Activitats del curs    ·   Trajectòria històrica    ·   Directori   ·   Publicacions   ·   Miscel·lània
 
GEOGRAFIA POLÍTICA i CULTURAL : divisió territorial
 
CASASSAS i SIMÓ, L.: "Comentaris sobre una nova organització territorial de Catalunya" ( 1 ) 1984
BORJA i SEBASTIÀ, J.: "Transformacions territorials i institucionals a l'Europa actual" ( 2- ) 1985
CASASSAS i SIMÓ, L.: "La División Territorial de Catalunya" ( extr ) 1986
RUEDA i MÀRQUEZ, I., CAMARASA i CASTILLO, JMa., MATEU i LLEVADOT, X.: "Diagnòstic del mapa municipal de Catalunya" ( 10 ) 1987
HAJDU, Z.: "Reforms of Administrative Division in Hungary" ( 16 ) 1989
CASASSAS i SIMÓ, L.: "Els ens intermedis: la descentralització inacabada." ( 17 ) 1989
FERRAS, R.: "Division territoriale et idéologie." ( 17 ) 1989
RAFFESTIN, C.: "La pratique politique et le découpage territorial." ( 17 ) 1989
TULLA i PUJOL, AF.: "Divisió territorial i repartiment de poder." ( 17 ) 1989
BARCELÓ i PONS, B.: "Territori i administració." ( 17 ) 1989
ZOIDO NARANJO, F.: "Función administrativa y unidades territoriales." ( 17 ) 1989
CASASSAS i SIMÓ, L.: "Societat, espai i organització territorial en la realitat d'avui." ( 17 ) 1989
BRUNET, R.: "Le fondement territorial de l'administration et les solidarités réelles." ( 17 ) 1989
NADAL i PIQUÉ, F.: "Particularització i fragmentació de l'administració territorial." ( 17 ) 1989
CARRERAS i PUIGDENGOLAS, JMa.: "L'actualitat de la divisió territorial." ( 17 ) 1989
CABERO DIÉGUEZ, V.: "Región y provincia, hoy, frente a los desequilibrios territoriales." ( 17 ) 1989
OLIVERAS i SAMITIER, J.: "Vigència i realitat de la divisió territorial." ( 17 ) 1989
"Sessió de cloenda." ( 17 ) 1989
MATEU i LLEVADOT, X.: "Evolució dels criteris d'estructuració territorial segons els programes electorals dels partits polítics (1979-1989)" ( 18 ) 1989
REBAGLIATO i FONT, J.: "La divisió regional de Catalunya" ( 18 ) 1989
 
