Activitats del curs   ·   Trajectòria històrica   ·   Directori   ·   Publicacions   ·  Miscel·lània   :   Índex
Els Llibres  dels Socis  i de les Sòcies
Notes   ·   Editors  ·   Any  ·   Autoria  ·   Títols  ·   Aparador
 
Maria de Bolòs i Capdevila: La Comarca de Olot. Estudio de Geografía Regional. Barcelona: Universitat de Barcelona, 1977; 602 pp. Pròleg de Joan Vilà-Valentí. ISBN 84-600-1069-4.   Pròleg i introducció de l'autora : 
pàg.    1  ·  2  ·  3  ·  4  ·  5  ·  6  ·  7 
 

universitari més elevat: P. Birot analitzà diversos aspectes del Pallars (publicació de 1937), J. Carandell el Baix Empordà (1942), S. Llobet el Montseny i Andorra (1947), Ll. Solé i Sabarís els Pirineus (1951), J. Vilà-Valentí el Bages (presentació de 1956), A. Compte l’Alt Empordà (1964), Y. Barbaza la Costa Brava (1966).

Fixem-nos en la presència, en la relació anterior, d’alguns autors francesos —P. Birot, Y. Barbaza— atrets, no cal dubtar-ho, per l’interès per determinats sectors catalans; no cal oblidar tampoc, en aquest caient, que l’historiador P. Vilar arribà a Catalunya el 1927 amb l’objectiu inicial d’efectuar una tesi de Geografia regional. Alhora, varen aparèixer, a càrrec de geògrafs catalans, diverses publicacions les quals no constituïen pròpiament estudis d’un àmbit determinat però que traslluïen la maduresa assolida en aquelles anàlisis; convé destacar, en aquesta línia, el llibre de Ll. Solé i Sabarís sobre els Pirineus abans citat. En certa manera, tot aquest contingent d’aportacions ha quedat sintetitzat, no fa pas gaires anys, en els dos volums comarcals (1968 i 1974) de la Geografia de Catalunya, dirigida per l’autor suara esmentat.

 

Tanmateix, podríem dir que la tendència tangible de tesis doctorals dedicades a l’estudi regional de les nostres comarques culmina en l’obra present. Cal tenir present que, si bé és publicada ara, va ser presentada ja fa un decenni, exactament l’octubre de 1966, a la Universitat de Madrid. La culminació al•ludida, així ens ho sembla, s’assoleix no només per tractar-se del treball darrer sinó potser perquè sigui l’última fita en la línia senyalada, si més no pel que fa a determinats objectius, concepcions i mètodes, per bé que això només el temps ens ho podrà aclarir. En canvi, potser sigui interessant d’explicar, per una banda, alguns trets que l’obra presenta com a resultat del desfasament entre el moment de la presentació, fa deu anys, i el de la publicació i, per altra banda, subratllar les característiques peculiars que té dintre de la tendència indicada.

* * *

Per a judicar dreturerament el considerable valor de l’obra que tinc l’honor de presentar i la seva significació exacta convé tenir present que les tasques de recerca de base —fonamentalment de camp i en arxius històrics

 

segueix...

 
  l'àmbit de trobada  ·  er encastre  ·  el lugar para el encuentro  ·  gailenen bilgunea  ·  o lugar de encontro  ·  le lieu de rencontre  ·  the gathering space
 
  Pàgina publicada el
17 de setembre de 2007
 
pau·alegre·fecit·mcmxcix·mmxx
Qualsevol persona interessada en la geografia pot associar-s'hi.
Si us plau, complimenteu la butlleta de sol.licitud d’ingrés.
    Societat Catalana de Geografia
Filial de l'Institut d'Estudis Catalans
Carrer del Carme, 47 / 08001 Barcelona
scg@iec.cat