Activitats del curs   ·   Trajectòria històrica   ·   Directori   ·   Publicacions   ·  Miscel·lània
  de Socis i de Sòcies · de Col·laboradors i de
A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z  
Col·laboradores · la Junta · Semblances

 

 

 
 
    Aportacions:
2019   La Nit de la Geografia. Va intervenir en el transcurs de l'ascensió al Montmaneu [5 d'abril, resum]. Publicat a Treballs de la SCdG, 87.
    Va comissariar l'exposició "Pierre Deffontaines: 125è aniversari" [18 de novembre - 20 de desembre, catàleg].
2018   Va intervenir en l'acte presentació del llibre La cartografía de la Colección Mascort. Escenas de la historia.
2017   Va participar en la presentació del llibre El Pla de Barcelona a la fi del s. XVIII. Respostes al qüestionari de Francisco de Zamora del qual és curador [4 d'abril].
    Va intervenir en l'acte commemoratiu del 125è aniversari de les Bases de Manresa per la seva significació en el model territorial de Catalunya [Manresa, 28 de novembre, resum].
    "El difícil encaix de l’Anoia, encara", publicat a Treballs de la SCdG, 83.
    "Visió general del paisatge vegetal de Catalunya", curset impartit per Josep M. Panareda, publicat a Treballs de la SCdG, 83.
    La notícia del curset Visió general del paisatge vegetal de Catalunya.
    N'hi ha més...
 
  Jesús Burgueño i Rivero
@  
  Soci numerari  ·  Vocal de la Junta (1996/10)  ·  Vicepresident de la Societat (2010/ )  ·  Editor de Treballs SCG (2010/ )  ·  Secretariat de redacció de Treballs SCG
 
  Citat a les semblances de: Antoni Bergós · Felip Solé  
 
 
                                                             
 
Li hem ressenyat:  
÷  "La divisió territorial". Secció del llibre Transformacions territorials a Catalunya (segles XIX-XX) (Lleida: Pagès editors, 2000) a cura de Joan Vilagrasa.  
÷  De la Vegueria a la Província: la formació de la divisió territorial contemporània als Països Catalans (1790-1850). Barcelona: Rafael Dalmau Editor, 1995.  
÷  "L'articulació territorial del segle XVIII: entre la inèrcia i la Raó". Ponència publicada a les Actes del V Congrés Internacional d'Història Local. L'estructuració territorial de Catalunya. Els eixos cohesionadors de l'espai. Barcelona: L'Avenç, 2001.  
÷  Atles de les viles, ciutats i territoris de Lleida. Lleida: Diputació de Lleida - Col·legi d'Arquitectes de Catalunya; Demarcació de Lleida, 2001.  
÷  Història de la Divisió Comarcal. Barcelona: Rafael Dalmau, 2003.  
÷  Història del mapa municipal de Catalunya. Barcelona: Direcció General d’Administració Local, 2002. Realitzat amb Ferran Lasso de la Vega.  
÷  La secció introductòria del llibre El mapa com a llenguatge geogràfic (Barcelona: Societat Catalana de Geografia, 2008) del qual va tenir cura.  
÷  "Ara ja toca? Pors, dubtes i incerteses davant l'organització territorial de Catalunya", secció del llibre L’organització del territori, un repte per al segle XXI (Cabrera de Mar, Maresme - Barcelona: Galerada - Fundació Universitat Catalana d'Estiu, 2008) editat a cura de Joan Tort, Valerià Paül i Joan Maluquer.  
÷  L'aportació al llibre La cartografia cadastral a Espanya. Barcelona: ICC, 2007.  
÷  La direcció de [Carto]graphia. Lleida: Institut d'Estudis Ilerdencs - Diputació de Lleida, 2009.  
÷  "Geòmetres, arquitectes i editors. Cartografiar Barcelona (1750-1850)", secció del llibre Aproximacions a la història de la cartografia de Barcelona (Barcelona: Ajuntament de Barcelona - Institut Cartogràfic de Catalunya, 2010) editat a cura de Carme Montaner i Francesc Nadal.  
÷  La participació en el llibre Cartografia i agrimensura a Catalunya i Balears al segle XIX. Barcelona: ICC, 2011.  
÷  La invención de las provincias. Madrid: Catarata, 2011.  
÷  Costums sobre termenals, camins i aigües (1921) (Barcelona: Societat Catalana de Geografia, 2013), del qual va tenir cura de l'edició.  
÷  La secció "I progetti sulla riforma dell’administrazione provinciale in Spagna: antecedenti, proposte e prospettive per il futuro" del llibre Province e territorio (Nàpols: Edizioni Scientifiche Italiane, 2013).  
÷  Atles de la Catalunya senyorial (Barcelona: ICGC - R. Dalmau, 2014), efectuat amb M. Mercè Gras.  
÷  La participació en el llibre Mapas y cartógrafos en la Guerra Civil española (Madrid: Instituto Geográfico Nacional, 2014).  
÷  Nomenclátor... de España (1860) (Barcelona: Societat Catalana de Geografia, 2014), del qual va tenir cura de l'edició.  
÷  El Pla de Barcelona a la fi del s. XVIII (Barcelona: Societat Catalana de Geografia, 2016), del qual va tenir cura de l'edició.  
÷  "Cartografia municipal i planejament urbanístic de Sarrià, 1850-1921", secció del llibre Mapes i control del territori a Barcelona, Barcelona: IMHB - ICGC, 2016.  
 
