Activitats del curs   ·   Trajectòria històrica   ·   Directori   ·   Publicacions   ·  Miscel·lània   :   Índex
Els Llibres  dels Socis  i de les Sòcies
Notes   ·   Editors  ·   Any  ·   Autoria  ·   Títols  ·   Aparador
 
Ma. Dolors Garcia i Ramon, Joan Nogué, i Abel Albet: La práctica de la geografía en España (1940-1990): innovación metodológica y trayectorias individuales en la geografía académica española.. Vilassar de Mar: oikos-tau, 1992; 250 pp. (Col. Estudios Geográficos). ISBN 84-281-0796-3.   Ressenya de P. Alegre  :  pàg.    1  ·  2  ·  3 
 

Són cinc: 1) la trajectòria personal i la pràctica geogràfica; 2) la recerca efectuada i els seus continguts; 3) el procés d'institucionalització; 4) el pensament geogràfic i el seu context social i polític; i 5) la innovació metodològica en la geografia a Espanya. Dels entrevistats i de les entrevistades, amics i amigues de l'SCdG de fa molt anys i, fins i tot, alguns socis destacats, tampoc cal fer-ne ara la presentació. La trobareu al llibre mateix. Ens dolem, però, que no n'hi hagi més. Se'ns n'acudeixen un estol. La mostra, però, sembla ben representativa de les persones que han maldat per a la renovació conceptual i metodològica en el període estudiat. És la següent:

Josep Iglésies i Fort
José Manuel Casas Torres
Joan Vilà i Valentí
Joaquín Bosque Maurel
Josefina Gómez Mendoza
Lluís Casassas i Simó
Pilar Benejam i Arquimbau
Antoni F. Tulla i Pujol
Joan F. Mateu Bellés
Francisco Calvo García-Tornel
Florencio Zoido Naranjo

 

Les postres són de bon entenedor. Del meu gust un pèl curtes. No caldria dir que a les conclusions [pp. 205-211] es diu tot allò que fa al cas. Però m'hauria agradat trobar-hi un reblament explícit de la innovació metodològica assajada en el llibre. La complementarietat dels procediments informatius bibliomètric i col·loquial resta, en bona mesura, oberta a les interpretacions del lector i lectora. En canvi, no havia parat esment, i per això mateix m'han semblat prou informatius, en els reptes de futur que a manera de challenge, i de 1992 estant, s'hi formulen: la reforma dels plans d'estudi universitaris, el paper de l'ensenyament de la geografia a la secundària, i l'evolució de la percepció social del geògraf. Deu anys més tard, per tant, el llibre demana una valoració i un balanç dels pronòstics de futur manifestats per bon nombre d'entrevistats i entrevistades. Seria bo que l'autoria, ben activa encara i per molts anys a Girona i a Bellaterra, ens l'oferissin. Penso en un article... o, millor encara, un capítol d'aquell llibre que els suggeria ratlles amunt.

Pau Alegre, febrer de 2002.

 

 
  l'àmbit de trobada  ·  er encastre  ·  el lugar para el encuentro  ·  gailenen bilgunea  ·  o lugar de encontro  ·  le lieu de rencontre  ·  the gathering space
 
  Pàgina publicada el
15 de febrer de 2002
 
pau·alegre·fecit·mcmxcix·mmxx
Qualsevol persona interessada en la geografia pot associar-s'hi.
Si us plau, complimenteu la butlleta de sol.licitud d’ingrés.
    Societat Catalana de Geografia
Filial de l'Institut d'Estudis Catalans
Carrer del Carme, 47 / 08001 Barcelona
scg@iec.cat