Activitats del curs   ·   Trajectòria històrica   ·   Directori   ·   Publicacions   ·  Miscel·lània   :   Índex
Els Llibres  dels Socis  i de les Sòcies
Notes   ·   Editors  ·   Any  ·   Autoria  ·   Títols  ·   Aparador
 
Joan Vilagrasa (a cura de) : Transformacions territorials a Catalunya (segles XIX-XX).
Lleida: Pagès editors, 2000; 280 pàgs.; ISBN 84-7935-766-5
  Revisió de P. Alegre :
pàg.   1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10
 

 

D'entre les nombroses revistes proveïdores d'articles sobre el tema no n'hi ha cap que destaqui clarament. D'entre els noms propis caldria destacar les referències bibliogràfiques dels professors Ángel Cabo i Roser Majoral, de l'historiador Josep Pujol i Andreu així com els treballs de base del GEHR (Grupo de Estudios de Historia Rural).

L'evolució de la bibliografia referent a les ciutats i la xarxa urbana la repassen Joan Ganau i Joan Vilagrasa (pp. 111-146). L'estructuració de l'exposició és mixta: temàtica i cronològica amb un important pes, com era d'esperar, de la bibliografia sobre Barcelona i el seu àmbit urbà immediat. Gairebé la meitat de les 109 referències seleccionades pels professors Ganau i Vilagrasa es refereixen exclusivament a Barcelona i als seus barris. Tot i així, crec que els autors han maldat de manera estrènua per a proporcionar bibliografia d'altres ciutats rellevants. Així, es conjunten adequadament les apreciacions, les mesures i els aplecs documentals de tota llei realitzats pels diversos estudiosos que se citen sobre els ritmes de creixement de les ciutats i la formació de la xarxa urbana catalana, el tema que obre la secció. El cos bàsic de les citacions gira entorn l'evolució del pensament

 

sobre la ciutat i el planejament. Els temes/ etapa són els següents:

  • de l'enderroc de les muralles als plans d'eixample,
  • la Gross Barcelona i l'urbanisme de començament del segle XX,
  • la política d'annexions dels municipis del Pla de Barcelona,
  • la penetració de nous criteris urbanístics,
  • la dotació d'infraestructures i equipaments,
  • el planejament en els anys de postguerra,
  • les formes d'apropiació de l'espai urbà,
  • la diferenciació social i la qualificació de l'espai urbà.

No és casual que els autors i autora que compten amb més citacions en aquesta secció siguin els professors Horacio Capel, Mercè Tatjer i Carles Carreras, per una banda, i els arquitectes Albert Garcia Espuche i Ignasi i Manuel de Solà-Morales, per altra. Les revistes de les que se'n recullen més articles són Ciudad y Territorio i Revista de Geografía.

segueix...

 
  l'àmbit de trobada  ·  er encastre  ·  el lugar para el encuentro  ·  gailenen bilgunea  ·  o lugar de encontro  ·  le lieu de rencontre  ·  the gathering space
 
  Pàgina publicada el
14 de setembre de 2001
 
pau·alegre·fecit·mcmxcix·mmxx
Qualsevol persona interessada en la geografia pot associar-s'hi.
Si us plau, complimenteu la butlleta de sol.licitud d’ingrés.
    Societat Catalana de Geografia
Filial de l'Institut d'Estudis Catalans
Carrer del Carme, 47 / 08001 Barcelona
scg@iec.cat