Activitats del curs   ·   Trajectòria històrica   ·   Directori   ·   Publicacions   ·  Miscel·lània
  de Socis i de Sòcies · de Col·laboradors i de
A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z  
Col·laboradores · la Junta · Semblances

 

 

 
 
    Aportacions:
2013   Dissertà sobre el tema: "El paper d’Enric Lluch en el debat sobre l’organització i ordenació territorial de Catalunya." [14 de novembre, resum].
    "El paper d’Enric Lluch en el debat sobre l’organització i l’ordenació territorial de Catalunya", publicat a Treballs de la SCdG, 76.
1993   Curs 1992-1993: D'homenatge a Lluís Casassas i Simó. Va participar en la taula rodona i debat sobre el "Pla Territorial General de Catalunya." [17 d'abril].
1991   Primer Congrés Català de Geografia. Presidí la sessió setena de Ponències: "El fenomen urbà"
    "Barcelona i el sistema de ciutats catalanes", publicat a Treballs de la SCdG, 27.
1990   Curs 1990-1991: El curs del Primer Congrés. Va dissertar sobre el tema: "Barcelona dintre del sistema de ciutats catalanes." [14 de desembre]. Va ser publicada a Treballs de la SCdG, 27.
 
  Ricard Pié i Ninot
@  
  Soci numerari