Activitats del curs   ·   Trajectòria històrica   ·   Directori   ·   Publicacions   ·  Miscel·lània
 
Miscel·lània Pau Vila ( 1975)
 
Pròleg per Josep Iglésies i Fort , 3.
 
Biografies i bibliografies
ALBET, M. : "Pau Vila, une vida plena", 7:14.
MIRALDA, S. : "El professor Pau Vila: records d'ahir", 15:16.
DOMINGO i SANJUÁN, M. : "Escoles: el miracle de Plutarc (1910)", 17:20.
RUCABADO, R. : "La Fundación Horaciana de Enseñanza (1911)", 21:24.
SANTOS, G. : "Don Pablo Vila, director del 'Gimnasio Moderno' (1918)", 25:26.
FORNAGUERA i RAMON, M. : "Obra d'En Pau Vila a Bogotà com a director del 'Gimnasio Moderno'", 27:32.
NIETO CABALLERO, A. : "Del llibre 'Una escuela' (1966)", 33.
SORRE, M. : "La Cerdagne d'auprès M. Pau Vila (1928)", 35:38.
LLEDÓS, A. : "Recordant el Mestre: Pau Vila a l'Escola Normal de la Generalitat", 39:44.
GALÍ, A. : "A propòsit del 'Resum de Geografia' de Pau Vila (1935)", 45:48.
GUTIERREZ de PINEDO, V. : "Evocación", 49:52.
CELINA CASANOVA, A. : "Palabras para Don Pablo Vila", 53:58.
LEÓN, CA. : "Islas, montañas, ríos", 59:60.
CARPIO CASTILLO, R. : "Homenaje del Departamento de Geografia [del Instituto Pedagógico de Caracas]", 61:64.
GALERA i MONEGAL, M. : "Bibliografia de Pau Vila", 65:86.
 
 
 
Treballs d'homenatge
AINAUD de LASARTE, J. : "Capitans de Tossa a Veneçuela en el segle XVIII ", 91:110.
BARNADAS, JMa. : "Dues notes documentals sobre l'humanista Joan Cristòfol Calvet d'Estrella", 111:128.
BOLÒS i CAPDEVILA, M. de : "El concepte de mediterrani en Geografia", 129:136.
BOLÒS i CAPDEVILA, O. de : "Assaig sobre terminologia geogràfica dels Països Catalans", 137:144.
BOSCH-GIMPERA, P. : "Geografia i etnologia a Catalunya", 145:150.
CANDEL i VILA, R. : "Serra Mariola", 151:208.
CAPEL SAEZ, H. , TATJER i MIR, M. , "Dos ejemplos de urbanismo dieciochesco en Menorca: San Luis y Villacarlos", 209:214.
CASAS i HOMS, JMa. : "Interpretació històrico-geogràfica d'un inventari medieval", 215:220.
CASASSAS i CANTÓ, JMa. : "Esbós geogràfic de la regió atacamenya", 221:228.
CASASSAS i SIMÓ, L. : "Un exemple de la Catalunya àrida: Almatret", 229:232.
CODINA i VILÀ, J. : "Closes i 'openfield' al delta del Llobregat", 233:238.
COLOMER i PRESES, IMa. : "Cartografia antiga de Catelunya", 239:242.
COROMINES i VIGNEAUX, J. : "L'origen dels noms de Gistau, d'Odèn i d'altres noms de lloc catalans i aragonesos conexos", 243:248.
CRUSAFONT i PAIRÓ, M. : "Topografia paleontològica del Vallès", 249:254.
DEFFONTAINES, P. : "Une transhumance de plus de quatre mille mètres de dénivellation dans les Andes du Pérou", 255:258.
DURAN i SANPERE, A. : "La imatgeria popular catalana", 259:268.
FONT i RIUS, JMa. : "Vallverd: gènesi històrica d'una comunitat rural en L'Alta Conca de Barberà", 269:284.
IGLÉSIES i FORT, J. : "Els aprofitaments agrícoles del Baix Penedès", 285:296.
LLOBET i REVERTER, S. : "Les terrasses del Ter a les Guilleries", 297:302.
LLOVET, J. : "La navegació de Barcelona a les Antilles del 1767 al 1777", 303:308.
MADURELL i MARIMON, JMa. : "La firma de treves al vescomtat de Castellbó", 309:314.
MERCADER i RIBA, J. : "Una descripció de la costa catalana el 1812", 315:320.
 
MOREU-REY, E. : "Notes sobre l'Albiol", 321:226.
PLADEVALL i FONT, A. : "L'antiga parròquia de Sant Llogari de Castellet del terme municipal de Castellterçol ", 337:342.
REBAGLIATO i FONT, J. : "Les unitats territorials bàsiques als Països Catalans", 343:348.
RIU i RIU, M. : "Les ordinacions de la vila de Sant Llorenç de Morunys", 349:374.
ROSSELLÓ i VERGER, VM. : "Múrcia, un país català frustrat?, per ", 375:386.
SERRA i RÀFOLS, JC. : "Els orígens d'algunes grans ciutats modernes ", 387:400.
SOLER i RIBER, J. : "Estructures mercantils bàsiques als Països Catalans", 401:412.
SOLÉ i SABARÍS, L. : "La regió: estudi i concepte", 413:478.
VIDAL i BENDITO, T. : "El despoblament del camp a Catalunya", 479:482.
VILA i COMAPOSADA, MA. : "Els itineraris d'Hernando Colón per Catalunya", 483:492.
VILÀ i VALENTÍ, J. : "Dos moments de l'evolució agrícola del Pla de Bages", 493:500.
VILAR, P. : "Un fonds catalan aux Archives Nationales Françaises", 501:518.
VILASECA, S. : "Poblament primitiu de les muntanyes de Prades", 519:520.
COMAS de CANDEL, J. : "Menorca vista pels Hernàndez", 521:528.
PUCHADES i BENITO, JMa. : "La industria a Torelló", 529:545.
 
Altres publicacions · Miscel·lània Pau Vila ·  Treballs de la S.C.G. 
  l'àmbit de trobada  ·  er encastre  ·  el lugar para el encuentro  ·  gailenen bilgunea  ·  o lugar de encontro  ·  le lieu de rencontre  ·  the gathering space
 
  Pàgina actualitzada el
19 de gener de 2011
 
pau·alegre·fecit·mcmxcix·mmxix
Qualsevol persona interessada en la geografia pot associar-s'hi.
Si us plau, complimenteu la butlleta de sol.licitud d’ingrés.
    Societat Catalana de Geografia
Filial de l'Institut d'Estudis Catalans
Carrer del Carme, 47 / 08001 Barcelona
scg@iec.cat