Activitats del curs   ·   Trajectòria històrica   ·   Directori   ·   Publicacions   ·  Miscel·lània   :   Índex
Els Llibres  dels Socis  i de les Sòcies
Notes   ·   Editors  ·   Any  ·   Autoria  ·   Títols  ·   Aparador
 
AA.DD. : "Fire effects on soil properties: A key issue in forest ecosystems". Catena, 74 (Londres-Nova York: Elsevier, 2008); edició de Xavier Úbeda; Jorge Mataix-Solera. ISSN 0341-8162.   Presentació dels editors : 
pàg.    1  ·  2  ·  3  ·  4  ·  5 
 

Aquest número especial de Catena titulat "Fire effects on soil properties" aplega una mostra dels treballs més recents relacionats amb la recerca científica sobre foc i processos del sòl. La freqüència i la gravetat dels incendis forestals és un fenomen prou estès arreu. Així doncs, l’estudi dels efectes dels incendis i de les cremes prescrites com a eina de gestió en els sòls és d’interès evident. Aquest número especial no només pretén ajudar a un millor coneixement dels efectes dels incendis en el sòls sinó també suggerir remeis per a la rehabilitació del sòl i de la gestió en termes de qualitat del sòl i regeneració dels boscos.

La idea d'aquest número especial va sorgir mentre preparàvem l'International Meeting of Fire effects on soil properties celebrat a Barcelona els dies 31 de gener i 1, 2 i 3 de febrer de 2007. La trobada va examinar qüestions relacionades amb els efectes dels incendis sobre les propietats del sòl en el benentès que el foc i les altes temperatures produeixen canvis en els trets físics, químics, orgànics i biològics dels sòls.

Aquella reunió va ser organitzada pel GRAM (Grup de Recerca Ambiental Mediterrània) de la Universitat de Barcelona (UB) i va tenir lloc en la seva Facultat de Geografia i Història. Va gaudir del suport econòmic del Ministerio de Educación y Ciencia (Madrid) i de l'Agrupació d'Humanitats de la UB. Així

 

mateix, l'esdeveniment va rebre suport de l'European Society for Soil Conservation, la World Association of Soil & Water Conservation, la Societat Catalana de Geografia, la Comission for Land Degradation and Desertification, la Sociedad Española de Ciencia del Suelo, l'ALINFO Network, el Grupo de Edafología Ambiental i de l'International Journal of Wildland Fire.

Van fer-hi cap 107 científics de 18 països. La diversitat d'especialitats i d’escoles dels participants va donar a la reunió un deix d'heterogeneïtat en la interdisciplinarietat. Les comunicacions van ser classificades en cinc ponències:

  1. Les conseqüències dels incendis sobre les propietats físiques i hidrològiques del sòl.
  2. Les conseqüències dels incendis sobre els continguts de matèria orgànica i les propietats químiques i biològiques del sòl.
  3. Els avenços metodològics en l'estudi dels efectes dels incendis sobre el sòl.
  4. La mesura de la intensitat i la severitat dels incendis.
  5. La recuperació del sòl rere els incendis.
Hom va presentar un total de 84 aportacions, 44 de les quals en forma de comunicacions orals i altres 40 com a pòsters.

 

segueix...

 
  l'àmbit de trobada  ·  er encastre  ·  el lugar para el encuentro  ·  gailenen bilgunea  ·  o lugar de encontro  ·  le lieu de rencontre  ·  the gathering space
 
  Pàgina publicada el
30 de gener de 2009
 
pau·alegre·fecit·mcmxcix·mmxx
Qualsevol persona interessada en la geografia pot associar-s'hi.
Si us plau, complimenteu la butlleta de sol.licitud d’ingrés.
    Societat Catalana de Geografia
Filial de l'Institut d'Estudis Catalans
Carrer del Carme, 47 / 08001 Barcelona
scg@iec.cat