Activitats del curs   ·   Trajectòria històrica   ·   Directori   ·   Publicacions   ·  Miscel·lània   :   Índex
Els Llibres  dels Socis  i de les Sòcies
Notes   ·   Editors  ·   Any  ·   Autoria  ·   Títols  ·   Aparador
 
Maria de Bolòs i Capdevila: La Comarca de Olot. Estudio de Geografía Regional. Barcelona: Universitat de Barcelona, 1977; 602 pp. Pròleg de Joan Vilà-Valentí. ISBN 84-600-1069-4.   Pròleg i introducció de l'autora : 
pàg.    1  ·  2  ·  3  ·  4  ·  5  ·  6  ·  7 
 

que aquest paradigma ha experimentat un cert dinamisme, la qual cosa queda perfectament il•lustrada en l’obra present. Observi’s, per exemple, com el tractament dels fenòmens biogeogràfics (sòls, vegetació) presenta un rigor i una riquesa de dades que han estat assolits només en comptats casos dintre d’aquests estudis regionals. Observi’s també, per donar un segon exemple, que la presentació dels modes de vida en la seva perspectiva històrica —en un esbós de Geografia històrica, de fugaces i precises Geografies humanes del passat o retrospectives— confereix a la segona part de l’obra un dinamisme especial, la qual cosa l’apropa considerablement als contextos i ritmes socioeconòmics prou canviants que la comarca ha presentat realment, col•laborant, alhora, a l’explicació de diversos aspectes actuals.

* * *

La raó del llarg retard en la publicació de la tesi doctoral present cal cercar-la en els nombrosos entrebancs sorgits, aliens a Maria de Bolòs del tot. Entrebancs que, encadenats els uns amb els altres, han estat el motiu de la demora de deu anys abans assenyalada.

Per això mateix, amb deler renovat, qui escriu aquestes ratlles —i no caldria dir la mateixa

 

autora— vol agrair ben sincerament a unes determinades persones l’interès demostrat per a superar les adversitats i fer possible la publicació de l’obra. En primer lloc, hem d’esmentar el professor José Manuel Casas Torres el qual, com a secretari del Patronato “José Ma Quadrado” del CSIC, no va estalviar-nos els seus ànims i ens va facilitar orientacions i ajudes possibles. Una d’aquestes, decisiva, quallà en la inclusió de l’obra dintre de les publicacions del “Instituto de Estudios Gerundenses” mercès a la decisió dels professor —i fills il•lustres de Girona— Lluís Pericot i Miquel de Palol, així com per l’interès mostrat per Lluís Batlle, Secretari de l’Instituto esmentat. Tampoc no volem oblidar els amics de la Secció de Publicacions de la Universitat de Barcelona, els quals han sabut resoldre amb afany i entusiasme els nombrosos problemes sorgits al llarg de l’edició. Dintre d’aquest col•lectiu voldríem destacar el professor López Frías de manera especial pel seu interès renovat envers les publicacions del Departament de Geografia.

Així mateix, la publicació s’ha vist facilitada gràcies a la reducció que l’autora ha efectuat en el conjunt del treball. Altrament, la comesa hauria estat definitivament impossible. La part del text ha estat modificada en diversos sentits i disminuïda només lleugerament. En canvi, tot allò que ara es publica de gràfics i

 

segueix...

 
  l'àmbit de trobada  ·  er encastre  ·  el lugar para el encuentro  ·  gailenen bilgunea  ·  o lugar de encontro  ·  le lieu de rencontre  ·  the gathering space
 
  Pàgina publicada el
17 de setembre de 2007
 
pau·alegre·fecit·mcmxcix·mmxx
Qualsevol persona interessada en la geografia pot associar-s'hi.
Si us plau, complimenteu la butlleta de sol.licitud d’ingrés.
    Societat Catalana de Geografia
Filial de l'Institut d'Estudis Catalans
Carrer del Carme, 47 / 08001 Barcelona
scg@iec.cat