Amb PB. Zusman, L. Riudor i A. Luna.
2001   Geografies dissidents. Va efectuar la "Presentació del seminari." [30 de novembre].
    Geografies dissidents. Va participar en la taula rodona i debat sobre el tema: "Dissidències, dissidents." [1 de desembre].
    "De la invisibilitat a l'agricultura ecològica: dona i gènere als estudis rurals", publicat a Treballs de la SCdG, 51. Realitzat en col·laboració amb Mireia Baylina i Ferré.
1997   "Vida i obra de Pau Vila i Dinarès (l881-1980)", publicat a Treballs de la SCdG, 45. Realitzat en col·laboració amb Joan Nogué i Font.
1993   Curs 1992-1993: D'homenatge a Lluís Casassas i Simó. Va dissertar sobre el tema: "La pràctica de la geografia: entrevista a Lluís Casassas i Simó (filmació)." [22 d'abril].
1992   "Pòrtic", publicat a Treballs de la SCdG, 33-34.
1991   Primer Congrés Català de Geografia: Ponències. Va dissertar sobre el tema: "Tendències recents del pensament geogràfic a Catalunya." [13 de març]. Publicada a les Actes del Congrés.
    "Joan Vilà i Valentí i la institucionalització de la geografia", publicat a Treballs de la SCdG, 25.
    "Exportació de petroli i desenvolupament econòmic. Una tipologia" (1981), reimprès a Treballs de la SCdG, 27.
    "Sobre la Conferència Regional dels Països Asiàtics del Pacífic organitzada per la Unió Geogràfica Internacional, Pequin (Beijing), 1990", publicat a Treballs de la SCdG, 27. Realitzat en col·laboració amb Roser Majoral i Moliné.
1989   Va dirigir el seminari sobre La geografia anglosaxona dels anys vuitanta amb David Saurí i Pujol i Abel Albet i Mas. El varen repartir en quatre sessions que versaren sobre els temes següents: "Les noves temàtiques i els nous enfocaments", "La introducció de l'anàlisi del gènere en geografia i la seva evolució", "El debat marxista en la geografia dels riscs naturals" i "Valoració dels lligams entre la geografia radical i la geografia humanística". El resum del seminari es va publicar a Treballs de la SCdG, 18.
    "Noves tendències i nous enfocaments a la geografia anglosaxona dels anys 80", publicat a Treballs de la SCdG, 18.
1986   Curs 1986-1987: La geografia catalana i els corrents actuals de la geografia. Va dissertar sobre el tema: "Les influències estrangeres a la geografia espanyola (1940-1985) : el paper de la geografia catalana." [31 d'octubre]. Va ser publicada a Treballs de la SCdG, 9.
    "Influències estrangeres i innovació metodològica en la geografia espanyola, 1940-1985: El paper de la geografia catalana", publicat a Treballs de la SCdG, 9.
1974   L'Atlas Temàtic de Catalunya. Va dissertar sobre el tema: "Anàlisi de la localització de cultius." [ 1 de març].
    Capçal de les aportacions...
 
   
  Citada a les ressenyes de:
  ÷  Nogué (1985): Una lectura geogràfico-humanista del paisatge de la Garrotxa  
  ÷  Tulla (1993): Procés de transformació agrària en àrees de muntanya  
 
 
  Triada i garbellada a les planes:
  De la reunió de les Juntes de Govern AGE i SCG  
  La territorialitat de l'Estat : debat a Cocentaina  
  El delegat Joan Vilà-Valentí : l'agraïment de la SCG  
  Assemblea general 2017 : paraules del president  
  Assemblea general 2016 : paraules del president  
  Françoise Breton i Anna Cabré guardonades  
  Capitalisme global i regeneració urbana : col·loqui  
  Repensar el Estado : a voltes amb la geografia política  
  De l'homenatge a M. Dolors Garcia Ramon a la UAB  
  M. D. Garcia Ramon : Premi Internacional Geo Crítica  
  Per les terres parades a banda i banda del Jordà  
  De la Sociedad de Geografía Comercial de Barcelona  
  Del viatge a les Açores  
  Adjudicats els Premis Solè Sabarís i Lluís Casassas  
  Infàncies diverses i context internacional  
  Documents d'Anàlisi Geogràfica : 50 números  
  Ma. Dolors Garcia Ramon : de la recepció a l'IEC  
  Paisatges culturals de Catalunya  
  De la mar Negra a la mar Blanca  
  David Saurí, Premi Medi Ambient IEC  
  Calen nous geògrafs  
  A l'encalç del paisatge de Joan Miró  
  Setmana Santa 06 a Tripolitània  
  Qüestionant hegemonies : foto de família  
  De la presentació de la Llei d’Informació Geogràfica i l’ICC  
  Globalització, treball i rol de la dona  
  Ma Dolors Garcia i Àngels Pascual ingressen a l'IEC  
  Reports de la recerca : geografia i demografia 1996-2002  
  Del lliurament del II Premi Joan Palau Vera  
  De l'acte d'homenatge a Pierre Vilar  
  Atorgat el Premi Lluís Casassas 2004  
  Per la volta del Creixent Fèrtil : unes impressions  
  De la taula rodona : la geografia professional a Catalunya  
  De la Rambla al Nil : els viatgers...  
  De la reunió EUGEO a Barcelona  
  Dos-cents cinquanta anys d'industrialització a...  
  Ma. Dolors Garcia Ramon guardonada  
  Venim del XVIII Congreso de Geógrafos Españoles  
  Setmana Santa a Sicília  
  Dels conflictes territorials a Catalunya...  
  Cap al XVIII Congreso de Geógrafos Españoles  
  Quart col·loqui internacional de Geocrítica : El Trabajo  
  La SCdG serà al Congrés anyal de l'AAG  
  l'àmbit de trobada  ·  er encastre  ·  el lugar para el encuentro  ·  gailenen bilgunea  ·  o lugar de encontro  ·  le lieu de rencontre  ·  the gathering space
 
  Pàgina actualitzada el
26 de gener de 2018
 
pau·alegre·fecit·mcmxcix·mmxix
Qualsevol persona interessada en la geografia pot associar-s'hi.
Si us plau, complimenteu la butlleta de sol.licitud d’ingrés.
    Societat Catalana de Geografia
Filial de l'Institut d'Estudis Catalans
Carrer del Carme, 47 / 08001 Barcelona
scg@iec.cat