Activitats del curs   ·   Trajectòria històrica   ·   Directori   ·   Publicacions   ·  Miscel·lània   :   Índex
Triat i garbellat  :  l'estassat   :   Índex
Aquesta comunicació o convocatòria és endarrerida, depassada o debolida. Us l'havíem triat i garbellat en la data que figura a peu de plana. Potser encara sigui del vostre interès. Si més no, us l'hem reservat com a record històric.
 

 

Junta general de la SCG :
paraules del president

Benvolguts associats i associades:

Un any passa volant i, en acabar, la percepció que tinc de la Societat no és pas la mateixa que en el seu inici. Farà ara uns 12 mesos m’asseia cap allà al fons i ara per voluntat meva i també seva veig la sala d’una altra manera, i la SCG amb molt més detall. S’ha produït un canvi d’escala.

Entre el 19 de juny de l’any passat i avui, hem celebrat tot un seguit d’actes, dels quals el senyor secretari en donarà compte en la corresponent memòria. Per part meva, vull referir-me només a alguns dels fets i actuacions que crec mereixen ser remarcats.

En primer lloc, la Junta de Govern de la SCG ha celebrat 8 reunions ordinàries, les quals han servit per anar encaminant el programa del curs i fer front a les diferents propostes que teníem entre mans.

Vull manifestar que m’he trobat molt a gust entre els companys i companyes de Junta, que han mostrat de sobres la seva voluntat de treballar per l’entitat, i a través d’ella per la Geografia i per la societat (en aquest cas em refereixo a la del nostre país que com tots sabem es troba en un bon atzucac).

Personalment i com representant de l’entitat he assistit a gairebé totes les sessions de la secció de Filosofia i Ciències Socials i als plenaris de l’IEC, donant compte dels acords rellevants a la Junta, a fi de conèixer bé les vicissituds i problemàtiques de la nostra entitat matriu. Ahir mateix vaig estar en aquesta casa per votar el nou president de l’IEC, que com ja deuen saber és el Sr. Joandomènec Ros, ecòleg, fins ara vice-president de la institució.

El primer tema que vaig i vàrem haver de tractar en Junta va ser la petició de l’IEC de centralitzar la tresoreria de totes les filials, a fi de beneficiar-se dels seus romanents i no haver d’utilitzar una pòlissa de crèdit per fer front a les obligacions de caixa de l’Institut. També se’ns proposava centralitzar el cobrament de les quotes i de les despeses que féssim. Vàrem parlar del tema amb el president de l’IEC, amb el gerent, i tinguérem dues reunions amb els presidents de les altres societats filials. Finalment vàrem signar un acord pel qual traspassàvem el romanent, reconeixent-nos-en l’IEC la propietat i la disponibilitat. La gestió de la quota dels socis quedava a les nostres mans, així com també la possibilitat d’anar fent directament els pagaments que estiméssim convenients. Creiem que d’aquesta forma complim un deure filial, al mateix temps que continuem preservant la nostra autonomia.

 

 

En aquest tema dels diners, també els vull assabentar que nosaltres rebem un ajut important del propi IEC i també de la Diputació de Barcelona, i en perillar aquest, el passat dijous dia 6 vàrem tenir conjuntament amb altres membres de la junta una entrevista amb el nou coordinador general de la Diputació, Sr. Xavier Forcadell i amb el director de Serveis de Suport, Sr. J.M. Sabaté que va ser molt profitosa, i creiem ens permetrà continuar la col·laboració i fruir d’una subvenció per part de l’ens provincial.

Sobre el tema dels pressupostos el nostre tresorer els informarà amb molt més detall en el punt corresponent de l’ordre del dia, però els vull subratllar que hem tingut un gran interès davant les retallades generals, per controlar totes les despeses i disminuir-ne algunes, amb la finalitat de tenir un pressupost el màxim d’equilibrat possible. Tasca que haurem de continuar en el proper o propers exercicis.

Respecte a la programació, amb el canvi de president, van quedar algunes coses pendents, i el mes de setembre el programa no estava totalment detallat. Això va comportar que els associats/des no tinguessin en començar el curs l’agenda completa de les nostres activitats. Tot i que, tenir al setembre l’agenda completa és molt difícil, ja que sempre hi ha actes sobrevinguts, cosa que enguany ha estat remarcable com a conseqüència de diferents ofertes d’actes que hem rebut i que ens han semblat interessants per la SCG. Pel curs vinent el programa ja està enllestit i per tant sí que tindran informació a començament de curs de les conferències i col·loquis mensuals.

