Activitats del curs   ·   Trajectòria històrica   ·   Directori   ·   Publicacions   ·  Miscel·lània   :   Índex
Els Llibres  dels Socis  i de les Sòcies
Notes   ·   Editors  ·   Any  ·   Autoria  ·   Títols  ·   Aparador
 
Carles Carreras i Lluís Frago: Barris antics de Catalunya. Manresa i Barcelona: Angle Editorial - Fundació Caixa Manresa, 2005 (Patrimoni Artístic de Catalunya, 12); fotografies de Pere Pascual i Rosina Ramírez; 293 pp. ISBN 84-96521-05-2.   Ressenya de P. Alegre : 
pàg.    1  ·  2  ·  3  ·  4 
 

El llibre que presentem s'esbatana en dues grans vessants: una d'escrita, de to manifestament divulgatiu sobre el fet urbà a Catalunya, i un nombre considerable de fotografies de racons, monuments i ambients dels barris antics d'una bona colla de ciutats de Catalunya, la majoria de les quals a tota plana, en suport de paper de qualitat. Sense parar en càlculs bibliomètrics embafadors, en dir que les planes de text vénen a ocupar, si fa o no fa, una cinquena part de l'obra, el lector i la lectora s'adonaran prou bé cap on van dirigits els trets: un producte escaient per a satisfer una àmplia demanda com a objecte d'obsequi en dates assenyalades. Una altra combinació d'imatge i text, gènere en el qual l'editorial manresano-barcelonina ha descobert un filó de vendes considerable d'uns anys ençà.

El text de Carles Carreras i Lluís Frago no pretén innovar ni aprofundir en el tema, ni de lluny. Aquí no toca. Prometen fer-ho en publicacions de tall acadèmic per a ben aviat. S'avenen a revisar, alt per alt, el creixement de les ciutats catalanes des de diversos enfocaments per a contextualitzar espacialment els seus barris antics, en particular, i en el fenomen urbà català, en general. ¿Quins són els centres d'interès que presenten a la persona que, sense cap coneixement previ de relleu, obre el llibre, passa pàgina, enceta la lectura i guaita les fotografies?

 

N'hi ha diversos, com es correspon amb el fenomen. I ben endreçats. La ciutat com a causa i efecte de tensions socials i econòmiques de tota mena, és el tret recurrent que els autors retreuen al fer urbà des de la Presentació [5-7] mateixa. És precisament en el barris antics de les ciutats catalanes, dipositaris de tresors arquitectònics notables, on els plantejaments d'alternatives entre la conservació i la demolició, o bé entre la restauració i la reconstrucció, prenen una dimensió més crua en un entorn explotat per al turisme que se'l vol interessat per la cultura, però que, massa sovint, deriva en un consum banal de monuments i singularitats sense solta ni volta. Així, el barri antic esdevé un fragment de ciutat convertit en escenari de monuments, del qual els autors del text no se'n poden pas esmunyir --altrament no hi hauria llibre--, i en prometen una anàlisi perspectiva bifocal, geogràfica i històrica alhora, i a voltes més aviat arqueològica.

La síntesi de l'aproximació podria ser la continguda en el paràgraf següent: "Com que la ciutat s'ha convertit els darrers segles en una màquina d'acumulació de capital, restauració i revalorització signifiquen sempre revalorització, fins i tot monetària, cosa que suposa una certa mercantilització (...) Com a conseqüència general podria dir-se que les ciutats que millor han preservat fins avui el seu patrimoni històric i artístic són les que han tingut una menor dinàmica econòmica i

 

segueix...

 
  l'àmbit de trobada  ·  er encastre  ·  el lugar para el encuentro  ·  gailenen bilgunea  ·  o lugar de encontro  ·  le lieu de rencontre  ·  the gathering space
 
  Pàgina publicada el
13 de juliol de 2006
 
pau·alegre·fecit·mcmxcix·mmxx
Qualsevol persona interessada en la geografia pot associar-s'hi.
Si us plau, complimenteu la butlleta de sol.licitud d’ingrés.
    Societat Catalana de Geografia
Filial de l'Institut d'Estudis Catalans
Carrer del Carme, 47 / 08001 Barcelona
scg@iec.cat