Activitats del curs   ·   Trajectòria històrica   ·   Directori   ·   Publicacions   ·  Miscel·lània   :   Índex
Els Llibres  dels Socis  i de les Sòcies
Notes   ·   Editors  ·   Any  ·   Autoria  ·   Títols  ·   Aparador
 
Joaquim Pla i Cargol: Las ciencias físico-naturales en la escuela: problemas, experiencias, prácticas y classificaciones. Girona: Dalmau Carles, Pla, 1922; 464 pp.   Ressenya de P. Vila? (1922) : 
pàg.    1 
 

En l'escola no renovada, en l'escola clàssica d'un pla, d'unes assignatures, d'unes matèries que l'infant ha de cursar, el llibre del Sr. Pla (en certa forma resum i complement d'altres llibres publicats per ell) representa un progrés considerable. Té, sobretot, al seu favor, el fugir dels mots que res no signifiquen a l'infant per si mateixos, i presentar les coses i els fets abans dels mots i les definicions. Cal dir, però, que, a causa de la necessitat en què es veu el Sr. Pla de constituir ensenyament sistemàtic i complet, per adaptar-se a les circumstàncies no sempre pot satisfer el seu desig. Aquest peu forçat l'obliga a donar massa aviat, molt massa aviat els noms i les definicions. L'infant, abans del nom i la definició, si cal que hi arribi mentre és infant, ha de veure i reveure les coses, almenys aquelles mítiques, setanta vegades set vegades. I no sols la urgència de l'assignatura fa aquest tort al llibre del Sr. Pla: al nostre juí, l'obliga, potser, a presentar qüestions abans d'hora o inadequades a l'infant. Tornem a dir, però, que aquestes coses no les imputem al llibre en si mateix, sinó al medi escolar al qual l'autor ha d'adaptar-lo.

Si aquest medi pogués ser superat de cop i volta, nosaltres potser faríem una altra mena de consideracions. En primer lloc voldríem que el mestre fos capaç de prendre per guia tractats de caràcter superior i especialitzats sobre cada matèria per la moralitat que el que ensenyi sàpiga molt més que allò que ha d'ensenyar. Així és indubtable que aleshores hauria de variar molt el caràcter i l'estructura d'un llibre com el del Sr. Pla, si és que es considerava necessari. Quant als llibres o materials per als infants a través d'una altra

 

organització, impossible avui, els hauríem de preveure d'una manera adequada a aquell infant que el mètode Montessori revela, abstret i obstinat en una sola cosa fins que l'ha esgotada a la seva faisó. Tan alta és la valor monogràfica que escau fins a l'infant en la seva més tendra edat! Aleshores un material no formal (que diuen els anglesos), que permetés a l'infant aturar-se i penetrar i esgotar els fets més vius i interessants en relació a ell, seria, sens dubte, el més a propòsit. Aquest material perfecte no existeix, és cert; però, en canvi, la parsimònia i el tacte en l'elecció i presentació d'assumptes, la cura a no precipitar, a no avançar sense ben arrelar, a no donar les coses per ben apreses sense haver-ne facilitat la consideració per molts caires congruents i orgànics, això ja és una conquesta, això ja dóna en els programes i llibres d'ensenyament primari.

A part d'aquestes consideracions que en diríem d'ensenyament ultramodern, nosaltres no podem deixar de reconèixer que aquest llibre representa un avenç àdhuc en l'ordre pedagògic. En l'ordre científic té un valor molt remarcable, que és la modernització, no gaire freqüent en aquesta mena d'obres. El Sr. Pla té bones guies i en sap treure profit. Nosaltres insistiríem, però, en la modernització gràfica, i així mateix ens atreviríem a recomanar a l'autor, l'assaig i la comprovació personal i sistemàtica dels experiments, no sols en el seu laboratori, sinó també en l'escola, per adaptar-los més i més a les possibilitats escolars i assegurar un millorament de l'obra en futures edicions.


Ressenya sense signar (Pau Vila?) a Butlletí dels Mestres, 7 (1922); pp. 104-105.

 

 
  l'àmbit de trobada  ·  er encastre  ·  el lugar para el encuentro  ·  gailenen bilgunea  ·  o lugar de encontro  ·  le lieu de rencontre  ·  the gathering space
 
  Pàgina publicada el
18 de setembre de 2009
 
pau·alegre·fecit·mcmxcix·mmxx
Qualsevol persona interessada en la geografia pot associar-s'hi.
Si us plau, complimenteu la butlleta de sol.licitud d’ingrés.
    Societat Catalana de Geografia
Filial de l'Institut d'Estudis Catalans
Carrer del Carme, 47 / 08001 Barcelona
scg@iec.cat