Fins i tot ens ha semblat començar a avançar el programa pel curs 2014-2015, que dedicarem als canvis que hi ha hagut al territori i la societat de Catalunya, en els darrers cinquanta anys, en commemoració que l’any 1964 es començava l’edició del segon volum de la Geografia de Catalunya de l’editorial AEDOS, una magna obra, de summa importància pels amants de l’estudi del nostre territori, i de la qual i sortosament encara hi ha alguns autors supervivents.

En general els actes, cursos, sortides, visites a exposicions, etc. han anat molt bé, encara que algunes vegades hi hem trobat a faltar més públic jove, especialment universitari, cosa que he de lamentar perquè un Francesco Indovina o un Richard Peet no es poden veure, ni escoltar fàcilment.

Justament per intentar atraure els joves a la SCG hem iniciat una campanya de socis, entre els estudiants universitaris, oferint-los la possibilitat de ser-ne amb una reducció de la quota de 15 € al llarg de tres anys. Hi ha hagut resultats, però n’esperem més i no donem pas la campanya per tancada.

 

 

De les activitats realitzades vull fer especial menció a la sessió acadèmica d’homenatge a l’Enric Lluch, celebrada el passat dia 4 i quan feia mig any de la seva mort. Hem de felicitar al soci Oriol Nel·lo per la seva brillant intervenció en record de l’homenatjat i notificar-los que el proper novembre la sessió mensual de la Societat es dedicarà a L’organització i ordenació del territori a Catalunya. La contribució de l’Enric Lluch, acte que com el passat tenim intenció de realitzar conjuntament amb la Societat Catalana d’Ordenació del Territori i l’Associació Catalana de Ciència Regional. Igualment el número 76 de Treballs estarà dedicat a la memòria de l’Enric Lluch, geògraf . El número no serà una miscel·lània, sinó que tots els articles hauran de fer referència a alguna o algunes de les múltiples tasques realitzades per l’Enric. Els associats i associades interessats a participar-hi, i faig una crida perquè n’hi hagin, caldrà que es posin en contacte amb en Jesús Burgueño, que com saben és el responsable de la nostra revista, de la qual enguany han sortit puntualment i polidament els dos números compromesos.

També aprofito aquesta assemblea per complir el compromís adoptat en una reunió de societats filials de demanar als socis la seva col·laboració amb l’Amical Viquipèdia, una associació voluntària dedicada a promoure aquesta enciclopèdia gratuïta en català i col·laborar a fer-la créixer i millorar-la, així com donar a conèixer el seu funcionament entre la societat. Els viquipedistes voluntaris s’encarregarien també d’implementar les correccions, mirar els errors, alertar els autors perquè no es repeteixin i anar ampliant la informació disponible. Si hi ha persones interessades els facilitaré una adreça de contacte perquè puguin iniciar la seva col·laboració en temes de la seva especialitat.

La Junta de Govern també va decidir adherir-se al manifest Les humanitats amb futur, redactat per un conjunt intel·lectuals encapçalat pel fins ara president de l’IEC Salvador Giner. El manifest el poden llegir a la pàgina web de l’Institut i entre altres coses s’afirma que:

Les humanitats són percebudes com a mancades d’atracció, com si fossin poca cosa més que un llegat arcaic i sense interès. Tanmateix, porten dins d’elles la passió per la bellesa i per un món més humanitzat, lliure i feliç. Les humanitats són interessants i útils, perquè ajuden la persona humana a examinar-se a si mateixa i a valorar i admirar el que rep d’altres persones, perquè contribueixen a articular críticament el propi pensament i a expressar-lo de manera intel·ligible, perquè discernir i tenir criteri és imprescindible per viure i per orientar-se. Cal, però, recuperar l’entusiasme per totes les creacions de l’esperit humà i restablir i potenciar la figura del mestre que conrea i comunica les humanitats amb passió.   
seguir >>>

 
  l'àmbit de trobada  ·  er encastre  ·  el lugar para el encuentro  ·  gailenen bilgunea  ·  o lugar de encontro  ·  le lieu de rencontre  ·  the gathering space
 
  Pàgina actualitzada el
20 de juny de 2013
 
pau·alegre·fecit·mcmxcix·mmxx
Qualsevol persona interessada en la geografia pot associar-s'hi.
Si us plau, complimenteu la butlleta de sol.licitud d’ingrés.
    Societat Catalana de Geografia
Filial de l'Institut d'Estudis Catalans
Carrer del Carme, 47 / 08001 Barcelona
scg@iec.cat