Activitats del curs   ·   Trajectòria històrica   ·   Directori   ·   Publicacions   ·  Miscel·lània   :   Índex
Triat i garbellat  :  l'estassat   :   Índex
Aquesta comunicació o convocatòria és endarrerida, depassada o debolida. Us l'havíem triat i garbellat en la data que figura a peu de plana. Potser encara sigui del vostre interès. Si més no, us l'hem reservat com a record històric.
   

Les activitats de la segona sessió matinal del Segon Congrés Català de Geografia han estat complementades amb una conferència a càrrec del Dr. Oriol Nel·lo, secretari de Planificació Territorial de la Generalitat de Catalunya, i del Dr. Jaume Miranda, director de l'Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC), sobre el tema "El marc institucional de la producció cartogràfica a Catalunya", la qual ha tingut lloc a la Sala d'Actes de l'ICC avui mateix, dia 30 de maig de 2008. El contingut de les al·locucions d'un i altre orador han versat exclusivament sobre la Llei d'Informació Geogràfica i de l'ICC del Parlament de Catalunya, de desembre de 2005, el text de la qual, juntament amb el reglament corresponent, aprovat per decret d'octubre de 2006, havia estat facilitat als congressistes.

Ha pres la paraula, en primer lloc, el Dr. Nel·lo per a enumerar i descriure succintament i diàfana els instruments disposats per la llei amb l'objectiu de potenciar i coordinar la

 

producció cartogràfica sobre el nostre país. Concretament, s'ha referit, successivament al Registre Cartogràfic, a la Comissió de Coordinació Cartogràfica de Catalunya (C4), al Pla Cartogràfic de Catalunya, a la Infraestructura de Dades Espacials de Catalunya (IDEC) i, finalment, a la Cartoteca de Catalunya.

Cal remarcar, sobretot, la transcendència de l'establiment del Registre de Cartografia de Catalunya perquè, en oficialitzar els mapes que s'hi acolliran, impedirà el desenvolupament de nombrosos conflictes de caire administratiu. En endavant, doncs, prevaldran les decisions políticoadministratives efectuades sobre documentació registrada oficialment.

Òbviament, només serà revalidada com a oficial aquella documentació registrada que compleixi determinats requisits o normes. Aquestes normes seran definides i dictades per la C4, un organisme de nova creació que aplega els representants de la producció de cartografia oficial a Catalunya. A més a més d'aquella comesa, la C4 també té com a

Si us convé citar aquesta publicació, poseu:
Alegre Nadal, Pau (2008): "El marc institucional de la producció. Ressenya de la conferència d'Oriol Nel·lo, Segon Congrés Català de Geografia, SCG (30 de maig de 2008)". Obrador Obert. El butlletí digital de la SCG, http://scg.iec.cat/Scg9/Scg90/S95781.htm

 

 

objectius la preparació i el seguiment del Pla Cartogràfic de Catalunya i del Pla Català d'Observació de la Terra, a propòsit dels quals ha creat sengles comissions especials de treball amb l'afegit d'una tercera destinada a vetllar la coordinació de la producció cartogràfica de la trentena d'ajuntaments de Catalunya que en fan pels seu compte. El Pla Cartogràfic de Catalunya (PCC) és de preveure que sigui aprovat dintre del present any 2008. El PCC procurarà assegurar la disponibilitat futura de totes les sèries cartogràfiques produïdes per l'administració imprescindibles per a l'anàlisi de tot el territori.

Ultra els tres instruments de nova creació esmentats, la llei d'Informació Geogràfica i de l'ICC en confirma i potencia dues altres ja existents amb anterioritat. Per una banda, la IDEC es consagra com un servei d'intercanvi d'informació geoespacial servida a través d'Internet i a càrrec de l'Institut Cartogràfic de Catalunya. Per altra, la llei dóna especial relleu a la funció d'arxiu nacional de cartografia i d'imatges a la Cartoteca de Catalunya sense oblidar la d'aplec de tot tipus de documentació bibliogràfica de referència així com de fons manuscrits rellevants com poden ser, entre d'altres, els dels geògrafs catalans més reputats.

 

 

En segon i darrer lloc, el Dr. Miranda ha resumit el ventall de productes elaborats per l'ICC en base a la seva tasca bàsica i prioritària de captura primària de dades amb sistemes sensors embarcats. En aquest domini fonamental d'actuació, va revelar l'existència d'estudis per a disposar d'un satèl·lit propis amb instrumental d'observació de la Terra a mig termini. L'exposició del Sr. Miranda ha destacat, finalment, la importància estratègica dels plans quadriennals, o contractes programa, establerts entre el govern de la Generalitat de Catalunya i l'ICC per tal d'assegurar el finançament de la cartografia del país i ha fet balanç dels desenvolupats fins ara. [Pau Alegre, 30 de maig de 2008]

 
De l’acte de clausura del II Congrés
Cartografia persuasiva a Internet
El marc institucional de la producció
Cartografia i innovació
Història de la cartografia
De la benvinguda a l'ICC
Cartografia, cultura i societat
Cartografia, paisatge i territori
De l’acte inaugural del II Congrés

La fotografia de M. Cuxart capta un moment de la intervenció d'Oriol Nel·lo seguit atentament
per Francesc Nadal i Jaume Miranda.

  l'àmbit de trobada  ·  er encastre  ·  el lugar para el encuentro  ·  gailenen bilgunea  ·  o lugar de encontro  ·  le lieu de rencontre  ·  the gathering space
 
  Pàgina actualitzada el
30 de maig de 2008
 
pau·alegre·fecit·mcmxcix·mmxx
Qualsevol persona interessada en la geografia pot associar-s'hi.
Si us plau, complimenteu la butlleta de sol.licitud d’ingrés.
    Societat Catalana de Geografia
Filial de l'Institut d'Estudis Catalans
Carrer del Carme, 47 / 08001 Barcelona
scg@iec.cat