Activitats del curs    ·   Trajectòria històrica    ·   Directori   ·   Publicacions   ·   Miscel·lània
 
CATALUNYA : població
 
IGLÉSIES i FORT, J.: "La demografia del Segrià segons els censos moderns" ( 6 ) 1986
CUXART i TREMPS, M.: "L'évolution de la population de Catalogne (XIV-XIX siècle)" ( extr ) 1986
PUJADAS i RUBIES, I., MENDIZÀBAL i RIERA, E.: "La població de muntanya a Catalunya" ( 12 ) 1987
MORERA i BORRELL, E., TORT i DONADA, J.: "Estudi de les unitats de població de Catalunya" ( 15 ) 1988
IGLÉSIES i FORT, J. (1959): "La població catalana al primer quart del segle XVIII" ( 25 ) 1991
VILA i COMAPOSADA, MA.: "Habitacle i geografia" ( 30 ) 1991
HERNÁNDEZ, M., CALAFELL, F.: "Mobilitat matrimonial i relacions comarcals a Catalunya" ( 36 ) 1993
GARCIA i COLL, A., SANCHEZ i AGUILERA, D.: "Diferències territorials en l'envelliment de les estructures de població: l'exemple de les comarques de l'interior de Tarragona" ( 37 ) 1994
DURÀ i GUIMERÀ, A.: "Moviments migratoris recents a Santa Coloma de Gramenet" ( 38 ) 1994
SOLANA i SOLANA, A.: "Localització del treball, residència i mobilitat laboral: el cas del Baix Empordà" ( 53 ) 2002
PUJADAS i RUBIES, I.; PRATS i PONED, P.: "Dinàmiques migratòries i expansió residencial a Catalunya (1992-2005)" ( 65 ) 2008
GIL ALONSO, F.: "Una población en transformación. El impacto de la inmigración extranjera en las estructuras demográficas de la provincia de Barcelona (2000-2005)" ( 66 ) 2008
ALBERICH i GONZÁLEZ, J.: "Presentació" ( 69 ) 2010
 
 
AJENJO i COSP, M.: "La mobilitat habitual per treball a Catalunya. Evolució recent (1986-2006) i característiques demogràfiques" ( 69 ) 2010
ALBERICH i GONZÁLEZ, J.: "La metropolitanització del territori català: una anàlisi a partir dels espais de vida de la població" ( 69 ) 2010
BLANES i LLORENS, A.; SPIJKER, JJA.: "Supervivència i patrons de mortalitat de la població catalana, 1960-2007" ( 69 ) 2010
ESTEVE i PALÓS, A.; VALLS i FÍGOLS, M.: "Masos, masies i cases de pagès a la Catalunya de 1860: una anàlisi espacial" ( 69 ) 2010
MODENES CABRERIZO, JA.: "Una mirada demogràfica als canvis recents en l’accés a l’habitatge a Catalunya" ( 69 ) 2010
VILÀ i VALENTÍ, J.; VIVES i TORT, M.: "La diversitat de l’augment poblacional en quatre comarques de l’àrea metropolitana barcelonina" ( 69 ) 2010
SOLANA i SOLANA, A.: Ressenya del llibre La immigració, un motor econòmic (Reflexions entorn de l’impacte de la població estrangera en l’economia catalana) de Muriel Casals i Montse Solsona (2008), ( 69 ) 2010
VILA i DINARÉS, P.: La ressenya (1935) dels llibres Catalunya poble decadent i La immigració a Catalunya de Josep A. Vandellós, i Moviment demogràfic de Catalunya: gràfics i comentaris (1935), ( 69 ) 2010
DOMINGO i VALLS, A.: "Immigració i política demogràfica a l’obra de Josep Antoni Vandellós" ( 73 ) 2012
DOMINGO i VALLS, A.: "Català és... El discurs sobre immigració i identitat nacional durant el franquisme: Francesc Candel i Jordi Pujol" ( 75 ) 2013
DOMINGO i VALLS, A.; PITARCH, K.: "La població valenciana a Catalunya al segle XXI: anàlisi demogràfica i espacial" ( 79 ) 2015
PUJADAS, I.; J. BAYONA.: "L’evolució demogràfica recent dels municipis petits a Catalunya: diversitat de trajectòries" ( 81 ) 2016
MENDIZÀBAL, E.: "La geografia de la població en la Geografia de Catalunya de l’editorial Aedos" ( 82 ) 2016
 


