Activitats del curs   ·   Trajectòria històrica   ·   Directori   ·   Publicacions   ·  Miscel·lània
  de Socis i de Sòcies · de Col·laboradors i de
A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z  
Col·laboradores · la Junta · Semblances

 

 

 
 
    Aportacions:
2019   "En record de Tomàs Vidal i Bendito (1941-2019)", efectuat amb AA.DD., publicat a Treballs de la SCdG, 87.
2016   Va intervenir en l'acte commemoratiu del "Cinquantenari del primer volum de la Geografia de Catalunya (III)" referit a la població [10 de febrer, resum].
    "L’evolució demogràfica recent dels municipis petits a Catalunya: diversitat de trajectòries", efectuat amb Jordi Bayona, publicat a Treballs de la SCdG, 81.
2015   Va intervenir en la Jornada Temàtica Els petits municipis i l'organització territorial, coorganitzada amb la Diputació de Barcelona, sobre el tema Mobilitat de la població, canvi demogràfic i petits municipis [2 de desembre].
2008   Segon Congrés Català de Geografia. Hi presentà la comunicació titulada "Dinàmiques migratòries i expansió residencial a Catalunya (1992-2005)" amb Patricia Prats i Poned. Va ser publicada a Treballs de la SCdG, 65.
2007   "Migració i segregació residencial a la Regió Metropolitana de Barcelona: Sant Cugat del Vallès com a elecció residencial per a les categories professionals altes", publicat a Treballs de la SCdG, 64. Amb M. Coll.
2006   Dissertà sobre el tema: "Mobilitat residencial i expansió de l’urbanisme dispers a la Regió Metropolitana de Barcelona: de l’anàlisi macro a l’anàlisi micro". [15 de novembre, ressenya]
    N'hi ha més...
 
  Isabel Pujadas i Rubies
@  
  Sòcia numerària
 
 
          
 
Li hem ressenyat:  
÷  La participació a El Solsonès (Barcelona: Caixa d'Estalvis de Catalunya, 1987), de Ignasi Aldomà i Romà Pujadas.  
÷  ” La dinàmica recent de la població: el moviment natural; la natalitat i la fecunditat (1960-1991)”. Secció del llibre Geografia General dels Països Catalans, III : la població. (Barcelona: Enciclopèdia Catalana, 1996), dirigit per Carles Carreras, i del qual coordinà les aportacions sobre dinàmiques demogràfiques.  
÷  La participació en El Maresme (Barcelona: Caixa d'Estalvis de Catalunya, 1989), dirigit per Jordi Rosés.  
 
 
    Més aportacions:
1997   Va impartir el curset sobre Les migracions interiors a Espanya: tendències recents i perspectives de futur amb Arlinda Garcia i Coll.
    "Les migracions interiors a Espanya a finals del segle XX", publicat a Treballs de la SCdG, 44. Realitzat en col·laboració amb Arlinda Garcia i Coll.
1991   Primer Congrés Català de Geografia. Membre del Consell Científic Assessor.
    Primer Congrés Català de Geografia: Ponències. Va dissertar sobre el tema: "Població i demografia a Catalunya." [14 de març]. Publicada a les Actes del Congrés.
1987   Va impartir el curset sobre l'Estudi de la població a la muntanya de Catalunya amb Anna Ma. Cabré i Pla i Enric Mendizàbal i Riera. El varen repartir en tres sessions que versaren sobre els temes següents: "Anàlisi del període de 1950 a 1981", "Fonts, mètodes i objectius del treball" i "Resultats del treball".
    "La població de muntanya a Catalunya", publicat a Treballs de la SCdG, 12. Realitzat en col·laboració amb Enric Mendizàbal i Riera.
1984   Dissertà sobre el tema: "Tendències actuals demogràfiques i territorials de la població de Catalunya." [27 de gener].
1974   L'Atlas Temàtic de Catalunya. Va dissertar sobre el tema: "El poblament actual a Catalunya i la seva traducció cartogràfica." [ 8 de febrer].
    Capçal de les aportacions...
 
   
  Citada a les ressenyes de:
  ÷  Vilagrasa (2000): Transformacions territorials a Catalunya (segles XIX-XX)  
  ÷  Cabré (1999): El sistema català de reproducció  
  ÷  Geografia General dels Països Catalans VII. Concepte i evolució (1996)  
 
 
  Triada i garbellada a les planes:
  Acte en record de Tomàs Vidal Bendito  
  Assemblea general 2016 : paraules del president  
  Població i espais urbans a Espanya : congrés  
  A propòsit de la ciutat de baixa densitat  
  REVISTA DE GEOGRAFIA : segona època : número 1  
  l'àmbit de trobada  ·  er encastre  ·  el lugar para el encuentro  ·  gailenen bilgunea  ·  o lugar de encontro  ·  le lieu de rencontre  ·  the gathering space
 
  Pàgina actualitzada el
19 de novembre de 2019
 
pau·alegre·fecit·mcmxcix·mmxx
Qualsevol persona interessada en la geografia pot associar-s'hi.
Si us plau, complimenteu la butlleta de sol.licitud d’ingrés.
    Societat Catalana de Geografia
Filial de l'Institut d'Estudis Catalans
Carrer del Carme, 47 / 08001 Barcelona
scg@iec.cat