Activitats del curs   ·   Trajectòria històrica   ·   Directori   ·   Publicacions   ·  Miscel·lània
  de Socis i de Sòcies · de Col·laboradors i de
A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z  
Col·laboradores · la Junta · Semblances

 

 

 
 
    Aportacions:
2015   "El Raval de Barcelona, un laboratori d’estudis urbans", efectuat amb Sergi Martínez i Lluís Frago, publicat a Treballs de la SCdG, 79.
2014   Dissertà sobre el tema: "El Raval de Barcelona, laboratori d’estudis urbans" [29 d'abril, resum].
2008   Segon Congrés Català de Geografia. Hi presentà la comunicació titulada "La cartografia temàtica a petita escala. Les lliçons de l’Atles de la Diversitat" amb Sergi Martínez Rigol i Sergio Moreno Redón. Va ser publicada a Treballs de la SCdG, 65.
2005   Va participar en la presentació del llibre Atles comercial de Barcelona del qual és director [2 de maig, resum]
2002   Dissertà sobre el tema: "Saõ Paulo, metròpolis fragmentada." [18 d'abril; resum].
1985   III Sessió Plenària del Grup Permanent de Treball Internacional de Geografia dels Tèxtils. Va dissertar sobre el tema: "El cotó, una antiga fibra nova en la indústria occidental." [ 5 de juny]. Va ser publicada a Treballs de la SCdG, 5.
    Va impartir el curset sobre La fotointerpretació i la Geografia amb Josep Ma. Rabella i Vives, David Serrat i Congost i Antoni Farràs i de Blas.
    Va participar en la taula rodona sobre L'acció humana i els riscs naturals a la muntanya amb Josep Ma. Camarasa i Castillo, Joan M. Vilaplana, Albert Serratosa i Palet i Joan Becat.
    "Reflexions personals en la mort del Dr. Lluís Solé", publicat a Treballs de la SCdG, 4.
    "El cotó, una nova-vella fibra textil en la indústria occidental (Resum)", publicat a Treballs de la SCdG, 5.
    N'hi ha més...
 
  Carles Carreras i Verdaguer
@  
  Soci numerari  ·  Tresorer de la Societat (1973/76)  ·  Vocal de la Junta (1977/85)
 
  Citat a les semblances de: Joan Vilagrasa · Joan Rebagliato  
 
 
                                                                         
 
Li hem ressenyat:  
÷  "El Sants rural" en Aportacions en homenatge al geògraf Salvador Llobet. Barcelona: Universitat de Barcelona, 1979.  
÷  Geografia humana. Barcelona: Dopesa 2, 1980.  
÷  "El paisatge com a recurs". Secció del volum II de la Geografia General dels Països Catalans (Barcelona: Enciclopèdia Catalana, 1992) dirigida per Carreras mateix.  
÷  "La indústria avui". Secció del llibre Geo... PPCC 6: la indústria i l’agricultura (Barcelona: Enciclopèdia Catalana, 1993), dirigit per Carreras mateix.  
÷  "El concepte de Països Catalans: aproximacions des de la geografia". Secció del llibre Geo... PPCC 7: concepte i evolució (Barcelona: Enciclopèdia Catalana, 1996), dirigit per Carreras mateix.  
÷  "Els espais metropolitans". Secció realitzada amb Elisabeth Delios, Pere Brunet i Josep Costa del llibre Geografia General dels Països Catalans, IV : les ciutats. (Barcelona: Enciclopèdia Catalana, 1993), dirigit per Carreras mateix.  
÷  "Els serveis al consum". Secció del llibre Geo... PPCC 5: el turisme, el comerç i les finances (Barcelona: Enciclopèdia Catalana, 1994), dirigit per Carreras mateix.  
÷  La Barcelona literària. Barcelona: Proa, 2003.  
÷  "La funcionalitat de l’espai públic: nous espais del consum". Secció del llibre Espais públics. Mirades multidisciplinàries (Barcelona: Pòrtic, 2002) coordinat per Rosa Tello.  
÷  La Universitat i la Ciutat. Barcelona: Universitat de Barcelona, 2001.  
÷  Atles Comercial de Barcelona (Barcelona: Ajuntament de Barcelona et al, 2003), dirigit per Carreras mateix.  
÷  Barris antics de Catalunya. Manresa i Barcelona: Angle Editorial - Fundació Caixa de Manresa, 2005. Realitzat amb Lluís Frago.  
÷  "São Paulo, una sola ciudad? Las identidades fragmentarias de la metrópolis globalizada", secció del llibre Barcelona y São Paulo cara a cara (Mataró: Davinci, 2006) del qual n'ha tingut cura en col·laboració amb Ana FA Carlos.  
÷  Botigues històriques de Catalunya (Manresa i Barcelona: Angle Editorial - Fundació Caixa de Manresa, 2006) realitzat amb Sergio Moreno i Assumpta Ariño.  
÷  Atles de la diversitat (Barcelona: Enciclopèdia Catalana, 2004) del qual és el director.  
÷  "Equipament comercial, oci i turisme" i "Grans manifestacions culturals", apartats efectuats amb Sergio Moreno de l'Atles del turisme a Catalunya (Barcelona: Departament d’Innovació, Universitats i Empresa, Generalitat de Catalunya, 2009) dirigit per Francesc López i Dolores Sanchez.  
÷  La ciudad, enseñanzas del fenómeno urbano. Madrid: Anaya, 1983.  
÷  Geografia urbana de Barcelona. Vilassar de Mar, Maresme: Oikos-Tau, 1993.  
÷  "La centrificación, una propuesta de clarificación conceptual", aportació al llibre La cuestión del Centro, el Centro en cuestión (Lleida: Milenio, 2010), editat a cura de Sergi Martínez Rigol.  
÷  "De llocs i de noms", secció del llibre Llegint pedres, escrivint ciutats (Lleida: Pagès, 2009) editat a cura de C. Carreras mateix amb Sergio Moreno.  
÷  "Palma de Menorca, una nova visió de l’ocupació humana de l’illa", secció del llibre Homenatge a Bartomeu Barceló i Pons, geògraf (Ciutat de Mallorca: Lleonard Muntaner, 2010).  
÷  La participació a L’eix del Llobregat i el Túnel del Cadí (Barcelona: Universitat de Barcelona, 1983), dirigit per Maria de Bolòs.  
÷  La participació a L’eix del Llobregat i el Túnel del Cadí 10 anys després (Barcelona: Túnel del Cadí, 1994), coordinat per Maria de Bolòs.  
÷  La participació en l'Atles de Barcelona (Barcelona: Ajuntament de Barcelona, 2011), dirigit per Josep Serra i Batiste.  
 
