Activitats del curs   ·   Trajectòria històrica   ·   Directori   ·   Publicacions   ·  Miscel·lània   :   Índex
Triat i garbellat  :  l'estassat   :   Índex
Aquesta comunicació o convocatòria és endarrerida, depassada o debolida. Us l'havíem triat i garbellat en la data que figura a peu de plana. Potser encara sigui del vostre interès. Si més no, us l'hem reservat com a record històric.
   
 

24è PREMI PAU VILA PER A EXCURSIONISTES

El Centre Excursionista de Catalunya, per mitja de la Secció de Geografia i Ciències Naturals, convoca novament el premi Pau Vila, en homenatge i memòria del geògraf eminent que va ser president del Centre i de la Secció, destinat a estimular l'excursionisme científic. Les bases del premi són les següents:

  1. El premi és ofert al millor article inèdit sobre geografia o ciències naturals de les terres catalanes.
  2. No podran optar al Premi les narracions literàries, els itineraris excursionistes, els articles a base de bibliografia i els treballs que han servit per obtenir algun grau universitari.
  3. Els articles que es presentin al Premi han de ser redactats en català i escrits correctament a maquina o amb ordinador per una sola cara i a doble espai, i hauran de portar il•lustració original (dibuixos, mapes, fotografies). L'extensió de l'article, sense comptar les il•lustracions, ha de ser d un mínim de 4 fulls i un màxim de 15 (Din-A4).
  4. Els articles que optin al Premi s'han de presentar sense signatura, però amb un lema que s'ha de repetir a l'exterior d'un sobre, degudament tancat; a dins, hi ha d'haver les dades de l'autor. El lliurament dels articles que aspirin al Premi, cal fer-lo al Centre Excursionista de Catalunya, Paradís 10, pral. 08002 - Barcelona -, de 7 a 9 del vespre, a l'Àrea d'atenció al soci, els dies feiners, llevat del dissabte; en el sobre s'ha d’indicar "Premi Pau Vila – Secció de Geografia i Ciències Naturals". S'entregarà una butlleta resguard del sobre presentat.
  5. El Jurat, designat per la Secció de Geografia i Ciències Naturals, serà format per persones de reconegut prestigi en el camp de la geografia i les ciències naturals i tindrà les facultats següents: atorgar el Premi, considerar-lo desert, partir-lo, atorgar accèssits, recomanar-ne la publicació a la revista Muntanya i resoldre d'una forma inapel•lable els conflictes que puguin presentar-se.
  6. L'import del premi, donat per la Secció de Geografia i Ciències Naturals, és de 350 euros. A més, el guardonat rebrà el diploma corresponent.
  7. El Premi serà lliurat el mes de novembre del 2004, diada de la celebració del 128è aniversari de la fundació del Centre Excursionista de Catalunya.
  8. El termini d'admissió de treballs que optin al Premi finalitzarà el dimarts dia 2 de novembre. El Jurat emetrà el veredicte durant el mes de novembre.

Informació recollida del Butlletí del CEC (març 2004)

 

Pau Vila
1881-1980

   
  l'àmbit de trobada  ·  er encastre  ·  el lugar para el encuentro  ·  gailenen bilgunea  ·  o lugar de encontro  ·  le lieu de rencontre  ·  the gathering space
 
  Pàgina actualitzada el
15 de març de 2004
 
pau·alegre·fecit·mcmxcix·mmxix
Qualsevol persona interessada en la geografia pot associar-s'hi.
Si us plau, complimenteu la butlleta de sol.licitud d’ingrés.
    Societat Catalana de Geografia
Filial de l'Institut d'Estudis Catalans
Carrer del Carme, 47 / 08001 Barcelona
scg@iec.cat