Activitats del curs   ·   Trajectòria històrica   ·   Directori   ·   Publicacions   ·  Miscel·lània   :   Índex
Els Llibres  dels Socis  i de les Sòcies
Notes   ·   Editors  ·   Any  ·   Autoria  ·   Títols  ·   Aparador
 
Enric Lluch i Oriol Nel•lo (a cura de) : La gènesi de la Divisió Territorial de Catalunya. Edició de documents de l'Arxiu de la Ponència (1931-1936). Barcelona: Diputació de Barcelona, 1983; XL + 413 pp. + 9 mapes. ISBN 84-500--8693-0.   Presentació dels curadors : 
pàg.    1  ·  2  ·  3  ·  4  ·  5  ·  6 
 

b) Actes de les reunions i informes dels ponents. Es tracta de les actes de totes les reunions plenàries celebrades per la Ponència (número de registre 1) i dels reports dels viatges d'estudi dels ponents (número de registre 5). També es poden incloure en aquest apartat els informes de les seves tasques que la Ponència lliurà al conseller de Governació (número de registre 17) i els resums de les entrevistes mantingudes a l'Oficina amb representants dels ajuntaments (número de registre 25).

c) Resultats de l'enquesta i projectes de divisió territorial. Les respostes que els municipis donaren a l'enquesta inicial de la Ponència (i que, per cert, no figuren a l'arxiu) foren traspassades a un llistat (número de registre 2); a partir d'aquestes respostes s'elaboraren nombroses proves i assaigs (números de registre 15 i 16) fins que s'arribà al resultat final (números de registre 4, 5, 7 i 18). Tots aquests documents són, doncs, relacions dels municipis de Catalunya en què aquests són agrupats de maneres diverses a mesura que els treballs de la Ponència avancen. Segurament també es podria incloure en aquest bloc l'únic document registrat en el Catàleg de l'arxiu que no es troba en els lligalls: el projecte de llei de divisió territorial elaborat per la Ponència (número de registre 43).

 

d) Documentació científica i legal. S'inclou en aquest apartat tota la documentació referent als antecedents del tema de la divisió territorial reunida per la Ponència. La documentació científica (números de registre 6, 8, 10, 11, 12, 14, 19, 20, 27, 28 i 33) aplega textos de tots els grans tractadistes de la qüestió comarcal a Catalunya del segle XVIII ençà. Els documents de tipus legal (números de registre 9, 21, 22, 26, 32, 34, 35, 36 i 37) constitueixen una antologia gairebé completa de tota la legislació referent a les divisions territorials de la Catalunya moderna i contemporània.

e) Retalls de premsa. L'arxiu inclou un recull de més d'un centenar d'articles de la premsa catalana —barcelonina i comarcal— referents als treballs de la Ponència i al tema de la divisió territorial (números de registre 31 i 41); són especialment nombrosos els apareguts l'any 1933, quan, en fer-se públiques les conclusions de la Ponència, es produí una forta polèmica en la qual entrà gairebé tota la premsa del país. També s'hi conserven còpies de les notes lliurades als diaris per l'Oficina de la Ponència (número de registre 24).

f) Nomenclàtors i documentació referent a qüestions toponímiques. Com ja s'ha dit, una de les comeses de la Ponència fou assessorar la Secció Filològica de l'Institut d'Estudis

 

segueix...

 
  l'àmbit de trobada  ·  er encastre  ·  el lugar para el encuentro  ·  gailenen bilgunea  ·  o lugar de encontro  ·  le lieu de rencontre  ·  the gathering space
 
  Pàgina publicada el
11 d'octubre de 2007
 
pau·alegre·fecit·mcmxcix·mmxx
Qualsevol persona interessada en la geografia pot associar-s'hi.
Si us plau, complimenteu la butlleta de sol.licitud d’ingrés.
    Societat Catalana de Geografia
Filial de l'Institut d'Estudis Catalans
Carrer del Carme, 47 / 08001 Barcelona
scg@iec.cat