Activitats del curs   ·   Trajectòria històrica   ·   Directori   ·   Publicacions   ·  Miscel·lània   :   Índex
Els Llibres  dels Socis  i de les Sòcies
Notes   ·   Editors  ·   Any  ·   Autoria  ·   Títols  ·   Aparador
 
Oriol Nel·lo i Colom i Joan Llort i Corbella (dirs.): Pla director urbanístic del sistema costaner. Barcelona: Departament de Política Territorial i Obres Públiques; Generalitat de Catalunya, 2006; 382 pp. Presentació de Joaquim Nadal. ISBN 84-393-7192-6.   Ressenya de P. Alegre : 
pàg.    1  ·  2  ·  3 
 

"El clima, l'orografia i la persistent humanització del territori s'han conjugat per crear, en el litoral català, alguns dels paisatges més atractius i prestigiosos del Mediterrani, paisatges que contenen valors extraordinaris d'índole patrimonial, ambiental i econòmica. No obstant això, l'avenç del procés urbanitzador ha transformat de manera tan notable les nostres costes que alguns d'aquests valors poden veure's avui en un notable perill. Davant aquesta situació, el Govern de la Generalitat de Catalunya ha aprovat un Pla director urbanístic del sistema costaner (PDUSC) amb l'objectiu d'assegurar la sostenibilitat ambiental, el patrimoni cultural i la viabilitat econòmica del litoral català."

Valguin diversos fragments de la presentació [9-12] del PDUSC pel Dr. Oriol Nel·lo, Secretari per a la Planificació Territorial i codirector del Pla, per a donar notícia d'aquesta publicació de resum.

La causa del desori cal cercar-la, segons Nel·lo, en l'emergència del fenomen turístic el qual, en el litoral català, ha donat lloc als grans centres d'atracció de la Costa Brava i la Costa Daurada a partir dels anys seixanta. Afegit a l'ocupació de viles i ciutats, amb els seus ports i zones industrials seculars, tot

 

plegat ha fet que la meitat del front litoral català sigui edificat a hores d'ara i que hi visqui gairebé la meitat de la població total de Catalunya. Així:

"Aquesta evolució ha produït beneficis econòmics evidents, però ha generat una problemàtica urbanística gens menyspreable...", prossegueix Nel·lo, i "el procés constructiu, lluny de remetre, tendeix encara a incrementar-se, en particular per l'esteta interrelació del desenvolupament del sector turístic amb l'activitat immobiliària. Aquesta interrelació té la seva arrel, en bona part, en el pes específic de la segona residència", la qual es xifra en un terç del parc d'habitatges de Catalunya. [...] Els efectes d'aquestes transformacions sobre els valors paisatgístics que caracteritzen el litoral català no són, en absolut, menyspreables. Així, des d'àmbits molt diversos fa temps que s'adverteix sobre els riscos que aquesta evolució comportaria, si perdurés, per al manteniment de la sostenibilitat ambiental, el patrimoni cultural i l'eficiència funcional del litoral català. Riscos que, de concretar-se, podrien comportar greus danys per a la salut del mateix sector turístic, la viabilitat del qual descansa en molt bona mesura, com és sabut, sobre l'atractiu de l'entorn en el qual s'assenta."

 

segueix...

 
  l'àmbit de trobada  ·  er encastre  ·  el lugar para el encuentro  ·  gailenen bilgunea  ·  o lugar de encontro  ·  le lieu de rencontre  ·  the gathering space
 
  Pàgina publicada el
3 de desembre de 2006
 
pau·alegre·fecit·mcmxcix·mmxx
Qualsevol persona interessada en la geografia pot associar-s'hi.
Si us plau, complimenteu la butlleta de sol.licitud d’ingrés.
    Societat Catalana de Geografia
Filial de l'Institut d'Estudis Catalans
Carrer del Carme, 47 / 08001 Barcelona
scg@iec.cat