Activitats del curs    ·   Trajectòria històrica    ·   Directori   ·   Publicacions   ·   Miscel·lània
 
CATALUNYA : divisió territorial
 
CASASSAS i SIMÓ, L.: "Comentaris sobre una nova organització territorial de Catalunya" ( 1 ) 1984
FARRÉS i SABATER, A.: "Crisi industrial, integració urbana i projecció comarcal: una visió de futur" ( 1 ) 1984
PARPAL i MARFÀ, J.: "Barcelona i l'estructuració territorial de Catalunya" ( 2- ) 1985
VILA i COMAPOSADA, MA.: "Lluís Solé i Sabarís i les comarques" ( 4 ) 1985
MENDIZÀBAL i RIERA, E.: "Reflexions sobre l'aportació de Lluís Solé Sabarís al debat de la divisió territorial de Catalunya" ( 4 ) 1985
CASASSAS i SIMÓ, L.: "La División Territorial de Catalunya" ( extr ) 1986
LARROSA i PADRÓ, M.: "De l'urbanisme a l'administraciá local del territori" ( 9 ) 1986
TORT i DONADA, J.: "Consideracions sobre la vigència pretèrita i actual del topònim Segarra" ( 9 ) 1986
RUEDA i MÀRQUEZ, I., CAMARASA i CASTILLO, JMa., MATEU i LLEVADOT, X.: "Diagnòstic del mapa municipal de Catalunya" ( 10 ) 1987
CASASSAS i SIMÓ, L.: "Pòrtic" ( 15 ) 1988
"Sessió inagural" ( 17 ) 1989
CASASSAS i SIMÓ, L.: "Els ens intermedis: la descentralització inacabada." ( 17 ) 1989
OLIVERAS i SAMITIER, J.: "Vigència i realitat de la divisió territorial." ( 17 ) 1989
CASASSAS i SIMÓ, L.: "Pòrtic" ( 18 ) 1989
MATEU i LLEVADOT, X.: "Evolució dels criteris d'estructuració territorial segons els programes electorals dels partits polítics (1979-1989)" ( 18 ) 1989
REBAGLIATO i FONT, J.: "La divisió regional de Catalunya" ( 18 ) 1989
CASASSAS i SIMÓ, L.: "Pòrtic" ( 21 ) 1990
AGUIRRE, C.: "Aspectes jurídics i territorials del fet metropolità" ( 23 ) 1990
CASASSAS i SIMÓ, L.: "La ciutat metropolitana i la unitat de Catalunya" ( 23 ) 1990
VILA i DINARÉS, P. (1971): "Consideracions sobre la conveniència d'una coordinació urbanística a Catalunya" ( 25 ) 1991
PUCHADES i BENITO, JMa. (1978): "Contribució a la divisió territorial de Catalunya: les rodalies" ( 25 ) 1991
SALA i MORELL, J.: "Un cert concepte de Catalunya" ( 28 ) 1991
"La sessió primera. Pensament Geogràfic" ( 26 ) 1991
BURGUEÑO i RIVERO, J.: "Del Corregiment a la Comarca de muntanya. Les divisions territorials al Pirineu (i II)" ( 32 ) 1992
TORT i DONADA, J.: "Les entitats municipals descentralitzades: una alternativa al microfundisme municipal" ( 33 ) 1992
TORRAS i FERRERI, CA. (1919): "Assaig sobre les comarques naturals de Catalunya ajustades al moment present" ( 35 ) 1993
TORRAS i FERRERI, CA. (1924): "Les Comarques naturals de Catalunya. Llussanés" ( 35 ) 1993
TORT i DONADA, J., SALVADOR i SEGARRA, M.: "L'estructura municipal a Dinamarca i a Catalunya. Consideracions entorn de dos models contraposats" ( 37 ) 1994
NADAL i PIQUÉ, F.: "Pòrtic" ( 43 ) 1997
ROCA i JUNYENT, M.: "Informe sobre el model d'organització territorial de Catalunya" ( 53 ) 2002
CASADEVALL i CAMPS, R.: "L’organització territorial de l’administració de la Generalitat de Catalunya" ( 55 ) 2003
NADAL PIQUÉ, F., CLUSA ORIACH, J. i BURGUEÑO RIVERO, J.: "La vigència de les idees geogràfiques de Lluís Casassas en el debat actual sobre l'organització territorial a Catalunya. Acte de recordança de Lluís Casassas en motiu del desè aniversari del seu traspàs" ( 56 ) 2003
 
