Activitats del curs   ·   Trajectòria històrica   ·   Directori   ·   Publicacions   ·  Miscel·lània   :   Índex
Els Llibres  dels Socis  i de les Sòcies
Notes   ·   Editors  ·   Any  ·   Autoria  ·   Títols  ·   Aparador
 
Enric Lluch i Oriol Nel•lo (a cura de) : La gènesi de la Divisió Territorial de Catalunya. Edició de documents de l'Arxiu de la Ponència (1931-1936). Barcelona: Diputació de Barcelona, 1983; XL + 413 pp. + 9 mapes. ISBN 84-500--8693-0.   Presentació dels curadors : 
pàg.    1  ·  2  ·  3  ·  4  ·  5  ·  6 
 

comarcal de Pau Vila, sobre el qual la Ponència treballà en els seus inicis. En canvi, els tres mapes amb els assaigs de divisions havien romàs inèdits fins a la data i han estat realitzats per a l'edició present a partir dels croquis existents a l'arxiu. A aquests vuit mapes se n'hi ha afegit un altre, també de nova producció, en què s'han dibuixat els itineraris dels viatges realitzats pels ponents.

3. Les característiques d'aquesta edició

Els editors s'han proposat oferir els materials que es publiquen mantenint la màxima fidelitat possible als originals, manuscrits o mecanografiats. La major part d'aquests documents són papers de treball o correspondència administrativa. Es de creure que cap dels seus autors no pensà mai que el que escrivia podria ser publicat; i precisament per això els textos conserven tota la frescor i la força, però també els errors, d'una prima stesura. Corregir-ne l'ortografia arcaica i sovint errònia i, sobretot, esmenar-ne la sintaxi portaria a introduir innombrables modificacions en els textos; modificacions amb les quals —a més de córrer el perill de trair el contingut original— es prendria als documents tot llur encant i tota llur originalitat.

[...]

 

Els editors han exposat a l'estudi introductori la seva visió de la història de la Ponència i del procés d'implantació de la divisió territorial. Però hi han volgut afegir també una cronologia exhaustiva sobre l'evolució de la qüestió entre els anys 1931 i 1939. Aquesta cronologia, que s'insereix després de l'apartat de documents, persegueix tres objectius: a) facilitar al lector una guia de lectura que li permeti ordenar en el temps els documents que es publiquen i els fets que s'hi esmenten;b) presentar les dades completes, reunides per primera vegada ara i ací, sobre el tractament polític del tema de la divisió territorial a la Catalunya republicana tant pel que fa als debats parlamentaris com als decrets i ordres que implantaren la nova divisió; i c) oferir referències de gran part dels articles publicats durant aquests anys pels ponents respecte al tema de la divisió territorial. Finalment, en les darreres pàgines del llibre, el lector trobarà els índexs de topònims i antropònims i l'índex d'institucions i publicacions periòdiques.

Els dos coeditors han compartit les tasques de recopilació i selecció de materials i d'obtenció d'informacions complementàries i comparteixen les formulacions i les conclusions del treball. La redacció de textos i notes ha estat obra d'Oriol Nel•lo i objecte de relectura conjunta amb Enric Lluch.

 

segueix...

 
  l'àmbit de trobada  ·  er encastre  ·  el lugar para el encuentro  ·  gailenen bilgunea  ·  o lugar de encontro  ·  le lieu de rencontre  ·  the gathering space
 
  Pàgina publicada el
11 d'octubre de 2007
 
pau·alegre·fecit·mcmxcix·mmxx
Qualsevol persona interessada en la geografia pot associar-s'hi.
Si us plau, complimenteu la butlleta de sol.licitud d’ingrés.
    Societat Catalana de Geografia
Filial de l'Institut d'Estudis Catalans
Carrer del Carme, 47 / 08001 Barcelona
scg@iec.cat