Activitats del curs   ·   Trajectòria històrica   ·   Directori   ·   Publicacions   ·  Miscel·lània   :   Índex
Els Llibres  dels Socis  i de les Sòcies
Notes   ·   Editors  ·   Any  ·   Autoria  ·   Títols  ·   Aparador
 
Francesc López Palomeque i Dolores Sanchez Aguilera (dirs.) : Atles del turisme a Catalunya. Mapa nacional de l’oferta i els productes turístics. Barcelona: Departament d’Innovació, Universitats i Empresa, Generalitat de Catalunya, 2009; 526 p. Adjunts a direcció: Anna Torres Delgado i Carlos Guardia Carbonell. Pròlegs de Josep Huguet i Dídac Ramírez. ISBN 978-84-393-8050-4.   Ressenya de P. Alegre : 
pàg.    1  ·  2  ·  3  ·  4  ·  5  ·  6 
 

El “Mapa Nacional de l’Oferta i els Productes Turístics de Catalunya” és el resultat d’un conveni signat entre el Departament d’Innovació, Universitats i Empresa de la Generalitat de Catalunya i la Universitat de Barcelona per a desenvolupar una de les accions previstes en el Pla Estratègic del Turisme a Catalunya (1005-2010), concretament l’”Acció 2.1. Elaboració del Mapa Nacional de l’Oferta i els Productes Turístics”. L’Atles del turisme a Catalunya n’és la materialització palmària. En aquest context, l’Atles acompleix dues finalitats complementàries. D’una banda, és un inventari detallat i territorialitzat del sector turístic a Catalunya i, d’altra, és un instrument adient per a la gestió i planificació d’aquest sector durant els anys a venir. Més concretament, amb la realització de l’Atles s’ha pretès aconseguir una informació integrada i territorialitzada de l’oferta i dels productes turístics del conjunt de Catalunya que permet disposar, alhora, d’una visió integradora de les capacitats actuals i futures i de les mancances d’atractiu turístic d’un territori concret. També s’ha volgut disposar d’una eina de gestió per a identificar actuacions prioritàries i facilitar la coordinació i la col·laboració entre els diversos agents de l’administració.

 

El contingut de l’Atles s’expressa mitjançant la trilogia comunicativa de la imatge, el text i les taules estadístiques. Tots tres són importants, i més quan en el text s’ha volgut recollir també –segon el cas– una breu diagnosi i prognosi. Però en un projecte d’aquesta naturalesa la imatge com a llenguatge (mapes, gràfics, fotografies) adquireix un paper molt rellevant. En efecte, els cent tretze mapes s’aboquen sobre tres característiques essencials del fenomen turístic: la seva dimensió global, la seva potencialitat per a generar riquesa i el seu caràcter canviant, la qual cosa obliga a establir estratègies d’adaptació gairebé de manera permanent. Tot i que l’objectiu se centra en l’oferta i els productes, també han estat inclosos mapes dels llocs, destinacions i espais turístics –entesos com a “producte” – de conjunt amb una anàlisi dels fluxos turístics –dels turistes– des de la perspectiva de la seva distribució en el territori i les seves pràctiques espacials. De bracet amb els mapes, les fotografies procuren presentar els atractius i els recursos turístics de Catalunya en tota la seva extensió territorial i no pas només dels seus indrets més tòpics i típics, la qual cosa demostra l’interès per a promoure el turisme sostenible a totes les contrades de l’àmbit.

 

segueix...

 
  l'àmbit de trobada  ·  er encastre  ·  el lugar para el encuentro  ·  gailenen bilgunea  ·  o lugar de encontro  ·  le lieu de rencontre  ·  the gathering space
 
  Pàgina publicada el
27 d'abril de 2010
 
pau·alegre·fecit·mcmxcix·mmxx
Qualsevol persona interessada en la geografia pot associar-s'hi.
Si us plau, complimenteu la butlleta de sol.licitud d’ingrés.
    Societat Catalana de Geografia
Filial de l'Institut d'Estudis Catalans
Carrer del Carme, 47 / 08001 Barcelona
scg@iec.cat