 
    Més aportacions:
2016   Va intervenir en la Jornada Temàtica L'organització territorial i el desenvolupament local a Catalunya, coorganitzada amb la Diputació de Barcelona, sobre el tema La nostra organització territorial local des d’una perspectiva geogràfica [29 de novembre].
    "Les reformes de la toponímia municipal impulsades per la Real Sociedad Geográfica (1916) i la Generalitat de Catalunya (1933). Crònica d’una errada ortogràfica: el Pinell... de Brai?", efectuat amb Albert Aubet, publicat a Treballs de la SCdG, 82.
    La ressenya del llibre Nadal de 1962, la nevada memorable.
2015   Va participar en la presentació del llibre Atles de la Catalunya senyorial. Els ens locals en el canvi de règim (1800-1860), del qual és coautor amb Mercè Gras [17 de març].
    "Quan les muntanyes són colls. Advertiment toponímic per a geògrafs", publicat a Treballs de la SCdG, 79.
    "Cartografia urbanística menor de l’antic municipi de Sarrià (Barcelona), 1842-1921", publicat a Treballs de la SCdG, 80.
    La notícia de la conferència El poblament tradicional de Menorca.
2014   Va presentar les conclusions de la Jornada Temàtica L'organització territorial dels ens locals, coorganitzada amb la Diputació de Barcelona [28 de gener, notícia].
    "El mapa topogràfic i cadastral de Sarrià (Barcelona), de Francesc Mariné i Artur Vallhonrat (1883-1901)", publicat a Treballs de la SCdG, 77.
    "Conclusions de la Jornada Temàtica L'organització territorial dels ens locals", publicat a Treballs de la SCdG, 78.
2013   Dissertà sobre el tema: "El paper d’Enric Lluch en el debat sobre l’organització i ordenació territorial de Catalunya." [14 de novembre, resum].
    Sortida d'estudi als Ports d’Horta de Sant Joan (Roques de Benet) i d’Arnes (els Estrets) [8 de juny, resum]. Va guiar la sortida.
    "El paper d’Enric Lluch en el debat sobre l’organització i l’ordenació territorial de Catalunya", publicat a Treballs de la SCdG, 76.
    "Una enquesta de la Mancomunitat sobre les comarques naturals (1917)", publicat a Treballs de la SCdG, 76.
    "Per les Roques de Benet i els Estrets (Horta i Arnes)", publicat a Treballs de la SCdG, 76.
2012   Va participar en la presentació del llibre Estadística Territorial de la Província de Barcelona de Pedro Ramírez (1858) [7 de juny].
    Les ressenyes dels llibres Plantes de muntanya i Plantes mediterrànies.
2010   Col·loqui Internacional : Les transformacions territorials a banda i banda dels Pirineus. Formes, lògiques i reptes. Va moderar el taller 1: Organització territorial: divisions i recomposicions [19 d'abril, resum].
    Inauguració de la plaça Lluís Casassas i Simó. Va intervenir amb la lectura de "Meditació des de la Torre de Collserola" (Casassas, 1991). [5 de juny, notícia].
    Va participar en la presentació del número 67-68 de Treballs de la SCG, monogràfic sobre l'organització territorial, el qual va coordinar [13 d'octubre, ressenya].
    Va participar en la taula rodona i debat sobre "L'ensenyament de la cartografia en els estudis de geografia a Catalunya." [Girona, 9 de novembre, ressenya].
    Sortida d'estudi al Parc Fluvial del Llobregat [17 d'abril, resum]. Va guiar la sortida.
    Sortida d'estudi al Conflent amb el Petit Tren Groc [12 de juny, resum]. Va organitzar la sortida amb Daniel Paül.