 
PUCHADES i BENITO, JMa. (1978): "Contribució a la divisió territorial de Catalunya: les rodalies" ( 25 ) 1991
TORT i DONADA, J.: "Sobre el difícil compromís del geògraf" ( 25 ) 1991
LOPEZ TRIGAL, L.: "La puesta a punto de la organización territorial administrativa en España, periodo 1978-1992" ( 33 ) 1992
TORT i DONADA, J.: "Les entitats municipals descentralitzades: una alternativa al microfundisme municipal" ( 33 ) 1992
TORRAS i FERRERI, CA. (1924): "Les Comarques naturals de Catalunya. Llussanés" ( 35 ) 1993
NUNEZ SILVA, C.: "A 'região' em Portugal: do reforço da descentralização a fragmentação do estado" ( 49 ) 2000
ROCA i JUNYENT, M.: "Informe sobre el model d'organització territorial de Catalunya" ( 53 ) 2002
MASSÓ i CARTAGENA, J.; TORRES i SAURA, M.: "Noves dades territorials: La delimitació municipal de Catalunya" ( 65 ) 2008
PAÜL i AGUSTÍ, D.: Ressenya del llibre L’organització del territori. Un repte per al segle xxi? de Joan Tort, Valerià Paül i Joaquim Maluquer [eds.]. (2008) ( 67-68 ) 2009
OLIVERAS i SAMITIER, J.: "Les vegueries: interessos locals i territori en la creació d’aquests nous ens a Catalunya" ( 74 ) 2012
MENDIZÀBAL i RIERA, E.; FERRET JACAS, J.: "El mapa municipal en qüestió i l’ajornament de la seva reforma" ( 78 ) 2014
CASADEVALL i CAMPS, R.; ARGULLOL i MURGADAS, E.: "El paper dels governs locals intermedis. Entre la vegueria i la província" ( 78 ) 2014
FONT i GAROLERA, J.; FUENTES i GASSÓ, JR.: "Un nou paper per a les comarques. Qüestionar-les, reforçar-les, reduir-les, ampliar-les?" ( 78 ) 2014
BERTRANA i HORTA, X.: "Els governs locals de l’Europa Occidental: una aproximació tipològica" ( 78 ) 2014
GALLAND, D.: "The Conversion of Spatial Planning in Denmark: Changes in National and Regional Planning Policies and Governance Structures" ( 78 ) 2014
ALDOMÀ, I.: "Cap a una dotació comuna de serveis i equipaments dels municipis petits?" ( 81 ) 2016
FUENTES i GASÓ, J.R.: "La bona nova per als municipis petits: les administracions supramunicipals" ( 81 ) 2016
FORCARDELL, X.: "La reforma de l’organització territorial a Catalunya: cap a la definició d’un model orientador?" ( 81 ) 2016
MORELL, R.: "Les hisendes i la situació financera dels municipis petits" ( 81 ) 2016
ROVIRA, J.: "La gestió diària als municipis petits" ( 81 ) 2016
ROCA i TIÓ, J.; J. SALOM; J. OLIVERAS: "Presentació [de la Jornada sobre els petits municipis i l’organització territorial]" ( 81 ) 2016
 


TREBALLS
DE LA
SOCIETAT CATALANA
DE GEOGRAFIA(1 - 87)


ÍNDEX TEMÀTIC


Establert i actualitzat per J. Burgueño

Vegeu també: divisió territorial · fronteres · geografia cultural · geografia electoral · geopolítica · gitanos · història de la divisió territorial · llengua, religió · nacions, regions · paisatge cultural · recursos estratègics  
 

Entrades primàries

ÀFRICA · AMÈRICA  · ÀSIA  · BIOGEOGRAFIA  · CARTOGRAFIA  · CATALUNYA  · CLIMATOLOGIA · DIDÀCTICA DE LA GEOGRAFIA  · ESPANYA  · EUROPA  · GEOGRAFIA AGRÀRIA I RURAL  · GEOGRAFIA DE LA POBLACIÓ · GEOGRAFIA DEL COMERÇ · GEOGRAFIA DEL TRANSPORT · GEOGRAFIA DEL TURISME · GEOGRAFIA ECONÒMICA · GEOGRAFIA I LITERATURA · GEOGRAFIA INDUSTRIAL · GEOGRAFIA POLÍTICA i CULTURAL · GEOGRAFIA REGIONAL · GEOGRAFIA SOCIAL · GEOGRAFIA URBANA · GEÒGRAFS. NOMS PROPIS  · GEOMORFOLOGIA · HISTÒRIA · MEDI AMBIENT · OCEANIA · PAISATGE · PAÏSOS CATALANS · SOCIETAT CATALANA DE GEOGRAFIA · TEORIA I HISTÒRIA DE LA GEOGRAFIA · TOPONÍMIA ·
 
Repertori · Índex temàtic · Crèdits · Normes · Sumari de Treballs 87 · 86 · 85 · 84 · 83 · Altres publicacions
  l'àmbit de trobada  ·  er encastre  ·  el lugar para el encuentro  ·  gailenen bilgunea  ·  o lugar de encontro  ·  le lieu de rencontre  ·  the gathering space
 
  Pàgina actualitzada el
18 de novembre de 2019
 
pau·alegre·fecit·mcmxcix·mmxx
Qualsevol persona interessada en la geografia pot associar-s'hi.
Si us plau, complimenteu la butlleta de sol.licitud d’ingrés.
    Societat Catalana de Geografia
Filial de l'Institut d'Estudis Catalans
Carrer del Carme, 47 / 08001 Barcelona
scg@iec.cat