Activitats del curs   ·   Trajectòria històrica   ·   Directori   ·   Publicacions   ·  Miscel·lània   :   Índex
Els Llibres  dels Socis  i de les Sňcies
Notes   ·   Editors  ·   Any  ·   Autoria  ·   Títols  ·   Aparador
 
Enric Lluch i Oriol Nel•lo (a cura de) : La gčnesi de la Divisió Territorial de Catalunya. Edició de documents de l'Arxiu de la Pončncia (1931-1936). Barcelona: Diputació de Barcelona, 1983; XL + 413 pp. + 9 mapes. ISBN 84-500--8693-0.   Presentació dels curadors : 
pŕg.    1  ·  2  ·  3  ·  4  ·  5  ·  6 
 

Nota a l’edició [xxxv-xl]

Tots els documents que es publiquen en aquest volum procedeixen de l'arxiu de la Pončncia d'estudi de la divisió territorial de Catalunya. Es tracta —amb comptadíssimes excepcions— de materials inčdits als quals els editors han afegit l'estudi introductori, una cronologia i l'aparell crític indispensable per a la seva lectura. En aquesta nota es descriu el contingut de l'arxiu de la Pončncia, s'expliquen els criteris seguits en la tria dels documents a publicar i es detallen les convencions a quč els curadors s'han ajustat en procedir a la seva edició.

1. L'arxiu i la documentació que conté

Els documents de l'arxiu de la Pončncia, que un dels dos coeditors conegué (i explorŕ) l'any 1972 per amical comunicació de l'economista Emili Gasch i Grau, es troben aplegats en sis lligalls de l'Arxiu General de la Diputació de Barcelona (signatures números 3.853 a 3.858). Cada un d'aquests lligalls conté diverses carpetes, ordenades segons un registre intern el catŕleg del qual és a la carpeta 229/2 del Lligall 3.854. En els mateixos arxius s'ha conservat també una carpeta de gran format amb mapes, croquis i calcs utilitzats o realitzats durant les tasques de la Pončncia.

 

Aquesta documentació fou reunida per l'Oficina de la Pončncia entre els mesos d'octubre de 1931 i d'abril de 1936. El seu volum aproximat és d'uns tres mil fulls de molt diversos formats, autors i procedčncies; la major part dels documents són mecanografiats i el seu estat de conservació i classificació és ňptim.

Atenent el seu contingut, els documents de l'arxiu poden ser agrupats en els set grans blocs que a continuació es detallen (les xifres entre parčntesis són els números de registre que el Catŕleg de l'arxiu assigna a cada document):

a) Correspondčncia. S'inclou en aquest apartat tota la correspondčncia entrada i sortida de l'Oficina de la Pončncia (187 comunicacions entrades i 301 de sortides), així com diversos informes i reclamacions enviats per ajuntaments i d'altres institucions (números de registre 23 i 30). Aquesta correspondčncia fa referčncia tant als afers interns de la Pončncia com a la relació d'aquesta amb l'administració de la Generalitat, els ajuntaments, la premsa, particulars, etc. Bona part de les comunicacions enviades pels ajuntaments foren mecanografiades de nou i arxivades a part (número de registre 42).

 

segueix...

 
  l'ŕmbit de trobada  ·  er encastre  ·  el lugar para el encuentro  ·  gailenen bilgunea  ·  o lugar de encontro  ·  le lieu de rencontre  ·  the gathering space
 
  Pàgina publicada el
11 d'octubre de 2007
 
pau·alegre·fecit·mcmxcix·mmxx
Qualsevol persona interessada en la geografia pot associar-s'hi.
Si us plau, complimenteu la butlleta de sol.licitud d’ingrés.
    Societat Catalana de Geografia
Filial de l'Institut d'Estudis Catalans
Carrer del Carme, 47 / 08001 Barcelona
scg@iec.cat