Activitats del curs   ·   Trajectòria històrica   ·   Directori   ·   Publicacions   ·  Miscel·lània   :   Índex
Triat i garbellat  :  l'estassat   :   Índex
Aquesta comunicació o convocatòria és endarrerida, depassada o debolida. Us l'havíem triat i garbellat en la data que figura a peu de plana. Potser encara sigui del vostre interès. Si més no, us l'hem reservat com a record històric.
  
   

La ciutat de baixa densitat: lògiques, gestió i contenció .
Seminari al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona CCCB
24, 25 i 26 de novembre de 2004
 

  

Lloc de realització: Centre de Cultura Contemporània de Barcelona
Matriculació: CUIMPB - Centre Ernest Lluch / Edifici de l'Antic Teatre. CCCB / Montalegre 5 / 08001 Barcelona / Tel. 93 302 06 34 www.cuimpb.es/mainmatricat.htm
Preu de la Matrícula: 140 € (als estudiants universitaris se'ls aplicarà la matrícula reduïda de 90€)
Patrocinador: Diputació de Barcelona

Directors:
Francesco Indovina
Jordi Bertran

Coordinadors:
Maria Herrero
David Mongil

 

El model d'ús i ocupació del territori en les societats urbanes més avançades s'ha caracteritzat en els últims trenta anys per un procés d'explosió urbana de dimensió territorial. El creixement s'ha produït d'una manera extensiva i dispersa sobre el territori, i en algunes àrees s'ha caracteritzat per la baixa densitat. La regió metropolitana de Barcelona i el conjunt del litoral català constitueixen un exemple significatiu d'aquests processos.

Actualment la ciutat de baixa densitat és una realitat consolidada, difícilment reversible i origen d'elevats costos socials i ambientals, i de demandes per al conjunt de la societat. Més enllà de la descripció, la comprensió de les lògiques de funcionament de la ciutat de baixa densitat ha de permetre establir noves polítiques de gestió, de qualificació urbana, d'estructuració del territori i d'eventual densificació.

El curs es proposa quatre objectius: la divulgació dels estudis existents sobre la ciutat de baixa densitat –especialment en el regió de Barcelona-, aprofundir en el coneixement de les lògiques així com dels costos socials, ambientals i econòmics, establir propostes de gestió de la ciutat de baixa densitat i traduir el discurs de contenció del creixement en baixa densitat, en polítiques territorials i urbanístiques.

Partint d'aquests objectius, el curs s'estructura també en quatre blocs: estudis de la ciutat de baixa densitat, cost ambiental social i econòmic de la ciutat de baixa densitat, polítiques de contenció de la ciutat de baixa densitat, polítiques de gestió i intervenció en la ciutat de baixa densitat.

Les quatre sessions dels dies 25 i 26 s'organitzessin a partir d'un dossier de treball sobre el tema, realitzat especialment per a aquest curs, que es distribuirà també als participants. El dossier inclourà una síntesi dels principals estudis, conceptes, aportacions metodològiques, experiències etc., en relació al tema de la sessió, serà presentat pels seus autors i posteriorment debatut pels especialistes convidats.

  

 

Dimecres, 24 de novembre

 

La realitat urbana de la ciutat de baixa densitat
 

9:30 Les àrees de baixa densitat, àrees de transició / Francesco Indovina
10:30 Les urbanitzacions residencials a la província de Barcelona. Identificació, característiques i problemàtiques / Joan Barba / Montserrat Mercadé
12:00 L'explosió de la ciutat. Els processos de dispersió i polarització a la regió metropolitana de Barcelona / Antonio Font
13:00 Anàlisi del fenomen del creixement en baixa densitat al territori històric de Bizkaia / Garbiñe Henry / Luis N. Gómez
16:30 El creixement urbà dispers a la Costa Brava / Carolina Martí
17:15 La producció residencial de baixa densitat a la província de Barcelona / Francesc M. Muñoz
18:00 De la ciutat jardí a villetopolis / Pierluigi Cervellati
19:00 Ponència / Jordi Bertran
20:00 Mobilitat residencial i processos de dispersió urbana a la regió metropolitana de Barcelona / Isabel Pujadas

 

 

Dijous, 25 de novembre

 

Els costos ambientals de la ciutat de baixa densitat
 

9:30 Dossier : Els costos ambientals de la ciutat de baixa densitat / Francesc Magrinyà
11:00 Debat sobre el dossier / Ramon Espinach / Xavier Mayor / Salvador Rueda
13:00 Els costos i les trames urbanes : Improving the coherence of the urban fabric / Nikos A. Salingaros

Els costos econòmics i socials de la ciutat de baixa densitat
 

16:00 Dossier : Els costos econòmics i socials de la ciutat de baixa densitat / Garbiñe Henry
17:15 Debat sobre el dossier / Manuel Herce / Carme Miralles / Ivan Muñiz
19:15 Els costos econòmics i socials de la ciutat de baixa densitat / Ma. Cristina Gibelli

Text de presentació i programa facilitats pel secretariat del seminari el dimecres 10 de novembre de 2004.

 

 

Divendres, 26 de novembre

 

Polítiques de contenció de la ciutat de baixa densitat
 

9:30 Dossier : Polítiques de contenció de la ciutat de baixa densitat / Joan Vicente
11:00 Debat sobre el dossier / Jordi Bertran / Juli Esteban / Frederic Ximeno
13:00 Els nous paisatges urbans i les polítiques de contenció de la ciutat de baixa densitat / Arturo Lanzani
13:45 Ponència / Michelangelo Savino

Polítiques de gestió i intervenció en la ciutat de baixa densitat
 

16:00 Dossier : Polítiques de gestió i intervenció de la ciutat de baixa densitat / Joan Barba / Montserrat Mercadé
17.00 Debat sobre el dossier / Joan Llort / Ricard Pié / Josep Solé
18.30 Conclusions dels directors del seminari : De la ciutat de baixa densitat a l'arxipèlag metropolità
20:00 Conferència d'Oriol Nel•lo

  l'àmbit de trobada  ·  er encastre  ·  el lugar para el encuentro  ·  gailenen bilgunea  ·  o lugar de encontro  ·  le lieu de rencontre  ·  the gathering space
 
  Pàgina actualitzada el
10 de novembre de 2004
 
pau·alegre·fecit·mcmxcix·mmxx
Qualsevol persona interessada en la geografia pot associar-s'hi.
Si us plau, complimenteu la butlleta de sol.licitud d’ingrés.
    Societat Catalana de Geografia
Filial de l'Institut d'Estudis Catalans
Carrer del Carme, 47 / 08001 Barcelona
scg@iec.cat