TREBALLS
DE LA
SOCIETAT CATALANA
DE GEOGRAFIA(1 - 86)


ÍNDEX TEMÀTIC


Establert i actualitzat per J. Burgueño

Vegeu també: Alt Camp · Alt Empordà · Alt Penedès · Alt Pirineu · Alt Urgell · Anoia (Alta Segarra) · Bages · Baix Camp · Baix Cinca · Baix Empordà · Baix Llobregat · Baix Penedès · Barcelona · Barcelonès (Sta. Coloma de G.) · Berguedà · Camp de Tarragona · Catalunya Central · Cerdanya · climatologia · Conca de Barberà · desenvolupament local · divisió territorial · Garraf · Garrotxa · geografia física · geomorfologia · Girona · Gironès · història de la divisió territorial · Lleida · Maresme · medi ambient · Montsià · Noguera · Osona (Lluçanès, Cabrerès...) · paisatge i vegetació · Pallars · planejament · Pla d'Urgell · població · Priorat · recursos hídrics · regió de Girona · regió metropolitana de Barcelona · Ribagorça · Ribera d'Ebre · Ripollès · sector primari · sector secundari · sector terciari · Segarra · Segrià · Selva · Solsonès · Tarragona · Tarragonès · Terra Alta · Terres de l’Ebre · Terres de Ponent (Lleida) · Val d'Aran · Vallès Occidental · Vallès Oriental · xarxa urbana, ciutat  
 

Entrades primàries

ÀFRICA · AMÈRICA  · ÀSIA  · BIOGEOGRAFIA  · CARTOGRAFIA  · CATALUNYA  · CLIMATOLOGIA · DIDÀCTICA DE LA GEOGRAFIA  · ESPANYA  · EUROPA  · GEOGRAFIA AGRÀRIA I RURAL  · GEOGRAFIA DE LA POBLACIÓ · GEOGRAFIA DEL COMERÇ · GEOGRAFIA DEL TRANSPORT · GEOGRAFIA DEL TURISME · GEOGRAFIA ECONÒMICA · GEOGRAFIA I LITERATURA · GEOGRAFIA INDUSTRIAL · GEOGRAFIA POLÍTICA i CULTURAL · GEOGRAFIA REGIONAL · GEOGRAFIA SOCIAL · GEOGRAFIA URBANA · GEÒGRAFS. NOMS PROPIS  · GEOMORFOLOGIA · HISTÒRIA · MEDI AMBIENT · OCEANIA · PAISATGE · PAÏSOS CATALANS · SOCIETAT CATALANA DE GEOGRAFIA · TEORIA I HISTÒRIA DE LA GEOGRAFIA · TOPONÍMIA ·
 
Repertori · Índex temàtic · Crèdits · Normes · Sumari de Treballs 86 · 85 · 84 · 83 · 82 · Altres publicacions
  l'àmbit de trobada  ·  er encastre  ·  el lugar para el encuentro  ·  gailenen bilgunea  ·  o lugar de encontro  ·  le lieu de rencontre  ·  the gathering space
 
  Pàgina actualitzada el
2 de febrer de 2019
 
pau·alegre·fecit·mcmxcix·mmxix
Qualsevol persona interessada en la geografia pot associar-s'hi.
Si us plau, complimenteu la butlleta de sol.licitud d’ingrés.
    Societat Catalana de Geografia
Filial de l'Institut d'Estudis Catalans
Carrer del Carme, 47 / 08001 Barcelona
scg@iec.cat