    Sortida d'estudi al Segre Mitjà [23 d'octubre, resum]. Va organitzar la sortida i va intervenir en el debat sobre: "Les altres comarques: el Segre Mitjà".
    "Sortida d’estudi a la serra de Cardó", publicat a Treballs de la SCdG, 69.
    "Sortida d’estudi al Parc Fluvial del Llobregat (Berguedà)", publicat a Treballs de la SCdG, 69.
    "Per la Cerdanya i el Conflent amb el Petit Tren Groc", publicat a Treballs de la SCdG, 70.
    "Sortida d’estudi al Segre Mitjà. Cicle Les altres comarques", publicat a Treballs de la SCdG, 70.
2009   Sortida d'estudi a Lleida [28 de març, resum]. Va organitzar la sortida i va intervenir sobre "els nous atractius culturals de Lleida".
    Sortida d'estudi a la Serra de Cardó [7 de juny, resum]. Va guiar la sortida.
    Sortida d'estudi al Baix Montseny [24 d'octubre, resum]. Va intervenir en el debat sobre: "Les altres comarques: el Baix Montseny".
    "Presentació", publicada a Treballs de la SCdG, 67-68.
    "Un país amb 7 territoris", publicat a Treballs de la SCdG, 67-68.
    "Projecte de Llei presentat per la Ponència de la Divisió Territorial al Govern de la Generalitat de Catalunya (1934)", publicat a Treballs de la SCdG, 67-68.
    La ressenya del llibre Reformar la administración territorial. Municipios eficientes y viables, publicada a Treballs de la SCdG, 67-68.
    "Sortida d’estudi a la Vall de Ribes. Cicle Les altres comarques", publicat a Treballs de la SCdG, 67-68.
    "Sortida d’estudi al Baix Montseny. Cicle Les altres comarques", publicat a Treballs de la SCdG, 67-68.
2008   Segon Congrés Català de Geografia. Hi presentà la comunicació titulada "Agrimensors a la província de Girona durant la segona meitat del segle XIX" amb Francesc Nadal i Piqué. Va ser publicada a Treballs de la SCdG, 65.
    Sortida d'estudi al Front del Segre [5 d'abril, resum]. Va tenir cura de l'organització.
    Sortida d'estudi al Canigó : una ascensió emblemàtica [28 de juny, resum]. Va guiar la sortida.
    Sortida d'estudi a la Vall de Ribes [25 d'octubre, resum]. Va organitzar la sortida i va intervenir en el debat sobre: "Les altres comarques: la Vall de Ribes".
    "Sortida d’estudi al front del Segre: un espai per a la memòria històrica de la guerra civil", publicat a Treballs de la SCdG, 66.
    "El Canigó, una ascensió emblemàtica", publicat a Treballs de la SCdG, 66.
    "Lleida, nous atractius culturals", publicat a Treballs de la SCdG, 66.
    El resum de la conferència Les altres comarques : la Vall de Ribes.
2007   Sortida d'estudi del paisatge de la vinya al Bages [24 de març, resum]. Va tenir cura de l'organització.
    Sortida d'estudi a la Serra de Llaberia i Mola de Colldejou [19 de maig, resum]. Va tenir cura de l'organització.
    Sortida d'estudi a la Baixa Segarra [27 d'octubre, resum]. Va organitzar la sortida i va intervenir en el debat sobre: "Les altres comarques: la Baixa Segarra".
    "Sortida d'estudi : el paisatge de la vinya al Bages", publicat a Treballs de la SCdG, 64.
    "Sortida d'estudi a la serra de Llaberia i la mola de Colldejou", publicat a Treballs de la SCdG, 64.
    "Sortida d'estudi a la Baixa Segarra : cicle Les altres comarques", publicat a Treballs de la SCdG, 64.
2006   Sortida d'estudi a Mont-roig del Camp [22 d'abril, resum]. Va guiar la sortida.
    Sortida d'estudi al Pla de Busa i la Vall d'Ora [10 de juny, resum]. Va guiar la sortida.
