Activitats del curs   ·   Trajectòria històrica   ·   Directori   ·   Publicacions   ·  Miscel·lània   :   Índex
Els Llibres  dels Socis  i de les Sòcies
Notes   ·   Editors  ·   Any  ·   Autoria  ·   Títols  ·   Aparador
 
Pau Vila: Resum de geografia de Catalunya. Barcelona, Societat Catalana de Geografia, 2003; 390 pp. Introducció de Joan Tort. ISBN 84-7283-705-X.   Pròleg dels editors : 
pàg.    1  ·  2 
 

Continuant la línia de les publicacions de caràcter monogràfic, sigui d’obres inèdites o de reedicions de textos considerats com a clàssics, la Societat Catalana de Geografia posa ara a l’abast del lector, aplegada en un sol volum, una obra molt significativa de la geografia catalana dels darrers anys vint i trenta: el Resum de geografia de Catalunya, de Pau Vila i Dinarès. Un text que havia aparegut en nou fascicles, entre 1928 i 1936, i que mai no havia estat editat com un sol conjunt a pesar que des de l’inici fou concebut i estructurat d’una forma inequívocament unitària.

En el procés d’edició d’aquest llibre ha calgut fer front a una sèrie de dificultats específiques, derivades de la necessitat d’adequar els fascicles originaris a la cadència pròpia d’un llibre, i a les quals val la pena fer una referència particular. D’una banda ha calgut anivellar les diferències formals de redacció existents entre el primer text i l’últim, ben comprensibles si tenim en compte que, malgrat tractar-se del mateix

 

autor, l’edició de l’obra es va “dilatar” vuit anys. Un anivellament semblant ha estat necessari pel que fa a l’escriptura dels topònims, força divergent entre els primers volums i els darrers a causa, en bona part, del fet que el procés de normalització dels noms dels nuclis de població de Catalunya no va ser abordat pel govern de la Generalitat (sobre la base de la llista establerta per la Secció Filològica de l’IEC) fins al febrer de 1933. Ha calgut, també, revisar les “connexions” entre un fascicles i uns altres, sobretot pel que fa a la inserció dels respectius índexs individuals en un únic índex per a tota l’obra, i també en relació amb les consideracions que a vegades feia l’autor als epílegs, o als pròlegs, sobre la continuïtat del Resum. En aquest punt convé fer notar, també, que el primer fascicle ha estat l’únic de tota l’obra que va ser objecte d’una segona edició. Als efectes del llibre que ara ens ocupa assenyalarem que, a fi d’assolir la màxima coherència en el conjunt, hem treballat en aquest cas sobre la base de la referida segona edició.

 

segueix...

 
  l'àmbit de trobada  ·  er encastre  ·  el lugar para el encuentro  ·  gailenen bilgunea  ·  o lugar de encontro  ·  le lieu de rencontre  ·  the gathering space
 
  Pàgina publicada el
8 de febrer de 2004
 
pau·alegre·fecit·mcmxcix·mmxx
Qualsevol persona interessada en la geografia pot associar-s'hi.
Si us plau, complimenteu la butlleta de sol.licitud d’ingrés.
    Societat Catalana de Geografia
Filial de l'Institut d'Estudis Catalans
Carrer del Carme, 47 / 08001 Barcelona
scg@iec.cat