Activitats del curs   ·   Trajectòria històrica   ·   Directori   ·   Publicacions   ·  Miscel·lània   :   Índex
Triat i garbellat  :  l'estassat   :   Índex
Aquesta comunicació o convocatòria és endarrerida, depassada o debolida. Us l'havíem triat i garbellat en la data que figura a peu de plana. Potser encara sigui del vostre interès. Si més no, us l'hem reservat com a record històric.
  
   

Planificació territorial: experiències innovadores a Europa.
Seminari al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona CCCB
25, 26 y 27 de octubre de 2004
 

  

Lloc de realització: Centre de Cultura Contemporània de Barcelona
Preu de la matrícula: 140 € (estudiants universitaris 90 €)
Matriculació: CUIMPB - Centre Ernest Lluch / Edifici de l'Antic Teatre. CCCB / Montalegre 5 / 08001 Barcelona / Tel. 93 302 06 34 www.cuimpb.es/mainmatricat.htm

Directors:
Andreas Faludi
Àlex Tarroja

Coordinadors:
Maria Herrero
David Mongil

 

El nostre país està emprenent una nova ordenació del seu territori que haurà de conciliar els principis de sostenibilitat i cohesió territorial amb l'autonomia local en les opcions de futur dels municipis i les aspiracions dels diferents agents i moviments socials. Aquesta nova cooperació territorial és un nou repte d'especial transcendència que hauran d'afrontar els governs locals en el futur immediat.

En aquest context, el planejament territorial està adquirint una nova vitalitat i vigència a tota Europa, on s'està consolidant una nova cultura del territori. Precisament, l'experiència recent europea està mostrant com l'escala regional és la més oportuna per a la concertació entre els ens locals i la participació ciutadana, que parteix del diàleg entre govern, món local i ciutadania per a la definició conjunta de l'interès general i la concreció en cada part del territori dels principis de cohesió i sostenibilitat territorial.

L'objectiu del seminari és introduir les aportacions més innovadores a Europa en el camp del planejament territorial, com exemples de bones pràctiques. Així, cadascun dels dies del curs es focalitza en un dels temes clau identificats:

  • la cohesió territorial i social;
  • dels criteris de sostenibilitat en l'ordenació del territori, tant pel que fa a la gestió prudent dels recursos, el valor estructurador dels espais oberts i la contenció de l'explosió urbana;
  • els processos de concertació amb el món local i de participació ciutadana en la formulació dels plans territorials.
Cadascuna de les tres jornades s'estructura amb un format similar: dues ponències d'emmarcament conceptual; una anàlisi comparativa a Europa; dos plans innovadors en relació amb tema de la jornada; els nous plantejaments a Catalunya i a Espanya; i una sessió de debat amb la participació de responsables polítics i professionals.

El seminari comptarà amb la participació d'alguns dels principals experts europeus, com Andreas Faludi i Simin Davoudi, i amb responsables de plans territorials d'escala regional d'Anglaterra, Bèlgica, França, Holanda i Itàlia.

  

 

Dilluns, 25 d'octubre

 

Cohesió territorial
 

9:30 Del desenvolupament territorial a la política de cohesió territorial / Andreas Faludi
10:30 Plans territorials estratègics per a la cohesió territorial i el desenvolupament policèntric / Bas Waterhout
11:45 El pla territorial de coordinació de la província de Bolònia I: els acords territorials / Alessandro del Piano
12:30 Els esquemes de coherència territorial francesos / Georges Mercier
13:15 Abast i criteris dels nous plans territorials de Catalunya / Juli Esteban
16:30 Problemes, reptes i oportunitats de la planificació territorial a Europa / Andreas Hildenbrand
17:30 L'estratègia espanyola de desenvolupament sostenible i la planificació territorial / Antonio Serrano
18:30 La planificació territorial de la regió metropolitana de Barcelona / Josep Ma. Carrera

Text de presentació i programa facilitats per la direcció del seminari el dijous 14 d'octubre de 2004.

 

 

Dimarts, 26 d'octubre

 

Planificació del territori per al desenvolupament sostenible

9:30 Avaluació ambiental estratègica dels plans territorials de Catalunya / Ferran Miralles i Cristina Fígols
10:30 Un nou marc per a l'ordenació territorial: la reflexió europea / Margarita Ortega
11:45 El pla estratègic territorial de Flandes / Louis Albrechts
12:30 L'estratègia territorial nacional d'Holanda: protecció d'àrees vulnerables, política de compacitat urbana i model de gobernança / Rob Kragt
13:15 Planificació territorial a Catalunya: processos i instruments de debat i participació / Oriol Nel•lo
16:30 ¿Com pot contribuir la planificació territorial al desenvolupament sostenible? / Simin Davoudi
17:30 ESPON: una relectura des de la perspectiva espanyola / Andreu Ulied
18:30 Debat sobre Els espais agroforestals com a element vertebrador en l'ordenació del territori amb Martí Doménech, Xavier Mayor, Isabel Salamaña i Maties Serracant.

 

 

Dimecres, 27 d'octubre

 

Nous processos de planificació: concertació i participació ciutadana

9:30 Implicació ciutadana i participació pública en el procés de planificació / Simin Davoudi
10:30 Implicació i participació ciutadana en el procés de planificació: la convenció d'Aarhus i els procediments de consulta pública i la mediació / Jacques Lolive
11:45 El pla territorial de coordinació de la província de Bolònia II: el paper dels ajuntaments / Alessandro del Piano
12:30 L'estratègia territorial regional del Yorkshire i l'Humber: el procés de consulta i participació / Chris Martin
13:15 Pla estructural de Glasgow i del Clyde Valley / Vincent Goodstadt
16:30 El mètode obert de coordinació: xarxes de cooperació en la formulació de ls polítiques de la UE / Andreas Faludi
17:30 La pràctica de l'ordenació del territori en l'estat de les autonomies / Manuel Benabent
18:30 Debat sobre les Noves formes d'ordenament del territori, una nova generació de professionals amb Marta Ball-llosera, Josep Ma. Llop, Laia Torras i Joan Vicente

  l'àmbit de trobada  ·  er encastre  ·  el lugar para el encuentro  ·  gailenen bilgunea  ·  o lugar de encontro  ·  le lieu de rencontre  ·  the gathering space
 
  Pàgina actualitzada el
14 d'octubre de 2003
 
pau·alegre·fecit·mcmxcix·mmxx
Qualsevol persona interessada en la geografia pot associar-s'hi.
Si us plau, complimenteu la butlleta de sol.licitud d’ingrés.
    Societat Catalana de Geografia
Filial de l'Institut d'Estudis Catalans
Carrer del Carme, 47 / 08001 Barcelona
scg@iec.cat