Activitats del curs   ·   Trajectòria històrica   ·   Directori   ·   Publicacions   ·  Miscel·lània   :   Índex
Triat i garbellat  :  l'estassat   :   Índex
Aquesta comunicació o convocatòria és endarrerida, depassada o debolida. Us l'havíem triat i garbellat en la data que figura a peu de plana. Potser encara sigui del vostre interès. Si més no, us l'hem reservat com a record històric.
   

De bell antuvi, a començament del segle XIX, la Geografia moderna es mostrà molt interessada en l'estudi del paisatge. Els seus fundadors recolliren les perpectives paisatgístiques més innovadores del seu temps i les prolongaren i aplicaren en el domini del coneixement geogràfic amb prou originalitat. Sorgí així el paisatgisme geogràfic modern el qual proposava un caient renovat de contemplar el paisatge alhora que feia adonar sobre les estretes relacions que hom pot establir entre el paisatge i els humans. Els geògrafs moderns entengueren el paisatge com l'expressió visible d'un ordre natural que abasta els humans i afirmaren, en conseqüència, que les formes i els continguts dels paisatges poden parlar-nos dels trets característics dels grups humans que hi habiten.

Per a la tradició geogràfica moderna, els humans no són independents del paisatge. Existeixen relacions estretes entre els paisatges i els humans, les quals mostren, ultra la individual, una dimensió col·lectiva prou important. La història dels pobles o de les nacions manté, d'acord amb aquests punts de vista, nexes continuats amb els seus paisatges. Per això mateix no ha d'estranyar que, ben sovint, s'hagin cercat algunes de les claus de la història pròpia, de la memòria històrica i de la identitat nacional que s'ha forjat al llarg d'aquesta història, en el paisatge. I són precisament aquestes relacions entre el paisatge, la memòria històrica i la identitat nacional, prou importants per a entendre el significat de la concepció paisatgística moderna, les que centren l'atenció d'aquest Seminari.

Per a considerar aquestes relacions, hom compta en el Seminari amb la participació de geògrafs i historiadors, els quals poden aportar enfocaments complementaris, i esclarir plegats, a través de l'estudi d'aspectes generals i de casos més concrets, la seva significació i abast. Aquest Seminari, el segon d'un cicle previst de tres, continua el camí iniciat en el de l'any anterior, dedicat a les claus del paisatgisme modern, i es veurà, al seu torn, perllongat en el de l'any vinent, el qual tractarà de les modalitats de representació del paisatge, des de les imatges cartogràfiques i geogràfiques fins a les de caràcter literari i artístic. Així serà completada la previsió de reflexions, desenvolupades successivament, sobre el significat del paisatge en l'horitzó cultural de la modernitat. [Presentació del Seminari]

 

 

Seminari de paisatge

PAISAJE, MEMORIA HISTÓRICA E IDENTIDAD NACIONAL

del 12 al 16 de juliol

organitzat per  l'Instituto del Paisaje  de la Fundación
Duques de Soria dintre de les seves activitats d'estiu

Direcció: Nicolás Ortega Cantero, Universidad
Autónoma de Madrid; Instituto del Paisaje FDS

 

Dilluns, 12 de juliol

Matí : Paisaje, historia y nación per Nicolás Ortega Cantero

Tarda : La génesis del nacionalismo español per Antonio Morales Moya, Universidad Carlos III de Madrid.

Dimarts , 13 de juliol

Matí : El paisaje como encuentro y expresión de identidad: literatura, excursionismo, conservación per Eduardo Martínez de Pisón, Universidad Autónoma de Madrid; Instituto del Paisaje FDS.

Tarda : Los historiadores y la identidad nacional española per Mariano Esteban de Vega, Universidad de Salamanca

Dimecres, 14 de juliol

Excursió : Campos, 'tierras altas', valles y montañas en la visión cultural del paisaje soriano guiats per Julio Muñoz Jiménez, Universidad Complutense de Madrid.

Dijous, 15 de juliol

Matí : Nacionalismo, territorio y paisaje en Cataluña per Joan Nogué i Font, Universidad de Gerona

Tarda : Territorio, paisaje y nacionalismo: la construcción geogràfica de la identidad gallega per Jacobo García Álvarez, Universidad Carlos III de Madrid.

Divendres, 16 de juliol

Matí : Comunicacions dels participants.

 

Comentaristes:
Antonio López Ontiveros,
Universidad de Córdoba
Juan F. Ojeda Rivera,
Universidad Pablo Olavide de Sevilla
Francisco Quirós Linares, i
Universidad de Oviedo
Joan Tort i Donada,
Universidad de Barcelona

 

FUNDACIÓN DUQUES DE SORIA

INSTITUCIÓ CULTURAL creada el 1989, per iniciativa i sota la Presidència d'Honor de S.A.R. la Infanta Doña Margarita de Borbón i de l'Excm. Sr. Don Carlos Zurita, Duques de Soria, per a col·laborar amb la Universitat i amb l'Hispanisme internacional en l'estudi i difusió de la CULTURA ESPANYOLA en el sentit més ampli, amb especial referència a la LLENGUA, mitjançant activitats acadèmiques complementàries de les universitàries.

   

Trobareu informació sobre les condicions d'admissió, la inscripció, l'allotjament i l'estructura i desenvolupament del seminari a l'adreça www.fds.es.

 

Tindrà lloc a la seu de la FDS: Convento de la Merced, Santo Tomé, 6   SORIA

Informació recollida del políptic anunciador.

  l'àmbit de trobada  ·  er encastre  ·  el lugar para el encuentro  ·  gailenen bilgunea  ·  o lugar de encontro  ·  le lieu de rencontre  ·  the gathering space
 
  Pàgina actualitzada el
16 de juny de 2004
 
pau·alegre·fecit·mcmxcix·mmxx
Qualsevol persona interessada en la geografia pot associar-s'hi.
Si us plau, complimenteu la butlleta de sol.licitud d’ingrés.
    Societat Catalana de Geografia
Filial de l'Institut d'Estudis Catalans
Carrer del Carme, 47 / 08001 Barcelona
scg@iec.cat