Activitats del curs   ·   Trajectòria històrica   ·   Directori   ·   Publicacions   ·  Miscel·lània   :   Índex
Els Llibres  dels Socis  i de les Sòcies
Notes   ·   Editors  ·   Any  ·   Autoria  ·   Títols  ·   Aparador
 
Josep Iglésies i Fort : Pere Gil S.I. (1551-1622) i la seva Geografia de Catalunya. Seguit de la transcripció del Libre primer de la historia Cathalana en lo qual se tracta de Historia o descripció natural, ço es de cosas naturals de Cathaluña. Barcelona: Societat Catalana de Geografia, 2002; 329 pp. Notes d'edició de Vicenç Biete. ISBN 84-7283-648-7   Fragments del pròleg  : 
pàg.    1  ·  2 
 

Aquesta obra de Pere Gil va restar inèdita durant segles, malgrat que el manuscrit fos àmpliament utilitzat, per exemple, per Norbert Font i Sagué. Gràcies a la publicació que en va fer Josep Iglésies, els geògrafs catalans podem ser conscients de pertànyer a una tradició científica que arrenca, a casa nostra, de quatre segles enrera. Fins i tot qüestions territorials encara discutides avui dia, com és ara l'organització comarcal, apareixien com una qüestió central en el text de 1600. Val a dir que l'obra de Gil és contemporània del primer mapa imprès conegut de Catalunya, editat a Anvers per Joannes Baptista Vrints, i per aquest motiu hem volgut que figuri a la portada de la present edició (fet que ha estat possible gràcies a la gentilesa de l'Institut Cartogràfic de Catalunya). Cartografia i geografia apareixen, també en els seus inicis al nostre país, estretament vinculades.

El text de l'edició original de 1949 es reprodueix aquí sense modificacions, malgrat que els criteris de transcripció del manuscrit de Gil podrien ser avui un xic diferents i que no es pot descartar que Iglésies cometés alguna petita errada en la interpretació de la menuda grafia de l'autor.

 

No es tracta, doncs, d'una nova transcripció del manuscrit original, el qual pot ser consultat a la Biblioteca del Seminari de Barcelona (Facultat de Teologia de la Universitat Ramon Llull), actualment amb la signatura Ms.235.

Acompanyem aquesta reedició de l'obra de Pere Gil amb tres textos complementaris. En primer lloc una lectura geogràfica, realitzada per Joan Vilà-Valentí, actual delegat de l'Institut d'Estudis Catalans a la Junta de Govern de la Societat Catalana de Geografia. En segon lloc, una transcripció actualitzada de la toponímia emprada per Gil en la seva descripció de comarques, feta per Jesús Burgueño i Rivero. Finalment, la historiadora Ma. Mercè Gras i Casanovas presenta una interessant actualització de les dades conegudes sobre l'obra del geògraf jesuïta.

Valgui tot plegat com a homenatge a l'abnegada i generosa capacitat de treball de dos fills de Reus --Pere Gil i Josep Iglésies-- que, a despit del lapse de 350 anys que separa les seves obres, van compartir la mateixa passió per la geografia i per Catalunya.

Junta de Govern de la Societat Catalana de Geografia

 

 
  l'àmbit de trobada  ·  er encastre  ·  el lugar para el encuentro  ·  gailenen bilgunea  ·  o lugar de encontro  ·  le lieu de rencontre  ·  the gathering space
 
  Pàgina publicada el
15 de gener de 2003
 
pau·alegre·fecit·mcmxcix·mmxix
Qualsevol persona interessada en la geografia pot associar-s'hi.
Si us plau, complimenteu la butlleta de sol.licitud d’ingrés.
    Societat Catalana de Geografia
Filial de l'Institut d'Estudis Catalans
Carrer del Carme, 47 / 08001 Barcelona
scg@iec.cat