Activitats del curs   ·   Trajectòria històrica   ·   Directori   ·   Publicacions   ·  Miscel·lània   :   Índex
Triat i garbellat  :  l'estassat   :   Índex
Aquesta comunicació o convocatòria és endarrerida, depassada o debolida. Us l'havíem triat i garbellat en la data que figura a peu de plana. Potser encara sigui del vostre interès. Si més no, us l'hem reservat com a record històric.
   

El Govern de la Generalitat està impulsant, en aquesta legislatura, una profunda renovació dels instruments d'ordenació i gestió del territori, com ho demostra l'aprovació, durant el darrer any, de tres lleis que modifiquen i innoven, de manera molt notable, el marc normatiu en aquest camp: Llei 2/2004, de barris, viles i àrees urbanes que requereixen d'atenció especial; la Llei 10/2004, de modificació de la Llei 2/2002 d'urbanisme, per al foment de l'habitatge assequible, la sostenibilitat territorial i l'autonomia local, i la Llei 8/2005, de protecció, gestió i ordenació del paisatge.

Al costat d'aquestes iniciatives legislatives, el Govern també ha impulsat, a través del Departament de Política Territorial i Obres Públiques, tot un seguit de nous instruments de planejament. Així s'ha creat el Programa de Planejament Territorial, des del qual s'esta promovent una nova generació de plans territorials i urbanístics, entre els quals destaquen els 17 plans directors urbanístics iniciats fins a la data.

El caracter innovador d'aquests plans es deriva, en primer lloc, del seu abast territorial: es tracta, en tots els casos, de plans d'àmbit supramunicial, destinats a orientar i coordinar el planejament local per tal que pugui fer front a les dinàmiques de transformació del territori, dinàmiques que, com és ben sabut, integren espais cada cop més amplis. En segon lloc, els plans són innovadors pel seu contingut, ja que volen donar una resposta de conjunt a la problemàtica dels assentaments, les infraestructures i els espais oberts, trencant, així, les aproximacions sectorials. Finalment, els plans són innovadors pels seus objectius d'assolir una major sostenibilitat ambiental, eficiència econòmica i integració ciutadana a través de la compacitat formal, la complexitat funcional i la cohesió social dels assentaments.

Per això, el Departament de Política Territorial i Obres Públiques i el Col·legi d'Arquitectes de Catalunya hem volgut organitzar conjuntament, tot coincidint amb l'exposició sobre el Pla director urbanístic del sistema costaner, una jornada de presentació i debat sobre els nous plans directors urbanístics a Catalunya.

 

PROGRAMA

9:00 Obertura a càrrec de Joaquim Nadal, conseller de Política Territorial i Obres Públiques, Jesús Alonso, degà del COAC i Jordi Ludevid, president de la Demarcació de Barcelona del COAC.

9:15 Objectius i desenvolupament del programa de planejament territorial | Les noves polítiques territorials del Govern de la Generalitat, a càrrec d'Oriol Nel·lo, secretari per a la Planificació Territorial de la Generalitat de Catalunya : Els continguts i mètode de treball del programa de planejament territorial, a càrrec de Juli Esteban, director del Programa de Planejament Territorial

10:15 Els plans directors urbanístics del sistema costaner | El Pla director urbanístic del sistema costaner i el Pla director urbanístic dei sistema costaner per a sectors de sól urbanitzable delimitat sense planejament definitivament aprovat, a carrec de Joan Llort, director general d'Urbanisme, Santiago Juan i Jordi Casso, Direcció General d'Urbanisme

11:45 Els plans directors d'àrees urbanes | El Pla director de la Conca d'Òdena, a càrrec d'Antonio Font, director de l'equip redactor | El Pla director del Pla de Bages, a càrrec de Joaquim Sabaté, director de l'equip redactor | El Pla director de la Plana de Vic, a càrrec de Xavier Eizaguirre, director de l'equip redactor | El Pla director de l'àrea urbana de Figueres, a càrrec de Lluís Cantallops i Ferran Segarra, directors de l'equip redactor

16:00 Els plans directors de les comarques de muntanya | El Pla director urbanístic de l'Aran, a càrrec de Carles Llop, director de l'equip redactor | El Pla director urbanístic del Pallars Sobirà, a càrrec de Carles Llop i Sebastià Jornet, directors de l'equip redactor | El Pla director urbanístic de la Cerdanya, a càrrec de Miquel Domingo i Alfred Fernández de la Reguera, directors de l'equip redactor | Les Normes complementàries d'arquitectura de muntanya, a càrrec de Ramon Maria de Puig, director de l'equip redactor

 

 

18:00 Els plans directors de protecció ambiental i patrimonial | El Pla director urbanístic de Gallecs, a càrrec d'Albert Civit, coordinador de l'equip redactor | El Pla director urbanístic de les colònies industrials del Llobregat, a càrrec de Joaquim Sabaté i Pere Vall, directors de l'equip redactor | El Pla director de la Vall d'en Bas (Garrotxa), Vall del Ges i Bisaura (Osona), a càrrec de Ricard Pié i Josep M. Vilanova, directors de l'equip redactor

Presentació i programa recollits del tríptic anunciador.

  l'àmbit de trobada  ·  er encastre  ·  el lugar para el encuentro  ·  gailenen bilgunea  ·  o lugar de encontro  ·  le lieu de rencontre  ·  the gathering space
 
  Pàgina actualitzada el
18 de gener de 2006
 
pau·alegre·fecit·mcmxcix·mmxx
Qualsevol persona interessada en la geografia pot associar-s'hi.
Si us plau, complimenteu la butlleta de sol.licitud d’ingrés.
    Societat Catalana de Geografia
Filial de l'Institut d'Estudis Catalans
Carrer del Carme, 47 / 08001 Barcelona
scg@iec.cat