 
BORRÀS i PASCUAL, Ò.: "La cartografia i les dades cadastrals com a font de delimitació territorial" ( 65 ) 2008
MASSÓ i CARTAGENA, J.; TORRES i SAURA, M.: "Noves dades territorials: La delimitació municipal de Catalunya" ( 65 ) 2008
BURGUEÑO i RIVERO, J.: "Presentació" ( 67-68 ) 2009
CASADEVALL i CAMPS, R.: "Un nou mapa supramunicipal: els Governs territorials de salut" ( 67-68 ) 2009
MENDIZÀBAL i RIERA, E.: "L’organització territorial administrativa de Catalunya, un problema irresoluble" ( 67-68 ) 2009
NEL·LO i COLOM, O.: "La incerta reforma de l’organització territorial de Catalunya d’ençà l’aprovació de l’Estatut d’Autonomia de 2006" ( 67-68 ) 2009
OLIVERAS i GONZÁLEZ, X.: "Metageografia de la Catalunya central: delimitacions i interpretacions territorials d’una regió en construcció" ( 67-68 ) 2009
OLIVERAS i SAMITIER, J.: "Reflexions sobre l’organització territorial de Catalunya" ( 67-68 ) 2009
SANCLIMENS i SOLERVICENS, X.: "Els treballs de la Comissió d’Organització Territorial de Catalunya (2004-2006)" ( 67-68 ) 2009
TULLA i PUJOL, AF.: "Divisió territorial de Catalunya: algunes reflexions des de l’Alt Pirineu" ( 67-68 ) 2009
ARGULLOL i MURGADAS, E.: "Vers un nou model d’organització territorial de Catalunya. L’encaix jurídic de les vegueries" ( 67-68 ) 2009
"Projecte de llei de vegueries (febrer 2010)" ( 67-68 ) 2009
CASASSAS, L.; CASASSAS, J. (dir.): "L’organització territorial de l’administració pública de Catalunya. Resum de “La proposta” (informe lliurat a la Diputació de Barcelona l’any 1994)" ( 67-68 ) 2009
CASASSAS, L.; VILÀ-VALENTÍ, J.: "Proposta per a l’organització regional de Catalunya. Informe presentat a la Comissió de Delimitació Territorial de la Generalitat de Catalunya (abril 1989)" ( 67-68 ) 2009
PAÜL i AGUSTÍ, D.: Ressenya del llibre L’organització del territori. Un repte per al segle xxi? de Joan Tort, Valerià Paül i Joaquim Maluquer [eds.]. (2008) ( 67-68 ) 2009
AUSÀS i COLL, J.: "Vers una nova organització territorial de Catalunya. Les lleis de vegueries i de l’Àrea Metropolitana de Barcelona" ( 70 ) 2010
OLIVERAS i SAMITIER, J.: "Les vegueries: interessos locals i territori en la creació d’aquests nous ens a Catalunya" ( 74 ) 2012
RIERA i FIGUERAS, P., PIÉ i NINOT, R. i BURGUEÑO RIVERO, J.: "El paper d’Enric Lluch en el debat sobre l’organització i l’ordenació territorial de Catalunya" ( 76 ) 2013
MENDIZÀBAL i RIERA, E.; FERRET JACAS, J.: "El mapa municipal en qüestió i l’ajornament de la seva reforma" ( 78 ) 2014
CASADEVALL i CAMPS, R.; ARGULLOL i MURGADAS, E.: "El paper dels governs locals intermedis. Entre la vegueria i la província" ( 78 ) 2014
FONT i GAROLERA, J.; FUENTES i GASSÓ, JR.: "Un nou paper per a les comarques. Qüestionar-les, reforçar-les, reduir-les, ampliar-les?" ( 78 ) 2014
NEL·LO i COLOM, O.; RENYER i ALIMBAU, J.: "Realitats metropolitanes i governs locals" ( 78 ) 2014
BURGUEÑO i RIVERO, J.; FORCADELL, X.; OLIVERAS i SAMITIER, J.: "Conclusions i cloenda de la jornada" ( 78 ) 2014
ALDOMÀ, I.: "Cap a una dotació comuna de serveis i equipaments dels municipis petits?" ( 81 ) 2016
FUENTES i GASÓ, J.R.: "La bona nova per als municipis petits: les administracions supramunicipals" ( 81 ) 2016
FORCARDELL, X.: "La reforma de l’organització territorial a Catalunya: cap a la definició d’un model orientador?" ( 81 ) 2016
MORELL, R.: "Les hisendes i la situació financera dels municipis petits" ( 81 ) 2016
ROVIRA, J.: "La gestió diària als municipis petits" ( 81 ) 2016
ROCA i TIÓ, J.; J. SALOM; J. OLIVERAS: "Presentació [de la Jornada sobre els petits municipis i l’organització territorial]" ( 81 ) 2016
BOQUETE SAIZ, X.: "Jornada sobre l’organització territorial i el desenvolupament local a Catalunya: Inauguració institucional" ( 83 ) 2017
BURGUEÑO, J.: "El difícil encaix de l’Anoia, encara" ( 83 ) 2017
FORCADELL i ESTELLER, X.: "La nostra organització territorial local des d’una perspectiva jurídica i pràctica" ( 83 ) 2017
OLIVERAS i SAMITIER, J.: "La nostra organització territorial local des d’una perspectiva geogràfica" ( 83 ) 2017
 


