Activitats del curs   ·   Trajectòria històrica   ·   Directori   ·   Publicacions   ·  Miscel·lània   :   Índex
Els Llibres  dels Socis  i de les Sòcies
Notes   ·   Editors  ·   Any  ·   Autoria  ·   Títols  ·   Aparador
 
Joan Vilà-Valentí: El món rural a Catalunya. Barcelona: Curial, 1973 (Biblioteca de Cultura Catalana, 6); 209 pp. Presentació de Pau Vila. ISBN 84-7256-018-X.   Introducció de l'autor  
pàg.    1  ·  2 
 

En aquesta obra queden recollits treballs diversos realitzats durant els meus vint-i-cinc anys de recerques geogràfiques. Alguns foren començats quan jo era encara estudiant a la Universitat de Barcelona. Em refereixo especialment a l'estudi sobre la transhumància, que em posà en contacte amb les terres i els problemes pirinencs. Des d'aquells moments, per a mi, el Pirineu fou "la Muntanya". Aquest estudi i el que vaig preparar immediatament (1948) sobre la llavors aïllada i adormida Formentera –quin contrast amb les terres pirinenques, aquesta autèntica "Mediterrània"!– constitueixen els meus dos primers treballs. No és pas sense una certa emoció que ara veig un d'ells, de nou, publicat.

La unitat profunda del llibre arrenca de la relació de tots els temes tractats amb les activitats i la vida rural catalanes. No hem pas buscat una visió completa –del passat o del present–, sinó més aviat una diversitat temàtica, per a mostrar precisament la riquesa i la varietat del món rural català. A voltes parlarem de tècniques o d'atuells, agrícoles o ramaders; a vegades de secans i de camperols, altres vegades de regadius i d'hortolans; en ocasions, de cases i de pobles, en altres casos, de camins o de mercats; mai no hi faltarà, però, l'home, el

 

pagès o el pastor. La inclusió d'un treball pot semblar, fins a cert punt, sorprenent, ja que ve a ésser el contrapunt d'aquesta vida rural: ens referim a l'inici de la indústria moderna, en el passat segle. Ja veurem la forma, més endavant, de justificar-ho. Una visió de conjunt la intentem especialment en el penúltim estudi, que és, al mateix temps, el darrer quant a la seva redacció; però certs aspectes, és clar, tan sols poden ésser esmentats. La inclusió d'una bibliografia sobre el món rural català pot permetre als lectors continuar llurs propis estudis i recerques.

Malgrat que sovint ens referim al passat, creiem que no hem deixat mai la nostra òptica geogràfica. El que hem assajat de fer en aquests casos és, podríem dir, una Geografia humana retrospectiva. Sempre hem procurat, en efecte, aplicar els enfocaments que poden donar a aquests treballs llur caràcter geogràfic. Volem dir, en primer lloc, una síntesi en la diversitat dels elements i factors, físics, biòtics o humans. Volem dir també, d'altra banda, la contínua consideració d'aquesta síntesi "des de" i "en" el territori, en les característiques que presenta, com a superfície i com a cas concret; així mateix en els nous trets que el paisatge anirà adquirint per la presència i l'acció dels grups humans.

 

La SCG n'ha fet una nova edició l'any 2010.

 
segueix...

 
  l'àmbit de trobada  ·  er encastre  ·  el lugar para el encuentro  ·  gailenen bilgunea  ·  o lugar de encontro  ·  le lieu de rencontre  ·  the gathering space
 
  Pàgina publicada el
8 d'agost de 2007
 
pau·alegre·fecit·mcmxcix·mmxx
Qualsevol persona interessada en la geografia pot associar-s'hi.
Si us plau, complimenteu la butlleta de sol.licitud d’ingrés.
    Societat Catalana de Geografia
Filial de l'Institut d'Estudis Catalans
Carrer del Carme, 47 / 08001 Barcelona
scg@iec.cat