    Sortida d'estudi a l'Alta Segarra [28 d'octubre, resum]. Va intervenir en el debat sobre: "Les altres comarques: l'Alta Segarra".
    "Sortida d’estudi al Lluçanès. Cicle Les altres comarques", publicat a Treballs de la SCdG, 61-62.
    "Sortida d’estudi a Mont-roig del Camp. El paisatge de Joan Miró", publicat a Treballs de la SCdG, 61-62.
    "Sortida d’estudi a la serra de Busa i la Vall d’Ora (Solsonès)", publicat a Treballs de la SCdG, 61-62.
    "Sortida d’estudi a l’Alta Segarra. Cicle Les altres comarques", publicat a Treballs de la SCdG, 61-62.
    La notícia del Plano de Buza y Anti-Buza.
2005   Sortida d'estudi a Torroella i el massís del Montgrí [16 d'abril, resum]. Va guiar la sortida.
    Sortida d'estudi a la Via Verda de la Terra Alta i el Baix Ebre [10 i 11 de juny, resum]. Va guiar la sortida.
    Sortida d'estudi al Lluçanès [22 d'octubre, resum]. Va intervenir en el debat sobre: "Les altres comarques: el Lluçanès".
    "Salvem l'Empordà. Sortida d'estudi de la SCG", publicat a Treballs de la SCdG, 58.
    "Sortida d'estudi al Pla de Beret i Montgarri (Val d'Aran)", publicat a Treballs de la SCdG, 59.
    "Sortida a la Vall de Camprodon (23 d’octubre de 2004)", publicat a Treballs de la SCdG, 59.
    "La divisió eclesiàstica en arxiprestats a Catalunya (1800-2005)", publicat a Treballs de la SCdG, 60.
    "Sortida amb bicicleta per la Via Verda de la Terra Alta i el Baix Ebre", publicat a Treballs de la SCdG, 60.
    "Sortida a Torroella de Montgrí", publicat a Treballs de la SCdG, 60.
2004   Sortida d'estudi: Salvem l'Empordà [24 d'abril, resum]. Va intervenir en el debat al Museu del Joguet de Figueres.
    Sortida d'estudi a la Vall de Camprodon [23 d'octubre, resum]. Va intervenir en el debat sobre: "Les altres comarques: la Vall de Camprodon".
    "Les altres comarques. Sortida d'estudi a la Selva Marítima", publicat a Treballs de la SCdG, 57.
2003   Va participar en la presentació del llibre Atles de les viles, ciutats i territoris de Lleida del qual és autor [15 de gener, resum]. Intervenció publicada a Treballs de la SCdG, 56.
    Sortida d'estudi als Ports. [13-14 de juny, resum]. Va guiar i comentar la travessa pel Parc Natural.
    Sortida d'estudi a la Selva Marítima [25 d'octubre, resum]. Va intervenir sobre el debat: "Les altres comarques: la Selva Marítima".
    "Sortida d'estudi al Collsacabra", publicat a Treballs de la SCdG, 55.
    "Les altres comarques. Sortida d'estudi al Moianès", publicat a Treballs de la SCdG, 55.
    "La vigència de les idees geogràfiques de Lluís Casassas en el debat actual sobre l'organització territorial a Catalunya. Acte de recordança de Lluís Casassas en motiu del desè aniversari del seu traspàs", publicat a Treballs de la SCdG, 56. Realitzat en col·laboració amb Francesc Nadal i Piqué i Joaquim Clusa i Oriach.
    "Presentació de l'Atles de les viles, ciutats i territoris de Lleida", publicat a Treballs de la SCdG, 56. Realitzat en col·laboració amb Ma. Carme Montaner i Garcia.
    "Sortida d'estudi al Canal d'Urgell", publicat a Treballs de la SCdG, 56.
2002   Dissertà sobre el tema: "La vigència de les idees geogràfiques de Lluís Casassas en el debat actual sobre l'organització territorial a Catalunya." [9 d'octubre, resum] en l'acte de recordança de Lluís Casassas en motiu del desè aniversari del seu traspàs. Va ser publicada a Treballs de la SCdG, 56.