TREBALLS
DE LA
SOCIETAT CATALANA
DE GEOGRAFIA(1 - 86)


ÍNDEX TEMÀTIC


Establert i actualitzat per J. Burgueño

Vegeu també: Alt Camp · Alt Empordà · Alt Penedès · Alt Pirineu · Alt Urgell · Anoia (Alta Segarra) · Bages · Baix Camp · Baix Cinca · Baix Empordà · Baix Llobregat · Baix Penedès · Barcelona · Barcelonès (Sta. Coloma de G.) · Berguedà · Camp de Tarragona · Catalunya Central · Cerdanya · climatologia · Conca de Barberà · desenvolupament local · divisió territorial · Garraf · Garrotxa · geografia física · geomorfologia · Girona · Gironès · història de la divisió territorial · Lleida · Maresme · medi ambient · Montsià · Noguera · Osona (Lluçanès, Cabrerès...) · paisatge i vegetació · Pallars · planejament · Pla d'Urgell · població · Priorat · recursos hídrics · regió de Girona · regió metropolitana de Barcelona · Ribagorça · Ribera d'Ebre · Ripollès · sector primari · sector secundari · sector terciari · Segarra · Segrià · Selva · Solsonès · Tarragona · Tarragonès · Terra Alta · Terres de l’Ebre · Terres de Ponent (Lleida) · Val d'Aran · Vallès Occidental · Vallès Oriental · xarxa urbana, ciutat  
 

Entrades primàries

ÀFRICA · AMÈRICA  · ÀSIA  · BIOGEOGRAFIA  · CARTOGRAFIA  · CATALUNYA  · CLIMATOLOGIA · DIDÀCTICA DE LA GEOGRAFIA  · ESPANYA  · EUROPA  · GEOGRAFIA AGRÀRIA I RURAL  · GEOGRAFIA DE LA POBLACIÓ · GEOGRAFIA DEL COMERÇ · GEOGRAFIA DEL TRANSPORT · GEOGRAFIA DEL TURISME · GEOGRAFIA ECONÒMICA · GEOGRAFIA I LITERATURA · GEOGRAFIA INDUSTRIAL · GEOGRAFIA POLÍTICA i CULTURAL · GEOGRAFIA REGIONAL · GEOGRAFIA SOCIAL · GEOGRAFIA URBANA · GEÒGRAFS. NOMS PROPIS  · GEOMORFOLOGIA · HISTÒRIA · MEDI AMBIENT · OCEANIA · PAISATGE · PAÏSOS CATALANS · SOCIETAT CATALANA DE GEOGRAFIA · TEORIA I HISTÒRIA DE LA GEOGRAFIA · TOPONÍMIA ·
 
Repertori · Índex temàtic · Crèdits · Normes · Sumari de Treballs 86 · 85 · 84 · 83 · 82 · Altres publicacions
  l'àmbit de trobada  ·  er encastre  ·  el lugar para el encuentro  ·  gailenen bilgunea  ·  o lugar de encontro  ·  le lieu de rencontre  ·  the gathering space
 
  Pàgina actualitzada el
2 de febrer de 2019
 
pau·alegre·fecit·mcmxcix·mmxix
Qualsevol persona interessada en la geografia pot associar-s'hi.
Si us plau, complimenteu la butlleta de sol.licitud d’ingrés.
    Societat Catalana de Geografia
Filial de l'Institut d'Estudis Catalans
Carrer del Carme, 47 / 08001 Barcelona
scg@iec.cat