 
    Més aportacions:
1982   "L'estructura de la propietat i morfologia urbana a Hostafrancs", publicat a Revista Catalana de Geografia.
1978   Dissertà sobre el tema: "Els vint-i-cinc anys de la Geografia de Catalunya de l'editorial AEDOS: un assaig d'anàlisi critica." [21 d'abril].
1974   L'Atlas Temàtic de Catalunya. Va dissertar sobre el tema: "El medi físic. El clima." [ 9 de gener].
    L'Atlas Temàtic de Catalunya. Va dissertar sobre el tema: "La ciutat i els problemes generals de l'urbanisme. El cadastre de finques urbanes com a font d'informació cartogràfica." [3 de maig]. La dissertació va ser completada amb una visita a Hostafrancs [4 de maig] guiada per Carreras mateix.
    Capçal de les aportacions...
 
   
  Citat a les ressenyes de:
  ÷  Vilagrasa (1990): Creixement urbà i agents de la producció de l’espai: el cas de la ciutat de Lleida 1940-1980  
  ÷  Solà-Morales (2008): Deu lliçons sobre Barcelona  
  ÷  Lluch; Nel·lo (1984): El debat de la Divisió Territorial de Catalunya  
  ÷  Clua (2001): Les colònies industrials  
  ÷  Vilagrasa (2000): Transformacions territorials a Catalunya (segles XIX-XX)  
  ÷  Bertran; Paredes; Sánchez (1994): La percepció de la ciutat. Una experiència didàctica a l’Hospitalet de Llobretat  
  ÷  Geografia General dels Països Catalans I. El clima i el relleu (1992)  
  ÷  Geografia General dels Països Catalans VII. Concepte i evolució (1996)  
 
 
  Triat i garbellat a les planes:
  A tall d'homenatge a Horacio Capel  
  XXIV Congrés ICOS : els noms en la vida quotidiana  
  De l'acte de recordança de Jaume Vicens Vives a la UB  
  La geopolítica i la cartografia de Jaume Vicens Vives  
  És irresoluble l'organització territorial catalana?  
  Identitat i processos d'urbanització : seminaris  
  Cartografia i Ciutat : jornades a l'ICC  
  Jornada d'estudi i homenatge a Joan Vilagrasa  
  Conferències i cursets a l'ICC: curs 2003-2004  
  REVISTA DE GEOGRAFIA : segona època : número 1  
  Bosque + Carreras : diàleg al claustre  
  Sao Paulo, metròpolis fragmentada  
  Fa vint-i-cinc anys a la Cerdanya... : identitats  
  Fa vint-i-cinc anys a la Cerdanya... : foto i identitats  
  l'àmbit de trobada  ·  er encastre  ·  el lugar para el encuentro  ·  gailenen bilgunea  ·  o lugar de encontro  ·  le lieu de rencontre  ·  the gathering space
 
  Pàgina actualitzada el
23 de desembre de 2015
 
pau·alegre·fecit·mcmxcix·mmxx
Qualsevol persona interessada en la geografia pot associar-s'hi.
Si us plau, complimenteu la butlleta de sol.licitud d’ingrés.
    Societat Catalana de Geografia
Filial de l'Institut d'Estudis Catalans
Carrer del Carme, 47 / 08001 Barcelona
scg@iec.cat