Activitats del curs   ·   Trajectòria històrica   ·   Directori   ·   Publicacions   ·  Miscel·lània   :   Índex
Els Llibres  dels Socis  i de les Sòcies
Notes   ·   Editors  ·   Any  ·   Autoria  ·   Títols  ·   Aparador
 
Josep Oliveras : La formació dels desequilibris territorials a Catalunya en el segle XIX. Barcelona: Direcció General de Planificació i Acció Territorial, 1994; 192 pp.
(Col. Perspectives Territorials, 3); ISBN 84-393-3010-3.
  Ressenya de P. Alegre  : 
pàg.    1  ·  2  ·  3  ·  4 
 

Amb aquesta obra Josep Oliveras va caçar dos pardals d'un sol tret. Ho manifesta noblement i sense embuts en el primer paràgraf de la presentació. Va servir com a treball de mèrit per a un concurs-oposició universitari i per a complimentar un encàrrec de la Direcció General de Política Territorial de la Generalitat de Catalunya en relació amb el Pla Territorial de Catalunya en curs de redacció a les acaballes de la dècada dels vuitanta. Em sembla un mèrit evident de l'autor, i de l'obra, posar d'acord els plantejaments, les anàlisis i les conclusions destinades a dos entorns de treball que circulen en una mateixa direcció però que massa sovint prenen sentits divergents. I també val la pena recordar-ho atès que aquesta orientació doble haurà influït decisivament en la composició i en la redacció del treball que ara us passo a comentar.

Els continguts s'ordenen en vuit capítols. Van precedits pel de presentació del marc teòric, molt detallat, i que desemboca en la formalització d'unes hipòtesis de treball. El

 

conegut model de desenvolupament formulat per l'economista Gunnar Myrdal (1957) és aduït com el referent teòric del llibre. L'octet capitular és coronat amb unes àmplies conclusions. L'estructura latent en aquelles vuit unitats és la comparació i l'avaluació de les transformacions sofertes per les dispersions espacials de les activitats, de les xarxes de transport i de la dinàmica de la població en el territori de Catalunya abans i després de la Revolució Industrial. És per això que els capítols poden agrupar-se en dues grans parts.

En La distribució geogràfica de les activitats preindustrials, Oliveras repassa els trets de les activitats de transformació anteriors a la maquinització fabril que podem considerar afermada cap a mitjans de segle. Indica que "la localització de les activitats preindustrials era bastant dispersa, encara que hi havia una certa preferència d'ubicació a les àrees urbanes, als centres comercials i a les comarques del litoral i del prelitoral. Aquesta localització anava íntimament lligada amb la

 

segueix...

 
  l'àmbit de trobada  ·  er encastre  ·  el lugar para el encuentro  ·  gailenen bilgunea  ·  o lugar de encontro  ·  le lieu de rencontre  ·  the gathering space
 
  Pàgina publicada el
22 de març de 2002
 
pau·alegre·fecit·mcmxcix·mmxx
Qualsevol persona interessada en la geografia pot associar-s'hi.
Si us plau, complimenteu la butlleta de sol.licitud d’ingrés.
    Societat Catalana de Geografia
Filial de l'Institut d'Estudis Catalans
Carrer del Carme, 47 / 08001 Barcelona
scg@iec.cat