    Sortida d'estudi al Collsacabra. Va intervenir sobre el tema: "Les altres comarques: Collsacabra". [13 d'abril]. La notícia de la sortida va ser publicada a Treballs de la SCdG, 55.
    Sortida d'estudi al Moianès [26 d'octubre, resum]. Va intervenir sobre el tema: "Les altres comarques : Moianès". La notícia de la sortida va ser publicada a Treballs de la SCdG, 55.
    "Sortida d'estudi a la Vall Fosca: de l'aprofitament hidroelèctric al turisme (6-7 de juliol de 2001)", publicat a Treballs de la SCdG, 53-54.
    "Sortida d'estudi a la ciutat de Tortosa (10 de novembre de 2001)", publicat a Treballs de la SCdG, 53-54.
2001   "Sortida d'estudi a Manresa i el Pla de Bages (31 de març de 2001)", publicat a Treballs de la SCdG, 51.
2000   Sortida d'estudi als Congostos de Mont-Rebei i de Terradets, i la vall d'Àger [8 d'abril]. Va intervenir sobre el tema: "Aspectes físics i humans" amb Joaquim Cabeza i Valls i Narcís Rucabado i Franquesa. La notícia de la sortida va ser publicada a Treballs de la SCdG, 51.
    "Índexs de Treballs de la Societat Catalana de Geografia", publicat a Treballs de la SCdG, 50.
1997   "Geografia lingüística d'Espanya", publicat a Treballs de la SCdG, 44.
1995   Curs 1994-1995: Països, regions, fronteres en un món canviant (II). Va dissertar sobre el tema: "La gestació de la divisió provincial (1820-1833): entre el pacte i la imposició." [17 de maig]. Va ser publicada a Treballs de la SCdG, 40.
    "La gestació de la divisió provincial (1820-1833): entre el pacte i la imposició", publicat a Treballs de la SCdG, 40.
1994   "La geografia entesa per un liberal. Un text inèdit de Fermín Caballero (1840)", publicat a Treballs de la SCdG, 38.
1992   "Del Corregiment a la Comarca de muntanya. Les divisions territorials al Pirineu (i II)", publicat a Treballs de la SCdG, 32.
    "La formació del mapa municipaI contemporani a Catalunya. El cas de la Segarra", publicat a Treballs de la SCdG, 33-34. Realitzat en col·laboració amb Ma. Mercè Gras i Casanovas.
1991   Primer Congrés Català de Geografia. Hi presentà la comunicació titulada "Els primers assaigs de regionalització a Catalunya: 1813 i 1820". Va ser publicada a les Actes del Congrés.
    "Del corregiment a la comarca de muntanya. Les divisions territorials al Pirineu. (I)", publicat a Treballs de la SCdG, 28-29.
    "Una mesura de la irregularitat de les precipitacions estacionals", publicat a Treballs de la SCdG, 30.
1990   Sortida d'estudi a la Franja de Ponent [28 d'abril]. Va intervenir sobre el tema: "Les influències del clima en el relleu, la vegetació i la vida a la Franja. La notícia de la sortida va ser publicada a Treballs de la SCdG, 22.
    "Modificacions del mapa provincial espanyol des de 1834", publicat a Treballs de la SCdG, 24.
1988   Sortida d'estudi al Riubregós, Torà i Vallferosa [10 de desembre]. Va intervenir sobre el tema: "Aspectes diversos del Riubregós i les terres de frontera" amb Vicenç Biete i Farré, Anna Borbonet i Macià i Lluís Casassas i Simó. La notícia de la sortida va ser publicada a Treballs de la SCdG, 15.
    "El paper i les característiques de les activitats agràries al Cabrerès: un assaig metodològic", publicat a Treballs de la SCdG, 13-14. Realitzat en col·laboració amb Jaume Font i Garolera.
    Capçal de les aportacions...
 
