Activitats del curs   ·   Trajectòria històrica   ·   Directori   ·   Publicacions   ·  Miscel·lània   :   Índex
Els Llibres  dels Socis  i de les Sòcies
Notes   ·   Editors  ·   Any  ·   Autoria  ·   Títols  ·   Aparador
 
Joan Vilagrasa (a cura de) : Transformacions territorials a Catalunya (segles XIX-XX).
Lleida: Pagès editors, 2000; 280 pàgs.; ISBN 84-7935-766-5
  Revisió de P. Alegre :
pàg.   1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10
 

 

Benelbas, I (1981): Economia agrària de Catalunya: anàlisi del canvi a l'agricultura catalana, 1960-1975. Barcelona: Ketres.
Carreras Candi, F (a cura de) (1912-18): Geografia General de Catalunya. Barcelona: Alberto Martin.
Casassas, L (1977) : Barcelona i l'espai català. El paper de Barcelona en la formació i en l'ordenament territorial de Catalunya. Barcelona: Ed. Curial.
Iglésies, J (1968): La crisi agrària de 1879-1900. La fil·loxera a Catalunya. Barcelona: Edicions 62 (Col. Llibres a l'Abast)
Iglésies, J (a cura de) (1969-1970): El Cens del Comte de Floridablanca, 1787 (part de Catalunya). Barcelona: Fundació Salvador Vives Casajuana.
Madoz, P (1845-1860): Diccionario Geográfico- Estadístico- Histórico de España y sus Posesiones de Ultramar. Madrid: P. Madoz; L. Sagasti (16 vols.).
Reparaz Ruiz, G de (1928): La Plana de Vic. Barcelona: Barcino.

  Solé Sabarís, L (a cura de) (1958-1974): Geografia de Catalunya. Barcelona: AEDOS (3 vols.)
Vila, P (1926): La Cerdanya. Barcelona: Barcino.
Vila, P (1963): Visions geogràfiques de Catalunya. Barcelona: Barcino (2 vols.).
Vilar, P (1962): La Catalogne dans l'Espagne moderne. Recherches sur les fondements économiques des structures nationales. París: SEVPEN

Amb el mateix criteri de presència de la seva citació a una i altre secció, de revistes transversals, només n'he pogut identificar dues: L'Avenç i Recerques. A títol purament informatiu: no hi ha cap revista pròpia del gremi de geografia que sigui citada per més de tres autors. De tot plegat, de llibres i de revistes transversals, deixo les conclusions per al lector/a.

segueix...

 
  l'àmbit de trobada  ·  er encastre  ·  el lugar para el encuentro  ·  gailenen bilgunea  ·  o lugar de encontro  ·  le lieu de rencontre  ·  the gathering space
 
  Pàgina publicada el
14 de setembre de 2001
 
pau·alegre·fecit·mcmxcix·mmxx
Qualsevol persona interessada en la geografia pot associar-s'hi.
Si us plau, complimenteu la butlleta de sol.licitud d’ingrés.
    Societat Catalana de Geografia
Filial de l'Institut d'Estudis Catalans
Carrer del Carme, 47 / 08001 Barcelona
scg@iec.cat