   
  Citat a les ressenyes de:
  ÷  Alegre (2010): El mapa com a llenguatge geogràfic  
  ÷  Ribas (1930): Mapes topogràfics moderns de Catalunya  
  ÷  Iglésies (1949, 2002): Pere Gil S.I. (1551-1622) i la seva Geografia de Catalunya  
  ÷  Vila et al. (1931, 2005): El problema comarcal de Catalunya (1931)  
  ÷  Tarroja (2005): Anuari Territorial de Catalunya 2004  
 
 
  Triat i garbellat a les planes:
  Termes tradicionals dels pobles de l'Alta Ribagorça  
  Assemblea general 2017 : paraules del president  
  Models en la cartografia urbana espanyola : col·loqui  
  Assemblea general 2016 : paraules del president  
  De la sortida a Valls i la serra de Miramar  
  III Jornades d'història de la cartografia de Barcelona  
  De la sortida a la Vall del Madriu  
  Assemblees generals 2015 : paraules del president  
  Patrimoni i gestió d’un espai natural : el Montseny  
  Novetat editorial : Atles de la Catalunya senyorial  
  Assemblea general 2014 : paraules del president  
  De la presentació del llibre Costums sobre termenals...  
  Sobre mapes urbans de la península ibèrica : col·loqui  
  Junta general 2013 : paraules del president  
  Les fotografies del Fons Pau Vila a l'abast de tothom  
  De la coma de Burg als boscos de la vall Ferrera  
  La reforma del mapa municipal : edils contra experts  
  Intervenció de Jesús Burgueño al Parlament  
  De Sant Salvador de Bianya a Sant Pau de Segúries...  
  Assemblea General Ordinària 2011 : temes de portada  
  Manifestacions del Canvi Global a Catalunya  
  La renovació del mapa municipal de Catalunya avança  
  Cartografia i agrimensura a Catalunya i Balears a debat  
  Assemblea General Ordinària 2010 : temes de portada  
  Per la història de la cartografia de Barcelona  
  Jornades d'història de la cartografia de Barcelona  
  Mapes i cartògrafs en la Guerra Civil a la Jonquera  
  Adjudicats els Premis Solè Sabarís i Lluís Casassas  
  Tres sessions sobre Pau Vila a Sabadell  
  De l'acte d'homenatge a Marc-Aureli Vila  
  IIcCG : De l'acte inaugural  
  L'organització territorial i els pobles de Catalunya  
  És irresoluble l'organització territorial catalana?  
  Els mapes en la guerra civil 1936-1939 : de la visita  
  El canal Segarra-Garrigues i la cultura del l'aigua  
  Jornades sobre l'organització territorial  
  Veredicte del Premi Lluís Casassas 2005  
  Reeditades les conferències de la Casa del Vallès  
  Cartografia cadastral a Espanya : jornades  
  Que l'informe Roca us acompanyi  
  Pere Català : homenatge a Quaderns de Vilaniu  
  Història de la Divisió Comarcal: presentació  
  { AGPC + ColGeo == Butlletí; 47 }  
  La Comissió Roca reviscola a Manresa  
  De la presentació de l'Atles... Lleida  
  Recordança de Lluís Casassas  
  l'àmbit de trobada  ·  er encastre  ·  el lugar para el encuentro  ·  gailenen bilgunea  ·  o lugar de encontro  ·  le lieu de rencontre  ·  the gathering space
 
  Pàgina actualitzada el
30 de novembre de 2019
 
pau·alegre·fecit·mcmxcix·mmxx
Qualsevol persona interessada en la geografia pot associar-s'hi.
Si us plau, complimenteu la butlleta de sol.licitud d’ingrés.
    Societat Catalana de Geografia
Filial de l'Institut d'Estudis Catalans
Carrer del Carme, 47 / 08001 Barcelona
scg@iec.cat